× Pohněme s tím. Společně!

Považujete nízkoprahová centra za přínos, nebo je vnímate spíše jako problematická?

Článek z čísla 8/2016 Novin Prahy 2

5. 8. 2016

Nízkoprahová centra jsou jedním z nástrojů, jak předcházet nárůstu kriminality, jak nabídnout těm, kteří jsou v nějakou chvíli svého života hodně oslabení, záchytný bod. Ten často pomůže překonat životní těžkosti. Slouží jako místa, kde lidé, mladí lidé, děti najdou nějakou formu pomoci či útočiště bez zátěžových bariér. Nízkoprahová centra mohou vzbuzovat polemiku v okolí, kde působí, také jejich financování může vést k mnoha otázkám.

Nízkoprahová centra jsou podle mého názoru jedním z účinných nástrojů komunitní práce v místě, kde žijeme. Je to jeden ze způsobů, jak obec podporuje své občany. Nemohou ovšem stát osamoceně, je potřeba jejich činnost navázat na další činnost v sociální, školské a kulturní oblasti. U stanovování koncepce práce nízkoprahových center by neměla chybět ani městská policie se svými zkušenostmi. Myslím si, že nízkoprahová centra by se měla svěřovat nevládním organizacím podle jejich zaměření, kompetencí, zkušeností.

V současné době je činnost nevládních organizací na vysoké úrovni, za léta své práce stojí na velice dobrém základě s mnoha zkušenostmi z řešení praktických situací. Osobně se domnívám, že nízkoprahová centra různého zaměření jsou pro obec přínosem ovšem s tou podmínkou, že jsou zařazena do celého systému podpory pro jednotlivce či rodiny, které se ocitají ve složitějších životních situacích. Zároveň je potřeba v součinnosti s městskou policíí zajistit bezpečnost v okolí těchto center. Také otázka financování je důležitá. Nejschůdnějším modelem je tzv. vícezdrojové financování. Myslím, že centra by měla být z jedné třetiny financována obcí, z jedné třetiny by nevládní organizace měla zajistit financování své činnosti z příspěvků jednotlivců, ze sbírek a konečný rozpočet by měl být zajištěn z vládních dotací, grantů nadací.

Bedřiška Kotmelová, členka TOP 09 Praha 2

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme