Aktuální stanovisko Generálního ředitelství Úřadu práce ČR k organizaci veřejné služby

11. 12. 2011

Veřejná služba pokračuje od roku 2012 z hlediska organizačního tak, že úřad práce  bude spravovat informační systém, který bude základní komunikační platformou pro samotnou realizaci VS. V první fázi bude veškeré úsilí směřováno k zachování výkonu VS v těch městech a obcích, kde je realizována doposud. K tomuto účelu ÚP připravil základní návrhy metodiky pokračování veřejné služby a vzory smluv mezi úřady práce a realizátory VS.

Z hlediska nových podmínek organizace veřejné služby je nešťastné, pokud obce v těchto dnech ruší či pozastavují výkon veřejné služby. Dojde tak ke zbytečnému výpadku, který způsobí nutnost znovuobnovit podmínky výkonu především u stávajících vykonavatelů. Klient, který pobírá dávky pomoci v hmotné nouzi, kdy dle stávající legislativy je jednou z možností bonifikace dávky vykonání veřejnou službu, bude v lednu 2012 dle nové právní úpravy pobírat dávku ve výši životního minima (pokud bude splňovat další podmínky nároku – využívá majetek, uplatňuje nároky a pohledávky). Odmítne-li vykonat veřejnou službu od ledna 2012 (bude-li mu úřadem práce nabídnuta), hrozí mu vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání, což znamená, že nebude osobou v hmotné nouzi dle § 3 novely zákona o pomoci v hmotné nouzi č. 111/2006 Sb., a tedy pozbyde nároku na dávky pomoci v hmotné nouzi (orgán pomoci v hmotné nouzi může v odůvodněných případech určit, že tuto osobu bude považovat za osobu v hmotné nouzi dle § 3 odst. 4 téhož zákona).

Pokud někdo vykoná VS v rozmezí 30h a více v prosinci 2011, bonifikován v lednu 2012 nebude, protože od ledna 2012 platí již novela zákona o pomoci v hmotné nouzi. Pokud vykoná veřejnou službu v prosinci v rozsahu od 20 do 30 h, bude též jeho dávka
ve výši životního minima (ale ne z titulu bonifikace, ale opět změn, které jsou v novele). Zpracování dávky v informačním systému hmotné nouze, starém či novém, není vůbec rozhodující – oba systémy budou pro účely výplaty funkční a záleží na specifických změnách v nárocích osob, ze kterého systému bude vyplácen.

Úřad práce má jednoznačný zájem VS od ledna 2012 zajistit ve spolupráci se současnými realizátory, což bylo a je zdůrazňováno na všech fórech, kde se o tomto tématu jedná.

Mgr. Martin Žárský

 

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme