× Pojďte do toho s námi.

Tisková zpráva k odvolání ředitelky ZŠ u sv. Štěpána

3. 11. 2011

 

Klub zastupitelů TOP 09 požádal starostu o pozastavení usnesení, kterým Rada MČ Praha 2 odvolala na základě sporných podkladů ředitelku ZŠ u sv. Štěpána.

Rada městské části Praha 2 odvolala ředitelku základní školy na svém zasedání 25.10.2011. Vzhledem k tomu, že se jednalo o bod mimo program, nebyly k němu zveřejněny podklady přístupné pro zastupitele městské části. Klub zastupitelů TOP 09 žádal o příslušné podklady předkladatele místostarostu Pecha i starostu Palusku opakovaně. Zastupitelům TOP09 chyběly především informace na základě čeho a kým byl audit objednán, vyjádření právního odboru a vyjádření auditovaného – tj. odvolané ředitelky ZŠ. Po několika urgencích obdržel předseda klubu pouze zprávu auditora firmy Servodata, ovšem bez patřičných náležitostí (chybělo razítko a podpis). Text zaslaného dokumentu se navíc lišil od zprávy, na základě které rozhodla o odvolání ředitelky základní školy Rada MČ Praha 2. V jedné z verzí figuruje jako zadavatel auditu společnost Microsoft s.r.o., která se však od celé záležitosti distancovala a uvedla, že audit si vyžádala městská část na základě anonymního upozornění!

Klub zastupitelů TOP 09 považuje za absolutně nepřijatelné to, že Rada MČ rozhodla o odvolání ředitelky, aniž by jí dala možnost zaujmout stanovisko k výsledkům auditu. Tento postup musíme označit za nedemokratický, nekorektní a zcela proti pravidlům elementární lidské slušnosti“ říká předseda klubu zastupitelů TOP09 pan Otto Schwarz a zastupitelka Jana Duchková, která celou záležitost sleduje, dodává: Musíme rovněž konstatovat, že některé údaje uvedené v původní verzi zprávy auditora, která byla předložena radě, byly v závěrečné zprávě zaslané panem místostarostou našemu klubu dodatečně upraveny. Máme důvod domnívat se, že se jednalo o účelovou akci.“

Zastupitelé TOP09 tedy požádali o stanovisko k průběhu i závěrům auditu přímo odvolanou ředitelku. Na základě podkladů, které předložila odvolaná ředitelka základní školy, mají zastupitelé TOP 09 na Praze 2 reálný důvod k obavám, že v důsledku zcela nestandardního postupu, který zvolil pan místostarosta, se může MČ Praha 2 stát předmětem řady žalob. Žalobou na ochranu osobnosti počínaje a trestním stíháním pro neoprávněné nakládání s osobními daty mladistvých konče. Proto TOP09 požádala starostu o pozastavení účinnosti příslušného Usnesení Rady MČ Praha 2 a následné prošetření celé záležitosti.

Copyright © 2009-2021  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme