Ing. Václav Novotný

předseda klubu zastupitelů hl. m. Prahy

Jsem pražák. Narodil jsem se tu v roce 1959 a žiji zde celý život.

Vystudoval jsem gymnázium na Sladkovského náměstí v Praze 3 a Vysokou školu ekonomickou obor finance. Paralelně jsem při tom studoval angličtinu a složil z ní státní zkoušku.

Po ukončení studia jsem pracoval v Československé obchodní bance a v oblasti financování podniků.

V roce 1988 jsem se stal jedním z prvních členů organizace MENSA v tehdejším Československu.

Listopad 1989 jsem prožil velmi intenzivně. Jako nový člen tehdejší Československé strany socialistické, v jejímž vlastnictví byla budova Melantrichu, jsem měl možnost se podílet na organizačním zajištění týdne demonstrací, který vyvrcholil pádem komunistického režimu. V Československé straně socialistické jsem však dlouho nepobyl – na konci roku 1990 se rozpadla a já se již k žádné z jejích nástupkyň nepřihlásil. Od té doby jsem byl bezpartijní až do svého vstupu do TOP 09 v roce 2009.

Na jaře 1990 jsem vyhrál konkurz a stal se ředitelem Pražské informační služby. Tu jsem pak vedl až do února 2008. Za tu dobu se nám s kolegy podařilo vytvořit z PIS firmu s vysokou mírou finanční soběstačnosti srovnatelnou s obdobnými zařízeními v ostatních evropských městech. PIS se významným způsobem podílela na intenzivním rozvoji cestovního ruchu v Praze, která se postupně vypracovala na šestou nejvýznamnější destinaci v Evropě.

Kromě jiného se nám podařilo zrekonstruovat řadu památek, jako např. Staroměstskou Mosteckou věž, Petřínskou rozhlednu, věž Chrámu Sv. Mikuláše či zámek Ctěnice a otevřít je pro veřejnost.

Pražská informační služba se stala členem nejvýznamnějších evropských asociací v oblasti městského turizmu: European Federation of Congress Towns, Federation of European Cities Tourist Organizations a na ně navazující European Cities Marketing. Ve vedení těchto organizací jsem dlouhodobě působil, většinou jako jediný zástupce ze zemí bývalé východní Evropy.

V roce 2008 jsem začal působit v oblasti ekonomické diplomacie, pracuji v oblasti řízení programů exportu na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Předpokladem pro tuto práci je – mimo jiné- také prověření Národním bezpečnostním úřadem. Jedná se zejména o prověření veškerých majetkových poměrů a jejich původu. Prověrku jsem absolvoval a myslím že by bylo velmi užitečné, aby ji měli za povinnost absolvovat i všichni ostatní pražští komuální politici.

V roce 2009 jsem vstoupil do TOP 09 protože věřím, že může přinést do veřejného života to, co mu nejvíce chybí – slušnost a morálku. Od jara 2010 působím jako předseda regionální organizace Praha 13.

Na podzim 2010 jsem byl zvolen zastupitelem hlavního města Prahy. Jsem členem výboru pro kulturu a výboru pro zahraniční vztahy a cestovní ruch.

V posledních dvou letech Praha prochází krizí v oblasti cestovního ruchu, která je způsobena jak vnějšími faktory, tak, chaotickým a nekvalifikovaným působením institucí Prahy v této oblasti. Rád bych ve své pozici přispěl k překonání této krize.

Chci rovněž využít svých znalostí a dosavadní praxe k ozdravení finančních toků a systému podpory kultury.

 

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme