Výzva radním Prahy 10 - Konec testování našich dětí ve školách čínskými testy

15. 4. 2021

Výzva radním Prahy 10 - Konec testování našich dětí ve školách čínskými testy

Vážená paní starostko, vážený pane místostarosto,

obracíme se na vás jako zastupitelé městské části, ale také jako rodiče, a to ve věci povinného testování žáků základních i mateřských škol na nemoc covid-19.

Celorepubliková čísla ukazují velmi nízký záchyt nemoci prostřednictvím státem dodávaných čínských antigenních testů, které školy dostaly k dispozici. Je tedy patrné, že buď děti nejsou nemocné, nebo jsou testy nespolehlivé.

Protože je Praha 10 zřizovatelem 13 základních a 20 mateřských škol, stejně jako na jednání zastupitelstva dne 12.4. 2021, i dnes touto cestou vás vyzýváme k tomu, abyste v rámci svých funkcí využili veškerých možností pro zajištění používání testů citlivějších k dětem a spolehlivějších k detekci nákazy.

Čínské antigenní testy (stěrem z nosu), které školy na území městské části v tuto chvíli používají, se vyznačují nejen prokazatelně nízkou citlivostí na odhalení přítomnosti nákazy, ale zároveň fungují na základě stěru z nosu, což je mnoha dětem nepříjemné a v důsledku může být i rizikové.

V situaci, kdy existují testy spolehlivější, citlivější a zcela bezbolestné, považujeme za nutné, aby městská část vaším prostřednictvím udělala vše pro jejich získání a neprodlené používání ve školách a školkách, které zřizuje, a tím chránila děti a bránila dalšímu šíření nemoci.

Žádáme vás tedy o to, abyste:

-          Neprodleně vyčlenili dostatek finančních prostředků na nákup citlivých a šetrných PCR testů v nezbytném rozsahu,

-          bezodkladně zahájili jednání s laboratořemi o zajištění a vyhodnocování těchto testů tak, aby děti nemusely podstupovat další testování antigenními testy skrze stěry tzv. z nosu,

-          se připojili k  otevřené výzvě starosty Městské části Praha 9 Tomáše Portlíka, který  spolu s radním hl. m. Prahy Vítem Šimralem, předsedkyní Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP Marianou Čapkovou, starostou Městské části Praha 7 Janem Čižinským a starostou Městské části Praha 3 Jiřím Ptáčkem vyzývá ke změně právních předpisů tak, že testování žáků ve školách PCR testem bude stát podporovat, tedy že zdravotní pojišťovny budou PCR testy hradit přinejmenším v takovém rozsahu, jako hradí POC antigenní testy při plošném testování. Dále požaduje, aby pro žáky pravidelně 1x týdně testované PCR testem již neplatilo omezení v nutnosti střídat se ve škole po týdnech,

-          jako starostka, která je zároveň senátorkou za obvod, kam spadá i Praha 10, iniciovala v Senátu Parlamentu České republiky setkání s ministrem zdravotnictví Petrem Arenbergerem - se kterým jste v minulosti dle svých vlastních slov již mnohokrát jednala - a výše zmíněnými zástupci samospráv s cílem pomoci prosadit citlivější a spolehlivější testování v co nejbližším možném termínu.

Existují-li způsoby, jak děti testovat spolehlivě, lépe a citlivě, považujeme za povinnost všech politiků tyto způsoby zajistit.

TOP 09 bude při zajišťování všech výše popsaných kroků Radě Městské části Praha 10 i senátorce zvolené za náš volební obvod plně nápomocna.

Za TOP 09 Praha 10

Ondřej Počarovský, Radek Lojda, Tomáš Pek

 

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme