× Pohněme s tím. Společně!

V čem vidíte klady či nedostatky letošního rozpočtu Prahy 2?

Článek z čísla 4/2016 Novin Prahy 2

7. 4. 2016

Rozpočet je ve své podstatě čtení z křišťálové koule, kdy se snažíme předpovědět, co se stane v budoucnosti. Někdy to vyjde, někdy to nevyjde. V rámci různých výborů a komisí, by jeden nabyl názor, který je vehementně podporován různými členy zastupitelstva, že Městská část nedělá nic jiného, než že rozhazuje peníze. Přičemž se poměřují rozpočty z minulých let se současným či budoucími. Hypotetická čísla s hypotetickými! Moderní finanční myšlení říká, že municipality by měli hledět na efektivitu a hospodárnost vynaložených prostředků. A proto otázka by se neměla týkat rozpočtu, ale tomu zda MČ umí prostředky hospodárně vynaložit. V některých věcech umí, v jiných se to učí. Nejsem si například jist, zda občané Prahy 2 si jsou vědomi, že náklady na samosprávu, kterou úřad státu musí zajistit, NEJSOU úřadu proplaceny v plné výši. Městská část dotuje samosprávu! A to objem činností, které Praha 2 bude muset zajišťovat, se nejspíše zvýší, přičemž dosud není jasné, jak budou financovány. Je také pravdou, že MČ se stále učí dlouhodobě plánovat své investice. Buďme pozitivní! Investice do školských budov vzroste, a ne tím že se flikují havárie. Konečně se budou budovy opravovat komplexně. MČ také pokračuje ve změně správy majetku, tak aby měla lepší kontrolu, a zároveň snížila náklady. Ale zpět k rozpočtu. Rozpočet na rok 2016 je přibližně na 70% skutečnosti roku 2010 a oproti roku 2014 (poslední auditovaná čísla) je v rozpočtu nárůst 74% v kapitálových výdajích (investicích), které budou sloužit nám všem, co je nám Praha 2 blízká. A nakonec bych rád apeloval na nás všechny. Neřešme pouze to, zda je naplánováno tolik tam či tam. Podívejme se, zda Praha 2 opravdu efektivně, ekonomicky, účinně vynakládá prostředky nás všech. Kontrolovat to jde i zde http://rozpocet.praha2.cz/

Ing. Radek Janda, člen RV TOP 09 Praha 2

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme