sternberk

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk 

IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529
telefon: 585 086 111, 511

úřední hodiny

Pondělí a středa     8:00 – 11:30     12:30 – 17:00
Úterý a čtvrtek
po předchozí domluvě
nebo s využitím rezervačního systému     8:00 – 11:30     12:30 – 15:00
Pátek
po předchozí domluvě     8:00 – 11:30

e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Rada města

Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a za její výkon odpovídá zastupitelstvo obce. V přenesené působnosti přísluší radě rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. Radu obce tvoří starosta, místostarosta a další členové rady. Počet členů rady obce je lichý a činí nejméně 5 a nejvýše 11 členů, přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva obce.

V Radě města Šternberka máme našeho kolegu Lea Czabe.

Členové odborných komisí

Odborné komise jsou iniciativní a poradní orgány Rady města Olomouc v oblasti výkonu samostatné působnosti. Komise se usnáší většinou hlasů svých členů a ze své činnosti odpovídají radě města. Jejich členy a přesedy jmenuje rada města, která je rovněž v případě potřeby odvolává z funkce.

Komise rozvoje a správy majetku

 • Střítezký David, ing.
 • Czabe Leo

Komise veřejných zakázek

 • Marghold Marián

Komise škodní

 • ZDE NEMÁME SVÉHO ZÁSTUPCE

Komise kulturní a cestovního ruchu

 • Geržová dana

Komise pro děti a mládež

 • Hrazdil Pavel

Komise sociální a zdravotní

 • Obšilová Božena

Komise pro životní prostředí

 • Czabe Leo

Bytová komise

 • ZDE NEMÁME SVÉHO ZÁSTUPCE

Dopravní komise

 • ZDE NEMÁME SVÉHO ZÁSTUPCE

Finanční výbor

 • Karel Šrámek – předseda

Kontrolní výbor

 • Marian Marghold – člen