× Pohněme s tím. Společně!

Reakce TOP 09 Praha 10 na prohlášení koalice VLASTA

4. 2. 2016

Zastupitelé TOP 09 tímto reagují  na prohlášení koalice VLASTA v její tiskové zprávě ze dne 3.2.2016:

Prohlášení je plné malých nepravd a populistických výroků, které se snaží posunout realitu.

 1. Důvodem setkání byla společná nabídka klubu ČSSD a zbytku klubu SZ k iniciaci jednání o možné koalici. Příčinou mohlo být odstoupení 4 členů hnutí ANO z funkcí v radě, včetně nyní již bývalé starostky, paní Kleslové, nikoliv však důvodem, jak je v tiskové zprávě Koalice VLASTA uvedeno.  TOP 09 si vymínila jednání až po objasnění některých otázek spojených s rozpadem koalice a s modelem přechodu ke koalici nové, s novým programem a rozpočtem. Na žádnou ze svých otázek nedostala TOP 09 uspokojující odpověď.

 2. Ani na druhém jednání se nepokročilo, odpovědi nebyly zodpovězeny a jednání bylo ze strany TOP 09 ukončeno.

 3. Na jednání nebyly zvednuty návrhy kompromisů v žádných případných předpokládaných programových nesouladech jednotlivých subjektů.

 4. TOP 09 nevznesla žádné personální požadavky. Bez jednání o případných kritických momentech programu tak učinila Koalice VLASTA.

 5. TOP 09 bylo demagogicky podsouváno, že model nastavený ČSSD/SZ a okamžitě akceptovaný koalicí VLASTA je jediný správný a možný. Argumentovalo se sankcí MČ Praha 10 za neschválení rozpočtu do 31.3.2016. Argumentovalo se nemožností provádět investice atp. Žádný z těchto argumentů nemá oporu v zákonech či vyhláškách. Je jen umělým vyvoláváním pocitu osobní odpovědnosti ve smyslu: kdo nejde s námi, jde proti nám. Čím více jednání zabředávalo do této hysterické podoby, tím více byli zástupci TOP 09 přesvědčeni o tom, že:
  1. Jejich partneři v jednání neznají platnou legislativu, a že jím jsou dokonce i úřadem městské části podsouvány strašidelné scénáře i za cenu lživých a snadno vyvratitelných informací.
  2. Zbytek koalice jen vytváří neopodstatněný politický tlak, aby se udržel u moci s jakýmkoliv subjektem, bez ohledu na program.
  3. Partneři v jednání podceňují schopnost TOP 09 si věci skutečně ověřit, orientovat se v zákonných normách a postupovat v souladu s předpisy a skutečným stavem věcí. Naštěstí, TOP 09 se nenechá obelhávat.

TOP 09 dementuje prohlášení koalice VLASTA, že by byly ohroženy investice či svou výší rozpočtových výdajů marginální projekt moje stopa. MČ Praha 10 disponuje solidní likviditou, částka např. na projekt moje stopa je rozpočtově vázána a nebyla v roce 2015 dočerpána.

Ve stejném duchu TOP 09 dementuje prohlášení koalice VLASTA ve věci opravy sídla radnice. Okleštěnou radou ani jiným politickým subjektem zastoupeným v zastupitelstvu MČ Praha 10, který by měl většinovou podporu, nedošlo k usnesení, že by se radnice měla opravit, rozšířit na stávajícím místě, či postavit nová. Žádné alibistické úpravy návrhu rozpočtu tuto situaci nevyřeší. Tuto situaci může vyřešit jen silná nová rada s většinovou podporou.

 1. TOP09 nemá žádné indicie, které by dokázaly jednoznačně potvrdit, zda za rozpadem minulé koalice stojí hnutí ANO či některý z jeho dřívějších koaličních partnerů. Nelze totiž tak suverénně tvrdit, že ten, kdo odstoupí, je nutně i viníkem. Spory v minulé radě nám jsou neznámé. Jen si dobře pamatujeme, že proti návrhu řešení IT zakázky vystoupila ČSSD, nynější motor jednání a spojenec Ivany Cabrnochové ze strany zelených, která mimořádně špatně připravený materiál připravovala a předkládala. Koalice VLASTA byla velmi hlasitým odpůrcem jejího návrhu. TOP 09 netuší, proč jsou nyní ze strany Koalice VLASTA tyto silné výroky opomenuty, a chce jednat o koalici s partnerem, jehož klub se částečně rozpadl, a kterého dlouhodobě kritizuje a podle dřívějších prohlášení mu i nedůvěřuje.

 2. Dementujeme, že by byl zastupitelstvu předložen návrh rozpočtu na rok 2016. Návrh rozpočtu zastupitelstvu předložen nebyl. Zdůrazňujeme, že návrh rozpočtu vůbec neprošel radou městské části. A to ani radou kompletní, ani nynější okleštěnou. Jakékoliv posouvání skutečné povahy věci je populistická hra, kterou TOP 09 nikdy nebude hrát.

 3. TOP 09 pragmaticky předsunuje tvorbu funkční koalice tvorbě rozpočtu, který je vyjádřením programu – plánu nové koalice. Jakkoliv v klubech a výborech projednávaný, stále však anonymní návrh, pozměněný bez nějaké celkové programové koncepce, je pro budoucí koalici nesmyslnou zátěží. Takto poslepovaný návrh ani nemá faktickou podporu většiny při hlasování o něm jako celku, protože jednotlivé úpravy byly prosazeny či odmítnuty různě poskládanými ad hoc „koalicemi“ na výborech a komisích.

 4. TOP 09 předpokládá, že důvěra občanů se buduje a udržuje především transparentním jednáním, přijímáním odpovědnosti. Ten, kdo odpovědnost přijme, má právo naplňovat svůj program. Vynechme dosavadní jednání o rozpočtu, je to slepá ulička. Soustřeďme se na vznik akční koalice, jejíž program bude prostřednictvím rozpočtu naplňován. Plnění tohoto programu nechť posoudí voliči v dalších volbách. A doufejme, nikoliv podle křiku a obviňování, kdo může za rozpad koalice, ale podle výsledků.

 5. TOP 09 nezpůsobila politickou krizi v MČ Praha 10. Přijetím slepeného a provizorního rozpočtu politická krize nekončí. Jen se limituje akční rádius jakékoliv vznikající koalice. Přijatý rozpočet nejde zrušit, až se politická krize vyřeší.  Jen jde opravovat rozpočtovými opatřeními zákonem vymezenými. Čím více těchto opatření je, tím více je hospodaření MČ pro občana nesrozumitelné. TOP 09 si uvědomuje rizika administrativního charakteru, provázející návrh jejího řešení politické krize. Za cenu transparence a objektivity to ovšem stojí. Místo aby se plýtvala energie na výborech a komisích při sestavování z povahy věci provizorního rozpočtu, mohlo se postoupit již mnohem dále při řešení krize politické, při posunutí se k nové funkční koalici.

 

 

Zastupitelé za TOP 09 na Praze 10

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme