× Pojďte do toho s námi.

Jednání Majetkového výboru Zastupitelstva MČ Praha 2

pondělí 17.10.2011

Majetkový výbor 17.10.2011 měl na programu pouze dva body.

Prvním bodem byl časový harmonogram prodeje obecních bytů. Hned v úvodu zdůraznil starosta Paluska, že harmonogram je v tuto chvíli pouze orientační a zaměřuje se především na proces prodeje po bytech. S prodejem po domech už MČ Praha 2 zkušenosti má, není tedy nutné nyní rozpracovávat tuto variantu detailně. Dlouho se diskutovalo nad tím, kdo zajistí kompletní servis – zda to mají být kanceláře realitní či právní. Starosta na minulém jednání výboru navrhnul vybrat tři právní kanceláře. Předseda výboru Svoboda (TOP 09) navrhuje, aby byla vybrána pouze jedna kancelář, což starosta Paluska i místostarosta Vaněk vyloučili vzhledem k celkovému objemu práce a možnému zpomalení celého procesu. Z řad OSB padl i návrh, abychom vše zajistili vlastními silami – tj. prostřednictvím zaměstnanců Úřadu MČ Praha 2. Tato varianta dle starosty není možná. Paluska navrhuje dvojkolové výběrové řízení, ve kterém se v prvním kole vybere určitý počet subjektů, u kterých bude jasné, že mají s touto problematikou zkušenosti a jsou schopni prodej v daném objemu zvládnout. S nimi bude uzavřena rámcová smlouva a na jednotlivé domy se udělá malé výběrové řízení už jen mezi těmito firmami. Vybere se ta, která nabídne v konkrétní chvíli nejlepší podmínky. Úřad MČ bude plnit pouze kontrolní roli – vznikne nové oddělení vytvořené ze současných zaměstnanců (z oddělení investic). Předseda výboru Svoboda doporučil vypsání výběrového řízení tak, aby se o něm mělo možnost dozvědět co nejvíce firem. Všeobecná shoda panovala v tom, že je nejprve nutné vytvořit zadání tj. specifikovat jednotlivé úkony, které budou vybrané kanceláře dělat. Na přípravu tohoto zadání si starosta vyžádal 2-3 týdny. Materiál bude předložen příštímu Majetkovému výboru.

Druhým bodem programu byl tzv. Anketní dopis. Tento dopis by měl být zaslán všem oprávněným nájemníkům, kterých se prodej obecních bytů týká. Ti by se na základě tohoto dopisu měli následně vyjádřit k tomu, zda o koupi mají, či nemají zájem. U tohoto bodu v diskuzi bohužel zástupci OSB opět požadovali jakési „úkolování“ odhadců. Ze strany opozičního občanského sdružení zazněl dokonce návrh, aby obec byty prodávala na základě posudků, které si zajistí sami kupující. To jednoznačně odmítli všichni zástupci ostatních přítomných politických subjektů. Vypracování posudku zadá prodávající a samotný posudek by měl být plně v kompetenci odhadce, který zhodnotí momentální stav oceňované nemovitosti v souladu se zákonem. Je pouze na kupujícím, zda si nechá vypracovat i oponentní odhad. Dalším velmi diskutovaným bodem bylo uvedení orientační ceny v Anketním dopise. Zde panovaly různé názory i mezi přítomnými členy ODS. Zatímco místostarosta Vaněk (na jehož stranu se přiklonil i starosta) považuje orientační cenu v dopise za přínosnou, většina ostatních zástupců této strany v Majetkovém výboru varuje před jakýmkoliv nepřesným, orientačním údajem, který by mohl být zavádějící. Předseda klubu zastupitelů TOP 09 Schwarz upozornil na to, že TOP 09 je od samého počátku proti uvádění ceny, která není ničím podložená. K tomuto názoru se po delší diskuzi přiklonila většina a Majetkový výbor přijal usnesení, kterým nedoporučuje v Anketním dopise uvádět orientační cenu. Dopis bude rozeslán k 27.10.2011.

Copyright © 2009-2021  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme