Webové stránky Regionální organizace TOP 09 Praha 3 najdete na adrese www.top09praha3.cz.

5. 9. 2011

Domov pro seniory Habrová

Vznikl rekonstrukcí zrušené mateřské školky a byl otevřen v roce 2001 . V roce 2007 byla dokončena přístavba, kterou se získalo dalších 28 lůžek. V současné době je zde 72 lůžek. Zařízení je rozděleno do tří stanic.

Celý článek
Iniciativa dětí ze ZŠ Lupáčova proti kyberšikaně

Iniciativa dětí ze ZŠ Lupáčova proti kyberšikaně

10.12.2010 | Žáci Základní školy Lupáčova spolu s dětmi z partnerské školy Eleny Fargo z Bukurešti se v pátek 10. prosince sešli v reprezentativních prostorách Černínského paláce, sídla Ministerstva zahraničních věcí ČR, aby oficiálně završili první etapu mezinárodního projektu „Kyberšikana – konflikt moderní školy“, na kterém se obě školy významně podílely

Celý článek

Integrační centrum ZAHRADA v Praze 3

U Zásobní zahrady 2445/8, Praha 3 Denní stacionář s provozní dobou 7 – 16:30 hodin vznikl jako zařízení sociální péče v roce 1991. Je určen klientům od 2 let do 26 let věku s kombinovaným postižením. Počet klientů-36- je konstantní, po dosažení věku 26 let klient odchází do jiného zařízení a nastupuje doplňující počet mladších.

Celý článek

Investice do školství – výnosy z privatizace jsou investovány do majetku MČ Praha 3

8.4.2011 | Třetí městská část také v roce 2011 pokračuje ve významné podpoře vzdělávání a školství. Největší investice budou směřovat do oprav na čtyřech základních školách a na rekonstrukce a rozšiřování kapacity mateřských škol. Při plánování investic do mateřských škol se městská část mohla opřít o výsledky dlouhodobé studie, kterou si nechala vypracovat v roce 2007 a která vychází z předpokladu nárůstu populace dětí. Na základě jejích zjištění byla kapacita mateřských škol od té doby navýšena o 225 míst. Finanční prostředky z privatizace jsou zpětně investovány do majetku Městské části Prahy 3.

Celý článek
Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně

Ministr přivítal iniciativu starostky Prahy 3

Přípravy na nominaci kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na seznam světového kulturního dědictví UNESCO finišují.

Celý článek
Kultivace veřejného prostoru
5. 9. 2011

Kultivace veřejného prostoru

9.6.2011 | Od poloviny května se začalo v parcích a na dalších zelených plochách v Praze 3 s výsadbou okrasných záhonů s letničkami. Výsadba, která má zkrášlit veřejná prostranství v městské části letos zabere úctyhodnou plochu 900 m2.

Celý článek
Letní programy pro děti

Letní programy pro děti

11.4.2011 | Městská část ve spolupráci s neziskovými a volnočasovými organizacemi připravila na letošní rok rozšířenou nabídku prázdninových programů pro děti.

Celý článek
5. 9. 2011

Mateřské školy pro školní rok 2011/2012

Ve školním roce 2010/2011 byla stanovená kapacita MŠ 1 708 míst a byla využita na 100%. Pro školní rok 2011/2012 dochází k úpravám a využitelná kapacita bude 1 762 míst. Při zápisech do MŠ pro školní rok 2011/2012 bylo přijato 448 dětí ve věku tří let a starší, 5 zůstalo neumístěných. Rodičům těchto dětí byla nabídnuta místa v nově budovaných třídách ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic na odloučeném pracovišti v Perunově ulici.   Od září 2011 budou v MŠ v Perunově ulici zprovozněny dvě třídy pro 50 dětí. Počítá se též s vybudováním nové MŠ  na Jarově v Zahrádkách.

Celý článek
5. 9. 2011

Městská policie na Praze 3

Městská policie hl.m.Prahy OŘ Praha 3 je stabilizována na počtu cca 105 strážníků z celkového počtu 110. Na území MČ Praha 3 jsou čtyři služebny /Cimburkova 18, Řipská 26, Domažlická 9, Vinohradská 153 – Olšanské hřbitovy/. Během roku 2012 bude vedení OŘ přestěhováno do nové služebny v Lupáčově ulici, kterou buduje MČ Praha 3. Mimo standardní činnost MP zabezpečuje v rámci projektu „Školní policie“ v době od 12.30 do 13.30 hodin zvýšený dohled v okolí základních škol a od 7.20 do 8.05 hodin  je dozorováno 9 přechodů u ZŠ.

Celý článek
5. 9. 2011

Mobilní zeleň

V rámci OPŽP je zpracovávána grantová žádost na financování  systému mobilní zeleně v lokalitě Olšanská ulice

Celý článek
1 2 ... 8 9 10 11 12 ... 14 15
Články 91 - 100 z 148
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme