× Pojďte do toho s námi.

Žádost o omluvu na lživá tvrzení radního Michala Kočího

11. 2. 2020

Vážená paní starostko,

žádám Vás jako nejvyšší autoritu ÚMČ Praha 10 o sjednání nápravy v souvislosti s uvedením nepravdivé informace o mé osobě.

V tiskové zprávě zveřejněné dne 24.1.2020 na webových stránkách Úřadu městské části Praha 10, byla uvedena lež, která se mne osobně dotýká a poškozuje mou profesní reputaci. 

Vyjádření radního pro sociální oblast v Praze 10 Michala Kočího obsahuje snadno vyvratitelné nepravdy vypuštěné zjevně pouze s cílem mne politicky poškodit a odvrátit pozornost občanů i médií od skutečnosti, že v Praze 10 může chybět až 50 milionů na sociální služby. 

Není pravda, že by v minulosti došlo při vyřizování žádostí o dotace a granty k pochybení, které by ovlivnilo čerpání peněz na sociální služby. Není pravda, že by o dotace nebo granty nebylo požádáno a to ani v roce 2016, 2017, 2018, 2019. Stejnou lží je potom tvrzení, že jsem takovou věc tajil. Nic takového se nikdy nestalo a nic takového jsem tedy tajit nemohl. 

Žádám proto, aby se mi Michal Kočí omluvil, a to na všech komunikačních kanálech, kterými lež poškozující mé jméno i profesní reputaci, šířil. 

Žádám zveřejnění omluvy ve znění: 

Situace s nepodanými žádostmi o granty a dotace na sociální služby v Praze 10 je bezprecedentní. Není pravda, že by k chybě v podobném rozsahu již došlo, a není pravda, že by ji Ondřej Počarovský tajil. Za tato lživá nařčení se omlouvám. Michal Kočí, radní pro sociální oblast, MČ Praha 10”

Omluvu žádám zveřejnit:

  • na webových stránkách Městské části Praha 10 www.praha10.cz
  • na oficiální facebookové stránce Prahy 10 https://www.facebook.com/praha10/
  • skrze media-list, na který bylo rozesláno lživé tvrzení, a to ze stejné adresy odesílatele, který lež médiím rozeslal

 Tato má žádost apeluje na slušné chování a zásady transparentní politiky, které zástupci současné koalice opakovaně slibují voličům. Prosím, aby mé žádosti bylo vyhověno do 29.února 2020 vyhověno. 

S úctou

              Mgr. Ondřej Počarovský

Přílohy: Přehledové tabulky dotací a grantů za roky 2016 až 2019 

 Zdroj:

http://socialni.praha.eu/jnp/cz/financovani_socialni_oblasti/granty_hmp/index.html

http://socialni.praha.eu/jnp/cz/financovani_socialni_oblasti/dotace_mpsv/x2020/index.html

 

Copyright © 2009-2021  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme