× Pojďte do toho s námi.

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

20. 12. 2019

Žádám o předložení veškerých informací v podobě podrobného popisu situace a návrhu řešení související s nepředložením žádostí o granty v rámci Programu podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2020 a žádostí o dotace v rámci Programu podpory registrovaných sociálních služeb pro poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby zejména na území hl. m. Prahy nebo občanům hl. m. Prahy pro rok 2020.

Městská část Praha 10 je zřizovatelem příspěvkové organizace CSOP, která poskytuje sociální služby v oblastech: pečovatelská služba, domácí zdravotní péče, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, odlehčovací služby a další. Vzhledem k širokému záběru poskytovaných sociálních služeb a nárokům na jejich financování dochází každoročně k tomu, že CSOP, coby příspěvková organizace MČ Praha 10 žádá o finanční prostředky na podporu sociálních služeb z dotačního systému kraje (prostředky z MPSV alokované kraji - hlavnímu městu Praze) a z grantového systému podpory sociálních služeb MHMP (vlastní rozpočet hl. města Prahy). Na tuto finanční podporu v podobě dotací resp. grantů má CSOP v zásadě nárok jako provozovatel sociálních služeb zařazených do pražské sítě sociálních služeb. Získáváním dotací a grantů z MHMP se snižuje resp. diverzifikuje financování  provozu sociálních služeb pro zřizovatele tedy MČ Praha 10.

V letošním roce 2019 však CSOP nepředložili žádosti o dotace a ani granty v rámci standardního dotačního a grantového řízení realizovaného v rámci MHMP. Znamená to tedy, že v důsledku může chybět až 60 milionů Kč na provoz sociálních služeb v roce 2020. Tímto mohou být poskytované služby zásadním způsobem ohroženy nebo bude nutné chybějících 60 milionů Kč zaplatit z rozpočtu MČ Praha 10, což je v dané situaci více než komplikované.

Vzhledem k tomu, že odpovědný radní Mgr. M. Kočí již několik týdnů tuto informaci má (nepodání žádosti o dotace a granty), a že v rámci schvalování rozpočtu MČ Praha 10 včetně materiálu schvalujícím rozpočet CSOP na rok 2020 a to 16.12. 2019 neinformoval zastupitelstvo o nastalé situaci, požaduji, jak již bylo uvedeno, kompletní a vyčerpávající zprávu, která postihne veškeré souvislosti, důvody tohoto stavu a popíše kroky k zajištění řádného řešení.

Ondřej Počarovský, zastupitel za TOP 09

Copyright © 2009-2021  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme