Deset návrhů pro úspěšný RESTART na Desítce

20. 4. 2020

Města a městské části mohou významně přispět ke zmírnění dopadů současné krize na své obyvatele. TOP 09 proto přináší návrhy, jak může Praha 10 pomoci svým obyvatelům překonat tuto situaci a urychlit návrat k životu, na který jsme byli zvyklí.

„Praha 10 hospodaří s více než miliardovým rozpočtem. Řada projektů a návrhů, se kterými městská část počítala, je v této chvíli neaktuální. Jsme přesvědčení, že je nutné změnit rozpočet tak, aby Praha 10 nejprve pomohla překonat krizi svým obyvatelům, protože na to má pravomoci, nástroje i peníze. K problému, který doléhá na většinu z nás, se musí postavit čelem hned a nečekat na to, s čím přijde zmatená vláda“, říká předseda TOP 09 v Praze 10 Radek Lojda.

TOP 09 proto připravila řešení, která mohou pomoci seniorům, podnikatelům, rodičům a ostatním obyvatelům Desítky v návratu k běžnému životu. Zastupitelé TOP 09 budou proto na nejbližších zastupitelstvech například navrhovat:

1/ Posílení rozpočtu MČ

Zástupci městské části by měli okamžitě jednat o posílení rozpočtu Prahy 10 s hlavním městem Prahou, které je v přijímání opatření na podporu svých obyvatel velmi aktivní. Proto je o navýšení rozpočtu nutné jednat hned.

2/ Fond pomoci ve spolupráci s HMP

Praha 10 by měla iniciovat vytvoření fondu na pomoc obyvatelům v souladu se záměrem a s pomocí hlavního města.

3/ Předzahrádky zdarma pro podnikatele

Praha 10 by měla provozovatelům restaurací a dalších podniků odpustit v letošní sezóně poplatky za předzahrádky, aby jim usnadnila návrat do běžného provozu.

4/ Inzerce zdarma pro podnikatele

Městská část by měla podnikatelům poskytnout zdarma inzertní prostor ve svém radničním zpravodaji. Pokud by nabídka převyšovala prostor, inzerce by se losovala. Stejně tak by měla zdarma poskytnout své venkovní reklamní nosiče místním podnikatelům, kterým by tak Praha 10 pomohla s propagací jejich služeb a tím pádem obnovení jejich služeb.

5/ Podpora rodin

Praha 10 by měla poskytnout jednorázový příspěvek rodinám, na které tvrdě dopadla současná krize. Příspěvek by měl vycházet z pravidel státní podpory a mělo by jít o peníze nad rámec pravidelných dávek.

6/ Podpora samoživitelů

Matkám samoživitelkám a otcům samoživitelům, kteří se kvůli krizi během epidemie ocitli v těžké životní situaci, by měla Praha 10 pomoci zvláštním příspěvkem. Příspěvek by měli pobírat nad rámec běžné podpory do konce roku 2020 na podobném principu, jakým se přiděluje u zdravotně postižených dětí z MČ Praha 10.

7/ Podpora seniorů

Pro seniory, kteří kvůli epidemii potřebují pomoc, by pečovatelská služba měla fungovat bez nároku na spolufinancování z jejich strany. Tato služba „bez poplatku“ by měla platit až do konce 2020.

8/ Snížení daně z nemovitostí, zmrazení nájmů

Znovu navrhneme, aby Praha 10 snížila daň z nemovitostí na úroveň roku 2018. Zároveň by město mělo odstoupit od plánovaného zvyšování nájmů v obecních bytech, nájmy by mělo zmrazit i pro podnikatele využívající městské nebytové prostory.

9/ Rozšíření provozu školek a družin na léto

V době letních prázdnin, tedy v červenci a srpnu 2020 by měla městská část se školami zajistit provoz školek, družin nebo skupin na základě reálné poptávky ze strany rodičů.

10/ Horský hotel pro děti

Městská část Praha 10 by měla umožnit letní provoz na Horském hotelu v Janských lázních na tábory pro děti z městské části za dotovanou cenu.