× Pojďte do toho s námi.

Jednání Majetkového výboru Zastupitelstva MČ Praha 2

pondělí 3.10.2011

Na programu bylo nejprve projednání stížnosti neúspěšného uchazeče o pronájem restauračního objektu Horská. Starosta Jiří Paluska a místostarosta Jan Vaněk podrobně vysvětlili, proč uchazeč nesplnil podmínky a byl tedy z výběrového řízení vyřazen. Majetkový výbor pak přijal usnesení, ve kterém vzal celou záležitost na vědomí.

Dalším bodem jednání byla diskuze o činnosti správních firem v průběhu procesu prodeje obecních bytů. Klára Samková upozornila na řadu problémů, které mohou vzniknout při přechodu vlastnictví během účetního roku z hlediska vedení účetnictví a starosta proto zváží prodloužení mandátních smluv stávajícím firmám, které končí v roce 2012 o další rok.

Posledním diskutovaným tématem bylo zahájení samotného procesu prodeje bytů. Předseda výboru Aleš Svoboda požádal starostu o zpracování nového časového harmonogramu. Otto Schwarz požádal, aby v harmonogramu bylo upřesněno, ve kterých bodech se počítá se součinností výboru respektive, které konkrétní kroky bude schvalovat výbor a následně i zastupitelstvo. K tomuto bodu Jiří Paluska sdělil, že uvažuje o variantě, ve které by kompletní servis (zaměření, geodezie, odhad, kupní smlouva) zajistily 3 právní firmy. Dozor by prováděla pracovní skupina pracovníků odboru majetku. Klára Samková upozornila na neúměrně vysoké náklady, budou-li přeměřování bytů zajišťovat právní firmy a tento názor získal většinovou podporu. Otto Schwarz pak zpochybnil i výběr odhadců prostřednictvím právních firem. Starosta přislíbil zpracovat harmonogram do týdne. Příští zasedání výboru se uskuteční za 14 dní.

Copyright © 2009-2021  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme