× Pohněme s tím. Společně!

Jak se díváte na dotační politiku radnice?

Článek z čísla 7/2016 Novin Prahy 2

8. 7. 2016

Primárním smyslem dotací poskytovaných obcí je podpora projektů a služeb, které městská část nemůže zajišťovat vlastními silami. A nejen že nemůže, ale také by to nemělo být jejím cílem. Soukromé subjekty, volnočasové spolky a neziskové organizace zaměřené na úzký segment činnosti jsou ze své podstaty blíže lidem, kterým poskytují své služby. Je proto logické dát těmto subjektům dotaci na poskytnutí služby, jejíž zajištění vlastními silami by bylo pro městskou část mnohem nákladnější a administrativně náročnější. Volba dotacemi podporovaných oblastí je v kompetenci politické reprezentace. Dotace vypisované MČ Praha 2 pokrývají všechny oblasti důležité z pohledu obce velikosti Prahy 2, s jejím demografickým složením a umístěním v centru velkoměsta. Na minulém zasedání Zastupitelstva MČ Praha 2 byly schváleny dotace na rok 2016 a 1. čtvrtletí roku 2017 v oblastech od sociální, prevence kriminality, přes mimoškolní činnost dětí a mládeže, životní prostředí až po kulturu. Před schválením v Zastupitelstvu projdou granty schválením v Radě MČ a ještě před tím jsou diskutovány v komisích Rady, v nichž jsou zastoupeny všechny zvolené strany. Jako členka Bezpečnostní a Kulturní komise mohu hovořit pouze za tyto dvě a změřím se na kulturu.
V Kulturní komisi se snažíme podporovat projekty ze všech oblastí kultury zaměřené na všechny věkové kategorie a s přihlédnutím k přínosu či oživení pro naši městskou část. Členkou této komise jsem již 6. rokem a každý rok se schází velké množství žádostí o grant. Jelikož v komisích zasedají zástupci všech zvolených politických stran, je výběr podporovaných projektů výsledkem diskuze a kompromisu. Jednání komisí o grantových žádostech také patří k těm nejdelším v roce. Výsledek tedy díky tomuto mechanismu odráží preference všech skupin obyvatel.

Mgr. Jana Cagašová, členka RV TOP 09 Praha 2

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme