× Pohněme s tím. Společně!

Co prosadit ve školství v Praze 2?

Článek z čísla 3/2016 Novin Prahy 2

9. 3. 2016

Stav českého školství je jedním z nejpalčivějších problémů současnosti. Časté střídání ministrů školství, chybějící konsensus, co vlastně se školstvím dělat, přebujelá byrokracie, neustálé změny koncepcí, směrnic a plánů, nedostatek skutečné podpory politiků napříč politickým spektrem, to je situace, za které vyučují naši učitelé. O podfinancování, v jehož důsledku jsou čeští učitelé téměř nejhůře placenými vysokoškoláky v EU, nemluvě. MČ může alespoň částečně ovlivňovat své základní a mateřské školy. Netýká se to jen podpory pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale také podpory prostředí a zázemí, ve kterém výuka probíhá. TOP09, která má na radnici Prahy 2 na starosti správu obecního majetku, se snaží o co nejefektivnější investování prostředků do školních budov. Vzhledem k tomu, že v minulých letech nebyly finance vynakládané na opravy a rekonstrukce škol dostatečné, usilujeme o jejich zvýšení, tak aby se školy staly kvalitnějšími a mohly poskytovat učitelům a žákům co nejlepší podmínky pro výuku. Prostředky vložené do školních budov nejsou jen investicemi stavebními, ale ve svém důsledku i investicemi do vzdělání. Zvláštní pozornost si zaslouží problematika žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V některých školách MČ Praha 2, které se nebrání přijímání takových žáků, probíhá jejich integrace již řadu let velmi úspěšně, a to i bez mediálního humbuku nebo „moudrých" direktiv Ministerstva školství. Při stávajícím absurdním systému financování školství jsou ale právě tyto školy za svoji vstřícnost k inkludovaným žákům „po zásluze" finančně trestány. Zvýšená potřeba speciálních pedagogů, psychologů a zejména asistentů pedagogů není státem ani zdaleka finančně pokryta, takže se na jejich platy skládají již léta ostatní pedagogové praktickou absencí osobního ohodnocení k platu. Situaci alespoň částečně zlepšilo loňské zvýšení příspěvku poskytovaného MČ školám na platy speciálních pedagogů a psychologů. Tento příspěvek je nesystémový a není povinností MČ ho platit, jeho potřeba je vyvolána tím, že zde selhává stát. Na toto selhání by ale neměli soustavně doplácet učitelé. Rádi bychom proto prosadili další adresné zvýšení příspěvku těm školám, které dosahují v oblasti integrace žáků nejlepší výsledky a mají nejvíce těchto žáků.

Ing. Michal Grundler, zástupce starostky pro oblast správy majetku 

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme