Další „boxerské“ sdružení ODS. Tentokrát u Tomáše Hrdličky

11. 4. 2013

Začíná to vypadat jako svérázné pravidlo. V místním sdružení občanských demokratů je třeba mít alespoň pár boxerů. A nepůjde zřejmě jen o shodu náhod, že se nejčastěji vyskytují pohromadě s lokálními šedými eminencemi, pro něž se vžilo označení kmotři.

Přesně na takovou konstalaci narazila ČESKÁ POZICE v místním sdružení Vinohrady, které je součástí ODS Praha 10. Tamní radnice ovládaná právě občanskými demokraty jim pronajímá prostory a boxeři si rozhodně nemohou stěžovat na špatné podmínky – za více než 500 metrů čtverečních platí necelých 9000 korun měsíčně. Shodou okolností má vinohradskou ODS pod palcem proslulý „pražský hybatel“ Tomáš Hrdlička.

ČESKÁ POZICE v minulých týdnech popsala podobné stranické buňky. Jde o ODS v Praze-západ, kde byl členem oblastní rady thai-boxer Jakub Malich, který do strany přivedl kolem deseti dalších boxerů a kde s podezřelými nábory členů měli co do činění bratři Makovští. A o ODS v pražských Nuslích, kam se houfně přesouvali členové z jiných místních sdružení těsně předtím, než byl tamním předsedou zvolen kontroverzní podnikatel Ondřej Palounek. Za ním se do nového místního sdružení vypravil i Malichův kolega ze stejné tělocvičny Viktor Petrlík, podle zdrojů zevnitř ODS bylo ovšem v nuselské buňce boxerů daleko víc.

Občanští demokraté od boxerského pytle

Zmíněnou vinohradskou tělocvičnou je Sportcentrum 10 v Kodaňské ulici. Provozuje je společnost KMP Group založená v dubnu 2010 Vladimírem Malým a Miroslavem Pekem – oba muži jsou členy místního sdružení ODS Vinohrady. Pek z firmy po roce odešel, Malý v ní figuruje dodnes. Budova, v níž se tělocvična nachází, patří hlavnímu městu, a městská část Praha 10 ji má svěřenou do správy.

Aby v tamní tělocvičně nebylo členů ODS málo, hlavním boxerským trenérem je Filip Miňovský, člen stejné vinohradské buňky ODS. Jeho politickým kolegou je i jeden z instruktorů Jaroslav Konečný, účastník olympijských her v Atlantě v roce 1996.

ČESKÁ POZICE požádala mluvčího radnice Jana Charváta o kopii smlouvy mezi Prahou 10 a nájemcem prostor v Kodaňské. Charvát redakci požadovaný dokument neposkytl, podmínky pronájmu ale popsal.

KMP Group dostala tělocvičnu v Kodaňské do pronájmu půl roku po založení, v listopadu 2010. Za prostory o celkové výměře 519 metrů čtverečních platí 104 tisíc ročně, čili za metr 200 korun ročně. Při pohledu na komerční pronájmy realitních kanceláří (stejně jako při návštěvě okolních prodejen a obchodů) lze přitom zjistit, že obvyklé nájmy komerčních prostor v této části Prahy 10 jsou až desetinásobně vyšší. Tyto lukrativní podmínky má KMP Group stanovené na 10 let.

Box jako forma vzdělávání

Jak na první pohled výhodné podmínky pro boxery vysvětluje mluvčí Prahy 10? „Výše nájemného a podmínky byly schváleny městskou radou na základě platných zásad hospodaření s nebytovými prostory svěřenými městské části Praha 10, které výslovně uvádějí, že za nebytové prostory pronajímané v zájmu městské části, například pro orgány státní správy, veřejnoprávní instituce, vzdělávací zařízení, neziskové organizace a podobně, je určen nájem ve výši 200 Kč za metr čtvereční na rok,“ sdělil ČESKÉ POZICI Charvát.
Tělocvična ale zjevně není orgánem státní správy, veřejnoprávní institucí ani neziskovou organizací – centrum je podle rozvrhu na svých webových stránkáchpo většinu času otevřené komerčním aktivitám. Výdělečnou činnost ostatně přiznává i majitel KMP Group Malý. „Nevyděláváme tu velké peníze, nikdo se tu neobohacuje, ale je to na uživení,“ sdělil ČESKÉ POZICI.

Podle Charváta však Sportcentrum splňuje požadavky vzdělávacího zařízení. „Do jisté míry vzdělávací, a určitě je to i pronajímané v zájmu městské části,“ říká mluvčí. Ke sníženému nájmu je podle něj potřeba připočítat benefity, které městská část dostává ve formě bezplatných kurzů pro občany Prahy 10, například pro seniory, děti, těhotné ženy nebo matky s dětmi. Charvát celkovou hodnotu těchto kurzů vyčíslil na 432 tisíc ročně.

Podobnou částku vypočítává i Malý. „Za rok 2012 jsme dávali radnici přehled, že jsme vykonali 3600 hodin kurzů zdarma, což při ceně 130 korun za hodinu vychází na 468 tisíc za rok,“ říká majitel sportovního centra.

Opozice o pronájmu nevěděla

Obě zúčastněné strany si činnost sportovního centra pochvalují. „Vedení města je se spoluprací velmi spokojeno a pokládá ji za modelový příklad úspěšné spolupráce místní samosprávy se soukromým partnerem,“ říká Charvát. „Občané Prahy 10 jsou tu s tím hrozně spokojení, děkují nám, píšou děkovné maily… Senioři například na Praze 10 nic podobného neměli, v prosinci si tu pořádali třeba i vánoční besídku,“ přidává se Malý.

Opozice už ale klady spolupráce nevidí zdaleka tak jednoznačně. „Obecně platí, že pokud to tak rada vyhodnotí, tak obecně prospěšné společnosti mají takto snížené nájemné 200 korun za metr a rok. Sám znám konkrétně centrum, kde pomáhají pacientům s Parkinsonovou chorobou,“ řekl ČESKÉ POZICI zastupitel Jan Šnajdr z TOP 09.

„Ale je pravda, že sportovní centrum je něco trochu jiného. Pak je třeba posoudit, jestli tomu sníženému nájmu odpovídá míra té obecné prospěšnosti,“ dodává Šnajdr. Detaily činnosti Sportcentra 10 prý ale nezná, o smlouvě se dozvěděl až od ČESKÉ POZICE, a proto na věc nemá jasný názor.

„Určitě je zvláštní, že tyto podmínky dostanou od radnice sportovci, kteří jsou zrovna členy ODS,“ připouští Šnajdr. Podle něj je potřeba zhodnotit, zda ve sportovním centru převažuje veřejně prospěšná činnost nad komerční. „V zásadě je určitě dobře, že se podporuje mládežnický sport. Ale nemůžu si být jistý, zda tam je poměr obecně prospěšné a komerční činnosti takový, aby si centrum takto velké zvýhodnění zasloužilo,“ řekl ČESKÉ POZICI.

„Členství ve straně s tím nemá nic společného“

Jak sportovci, tak radnice vedená Milanem Richterem z ODS jakékoliv pochybnosti odmítají. „To své členství v ODS bych dal stranou, to s tím nemá nic společného,“ tvrdí majitel sportovního centra Malý.

Sám ale o angažmá občanských demokratů mezi svými boxery nemluví zrovna přesvědčivě. Nejprve ČESKÉ POZICI řekl, že mezi sportovci v Kodaňské patří do ODS jen on a Miňovský, a žádný jiný zdejší boxer už členem ODS není. Až na další dotazy připustil, že mezi jeho boxerskými instruktory je další občanský demokrat Konečný.

Stejně se od jakékoliv možnosti vnitrostranického klientelismu distancuje rada městské části. „O tom, že centrum provozují členové ODS, jsem ani nevěděl. Samozřejmě nepřidělujeme prostory podle toho, kdo má jaké politické názory,“ sdělil ČESKÉ POZICI mluvčí radnice Charvát.

Boxeři na jednání zastupitelstva

Provázanost vedení Prahy 10 se sportovními bojovníky se přitom naplno projevila docela nedávno. Na únorovém jednání zastupitelstva městské části se objevilo několik desítek diváků, jež přítomní zástupci občanských iniciativ a další návštěvníci označovali za účelově přivedené kick-boxery a kteří řadě lidí znemožnili přístup na jednání zastupitelstva.

Noví zájemci o politiku „desítky“ na jednání jako jeden muž aplaudovali každému projevu starosty Richtera a dalších občanských demokratů. Na událost upozornily na facebookových stránkách iniciativa Oculus Publicus a zpravodajský web E15.

Šéf boxerů z Kodaňské přiznává, že sám byl na tomto jednání přítomen. „Byl jsem tam, přeci jen podnikám na Praze 10, tak mě to zajímalo,“ vysvětluje Malý. Další noví návštěvníci radnice prý určitě nepocházeli z řad jeho boxerského klubu. Tato slova lze však s odstupem času jen těžko ověřit.

Hrdlička: Jde o mou sociální politiku

Lokální hybatel s přesahem do celopražské politiky Tomáš Hrdlička dostal od ČESKÉ POZICE dva dotazy:

  • zda je jen náhoda, že se do místního sdružení ODS, jehož je předsedou, tak rádi hlásí zrovna boxeři;
  • a zda svým vlivem dopomohl stranickým kolegům z Kodaňské k tomu, že mají od radnice tak výhodné podmínky, jako centra pečující o pacienty s těžkými chorobami.

Hrdličkovu odpověď přinášíme v nezkráceném znění:

„V žádném případě to není náhoda. V době, kdy jsem byl radním, to znamená do roku 2010, jsem připravil a prosadil poměrně ambiciózní sociální program pro děti a mládež. Jeho součástí je azylové ubytování pro matky a děti, stipendijní vzdělání pro sociální případy a děti z dětských domovů. Součástí tohoto programu je podpora sportu, to znamená volného času těchto dětí. Proto Praha 10 podporuje fotbal, Street areál Gutovka. Také doprava postižených dětí do školy je zdarma. Jsem velmi rád, že mimo různých cen a ocenění je pro mě jako zakladatele poctou, že lidé mě následují do ODS a vědí, že pravicová politika je sociální.“

Podle tohoto vysvětlení tedy vstupují boxeři do ODS kvůli symbolu propojení politiky a byznysu Tomáši Hrdličkovi, a to v žádném případě náhodně, ale protože jim svým názorným příkladem odhaluje sociální aspekt občanskodemokratické politiky. Zda do této sociální politiky spadá třeba i to, že za boxery někdo zaplatí členské příspěvky, už bohužel předseda místního sdružení ODS Vinohrady neodhalil.

Jakub Kalenský, Česká pozice

Čtěte také: Vytlačil nás komparz

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme