Správa nemovitého majetku Prahy 2

24. 7. 2014

Dne 16. června 2014 odsouhlasilo zastupitelstvo Městské části Praha 2 odprodej nemovitého majetku ve výši 419 miliónů Kč. Výnos z tohoto majetku představuje příjem do kasy městské části a nastoluje otázku, jak s těmito prostředky bude v budoucnu naloženo. Je zřejmé, že odprodejem majetku přijde městská část o část svého příjmu, který plynul z nájmu z prodaného majetku. Nicméně TOP09 vždy deklarovala vůli nabídnout za určitých podmínek část bytového fondu k odkoupení. TOP09 se od začátku svého působení v orgánech městské části vyjadřuje tak, že tyto prostředky nesmí být „projedeny“, ale měly by být vloženy zpět do majetku, či by měly především přinášet další příjem. Z tohoto důvodu TOP09 považuje za přínosné, aby část výnosů byla využita jako investice do nemovitého majetku, který zůstane ve vlastnictví městské části, čímž dojde k jeho zhodnocení. Pokud je zhodnocen majetek, který je předmětem nájmu, je možné za určitých podmínek navýšit i nájemné a tedy vložená investice může zajistit i svou návratnost. Městská část má na svém území také velké množství zeleně, kterou postupně rozšiřuje. Zeleň v ulicích Prahy 2 zvyšuje taktéž standard života občanů, a TOP09 má zájem, aby tento trend i nadále pokračoval, nicméně i k investicím do zeleně je třeba přistupovat rozumně, neboť Praha 2 je centrální částí hlavního města a nikoli Národním parkem Šumava. Část prostředků by měla být uložena do rezerv sloužících ke krytí případných krizových událostí. Za investici do budoucnosti považujeme také podporu vzdělávání a výchovy dětí ve školách, jež jsou zřizovány městkou částí.  Přáním TOP09 je s prostředky vhodně a zodpovědně hospodařit tak, aby městská část mohla i v budoucnu udržet či zlepšit kvalitu života ve svém obvodě. Výnosy by měly být využity tak, aby dávaly jistotu, že Praha 2 zůstane i nadále dobrou adresou svých residentů. 

Bohuslav Matuška

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme