Prodej obecních domů a bytů nájemcům v městské části Praha 2 je odstartován

18. 11. 2013

Dlouho očekávaný prodej obecních domů a bytů ve správě městské části Praha 2 jejich nájemcům byl odstartován. V minulých dnech byly uzavřeny realizační smlouvy s vítězem výběrového řízení na externího dodavatele, který bude pro městskou část celý proces administrovat.

Po dvou „privatizačních vlnách" se prodej obecních bytů v Praze 2 od roku 2006 prakticky zastavil. V roce 2010 se pak stal ústředním předvolebním tématem posledních komunálních voleb v této městské části.

V minulých dnech byly uzavřeny realizační smlouvy s vítězem výběrového řízení na externího dodavatele, který bude celý proces prodeje obecních domů a bytů pro městskou část administrovat. Stávajícím nájemcům bude nabídnuto k odkoupení cca 1760 bytů. Oprávnění nájemníci mají možnost odkoupit buď celý dům formou družstva anebo jednotlivě po bytových jednotkách. Toto je jeden z rozdílů oproti tzv. „privatizaci", která v Praze 2 proběhla v minulosti a kdy jedinou možností bylo odkoupení celého domu družstvem.

„Tím nejzásadnějším rozdílem proti letům minulým je ovšem způsob stanovení kupní ceny," říká zástupce starostky MČ Praha 2 pro hospodářskou činnost MUDr. Otto Schwarz. „Dříve se privatizovalo za ceny vzdálené tržní realitě, což nahrávalo spekulacím s přeprodejem levně nabytých bytů třetím osobám. My budeme prodávat za ceny v místě a čase obvyklé (tržní) stanovené znaleckým posudkem, s možností diferencovaných slev za omezení dispozičního práva po adekvátně dlouhou dobu. Takže například nájemce, který se smluvně zaváže byt nepřeprodat po dobu 10 let, může dosáhnout slevy ve výši 30 % z odhadní ceny. Toto opatření by mělo dostatečně zabránit spekulacím, ale současně též zvýhodňuje nájemníky, kteří budou chtít i nadále užívat byt skutečně pro svou potřebu".

První nabídky k odkupu by měli nájemci obdržet ještě do konce letošního roku, samotný prodej pak bude v každém jednotlivém případě schvalovat Zastupitelstvo městské části Praha 2.

TOP 09 Praha 2
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme