Můžeme ztratit Trojmezí?

Rychleji, než si myslíte!

13. 5. 2010

Co je to Trojmezí?

Jedná se o rozsáhlé nezastavěné území na rozhraní městských částí Praha 10, 11 a 15, jehož celková plocha zhruba 250 hektarů se dělí do katastrálních území Záběhlice, Hostivař a Chodov. Větší část trojmezí je součástí přírodního parku Hostivař-Záběhlice, samotný Botič s břehovými porosty je od roku 1968 chráněným územím – přírodní památkou meandry Botiče.

Co plánuje vedení Prahy v Trojmezí?

Téměř přesně před třemi lety rozhodli zastupitelé hlavního města Prahy o vytvoření nového územního plánu. Jeho koncept byl zveřejněn v  listopadu loňského roku. Nový územní plán zachovává území Trojmezí bez zástavby jako tzv. významné rozvojové území krajinné o výměře 96 hektarů. Z toho činí 66 hektarů nelesní zeleň, 26 hektarů plochy pro rekreaci a 4 hektary vodní plochy a infrastruktura. Současně s  přípravou nového územního plánu ale probíhá několik vln změn plánu stávajícího, z nichž nejvýznamnější a nejkontroverznější jsou tzv. celoměstské změny. Právě mezi ně prosadila v loňském roce městská část Praha 10 znovu návrh na zástavbu území Trojmezí. Podkladová studie zde na ploše 95 hektarů předpokládá kobercovou zástavbu rodinných a bytových domů.

Jak by neúměrná zástavba ovlivnila náš život?

Dopravní infrastruktura se od třicátých let v řadě lokalit nezměnila – tramvajové tratě z té doby stále končí v Hostivaři a na Spořilově, úzké uličky starých Záběhlic, Hostivaře nebo vilových čtvrtí se každý den zaplňují kolonami automobilů. Kapacity parkovišť na sídlištích odpovídají stupni motorizace ze sedmdesátých let, a navíc i tyto plochy jsou zastavovány dalšími, převážně bytovými domy. Další zahušťování výstavby pak může vést jen ke zhoršování dnešního stavu. Každý stavební záměr musí být samozřejmě posuzován i s  ohledem na dopravní nároky – tedy kolik automobilů (nebo autobusů) po jeho výstavbě přibude v okolních ulicích a zda je toto zvýšení intenzity dopravy, a s ním spojeného hluku a emisí, ještě únosné. Jsme přesvědčeni, že prosazovaná zástavba v Trojmezí není reálná - nejen kvůli nutnosti zachovat zde přírodní a rekreační zelené plochy, ale jednoduše proto, že znemožní rozumný život v ulicích okolních částí Prahy. Přijďte nám sdělit svůj názor a poslechnout si ten náš.

Kdy?

15.5. v 15.00 hod.

Kde?

Doupovská u zastávky

Na Košíku (bus 177 od metra Skalka nebo Opatov)

Praha 15

Jiří Liška
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme