× Pojďte do toho s námi.

Jednání Majetkového výboru Zastupitelstva MČ Praha 2

pondělí 14.11.2011

Majetkový výbor měl 14.11.2011 na programu dva body.

Prvním bodem jednání byl návrh zadání pro externí dodavatele služeb v souvislosti s prodejem části majetku MČ Praha 2. K návrhu, který byl členům MV předán, hned v úvodu starosta Paluska uvedl, že u auditu nájemních vztahů v prodávaných domech (konkrétně u identifikace osob oprávněných k odkupu dle Pravidel) může nastat problém u smluv na dobu určitou, které vyprší dříve, než se prodej zrealizuje. K bodu Realizace veřejných dražeb, popř. jiné formy odprodeje volných bytů a nebytových prostor v prodávaných domech starosta upřesnil následující: je-li v domě volný byt a bude se prodávat celý dům, pak by se mělo nejprve tzv. vydražit 1. nájemné. Při prodeji po bytech se jednotlivé volné byty prodají v „klasické“ dražbě (tzn. nejvyšší nabídce) a u nebytových prostor budou osloveni současní nájemci. Na otázku kolik potenciálních externích dodavatelů bude osloveno, nepadla konkrétní odpověď. Každopádně by to dle místostarosty Vaňka měla být více než jedna kancelář. Výběrové řízení bude dvojkolové. V prvním kole musí firma prokázat patřičnou kvalifikaci, v kole druhém se bude hodnotit nabídnutá cena. Po delší diskuzi navrhl předseda MV, aby další jednání v této záležitosti byla vedena za účasti jednoho zástupce za každý poltický subjekt a starosty. Materiály k jednání budou připraveny do 2 týdnů. S navrženým postupem MV souhlasil.

Druhým bodem programu bylo dodatečné zařazení dalších pěti domů do prodeje. Jedná se o domy, u kterých bylo přezkoumáno nezařazení na seznam domů určených k prodeji, a našla se pochybení. Konkrétně:  Neklanova 2 – vyřešeno podílové vlastnictví, Podskalská 9 – sloučením bytů pokles malometrážních bytů pod 30%, Svobodova 4 – „zmizel“ při změně negativního seznamu na pozitivní, Bělehradská 30 – chyba v evidenci, Legerova 34 – sloučením bytů pokles malometrážních bytů pod 30%. Na základě stížností se přešetřilo více domů, ale jen u těchto se našlo pochybení. Člen OSB Kůta zpochybnil další dva nezařazené domy a starosta mu doporučil, aby podal podnět k přezkoumání Odboru majetku a investic. Diskutovalo se také o nezařazení domu Trojická 1, které zpochybnil nespokojený nájemce. I tento podnět bude předán k přezkoumání OMI.

Následovala poměrně obsáhlá debata o tom, zda by seznam měl být i nadále rozšiřován, či zda je z hlediska organizačního nutné brát tuto etapu za uzavřenou. Zástupce TOP 09 Pěkný podotkl, že dojde-li ke změně podmínek, měly by být domy do prodeje postupně zařazovány, s tím starosta Paluska vyslovil souhlas a doplnil: „Jakmile se změní podmínky a splní kriteria, může být dům na seznam zařazen kdykoliv později, dokud ZMČ nerozhodne jinak.“ To však zpochybnil předseda MV Svoboda (TOP 09) a připomněl, že Zastupitelstvo MČ Praha 2 hlasovalo pro konkrétní seznam domů určených k prodeji.

Další dotaz byl směřován k nebytovým prostorám v domech určených k prodeji. Místostarosta Vaněk uvedl tři možnosti: 1/ prodej v dražbě, 2/ nebytový prostor zůstane městské části 3/ prodá se vybranému zájemci. Zdůraznil však, že obec v zásadě nechce dlouhodobé spoluvlastnictví. Na výzvu předsedy MV Svobody budou oslovené právní firmy muset specifikovat rizika pro obec v jednotlivých konkrétních případech vzniku spoluvlastnictví. Další debata se stočila k ceně. Zástupce ODS Korseska upozornil na to, že hodně lidí čerpá informace z webu OSB a tam jsou informace často zavádějící. Na to odpověděl člen OSB Kůta ve smyslu, že je to logické, protože lidé chtějí znát cenu, aby se mohli rozhodnout a zeptal se, zda už jsou připraveny pilotní odhady a zda může část nájemníků vytvořit v rámci SVJ družstvo i z hlediska snazšího přístupu k hypotéce. Na to starosta Paluska odpověděl, že v podstatě ano. Dále Paluska uvedl, že zástupci MČ jednají s pěti největšími bankami o výhodnějších hypotékách. Znalecké posudky jsou zadány na 4 domy a u 2 se provádí aktualizace již hotových posudků. Na další otázku člena MV a zastupitele OSB Kůty: „Kdy se lidé dozvědí cenu, aby se mohli závazně rozhodnout?“ Paluska uvedl následující postup: vyhodnocení ankety, vytvoření technické mapy domu, znalecký posudek, prověření trvání zájmu o koupi, kupní smlouva.

V závěru Majetkový výbor odhlasoval zařazení pěti výše uvedených domů do prodeje.

Příští jednání MV bude 19.12.2011 od 18.30 hodin.

Copyright © 2009-2021  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme