Strategie v oblasti majetku a bydlení

10. 9. 2014

Bude-li mít TOP 09 v příštím volebním období možnost, hodlá především pokračovat v převodech bytů ve vlastnictví či správě Městské části Praha 2 do soukromého vlastnictví podle pravidel, která byla současnou koalicí schválena, a to za předpokladu, že tím nebude ohrožen zdroj prostředků pro provoz městské části. Chceme prodávat i pozemky pod dříve převedenými obecními domy současným vlastníkům těchto domů.

Co se týče majetku, který zůstává ve správě či vlastnictví městské části, pak TOP09 bude prosazovat investice do tohoto majetku tak, aby se zvyšovala jeho kvalita a tím i výnosy z tohoto majetku. V žádném případě ale nechceme, aby se neúměrně zvyšovaly životní náklady obyvatel naší MČ. Stav některého majetku ale vyžaduje nezbytné investice a díky nastartovanému prodeji bytů by městská část měla těmito prostředky disponovat.

Kromě komerčního majetku (nebytové prostory a byty), se městská část musí starat také o majetek, který zvyšuje kvalitu života v obci a který nelze považovat za komerční – např. základní i mateřské školy, Novoměstská radnice, knihovna či hřiště a parky – a právě i tento majetek svědčí o úrovni kvality života v dané městské části. Tento majetek má samozřejmě pro členy TOP 09 svou nepopiratelnou hodnotu a považujeme za nezbytné, aby byl zodpovědně, transparentně a odborně spravován tak, jak předpokládáme, že naši voliči očekávali a nadále očekávají od svých zastupitelů. V době, kdy je třeba přemýšlet nad každým výdajem, zda se jedná o krok správným směrem, se nám v oblasti majetku i rozpočtu podařilo mnoho věcí a v tomto směru bychom rádi pokračovali i nadále i v příštím volebním období.  O tom, jestli budeme moci v úspěšně započaté práci pokračovat, ale budou rozhodovat již brzy voliči.

 

Bohuslav Matuška