VOLBY 2017 DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

Kandidátka pro volby: 2017 poslanecká sněmovna

Kraj: Moravskoslezský
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Mgr. Herbert Pavera

Mgr. Herbert Pavera

59 let

starosta obce Bolatice

Bolatice, TOP 09

Narodil se v roce 1958 v Bolaticích v okrese Opava. Po absolvování gymnázia v Hlučíně vystudoval učitelství matematiky a chemie pro základní a střední školy na Pedagogické škole v Ostravě.

Učil na základní škole v Opavě-Kylešovicích, kde od roku 1987 působil tři roky jako zástupce ředitele ZŠ a v letech 1992 až 1998 byl ředitelem této školy.

V komunálních volbách v roce 1990 byl poprvé zvolen do zastupitelstva obce Bolatice, kde byl následující dva roky také místostarostou. Mandát zastupitele obhájil i v roce 1994, kdy byl zvolen členem rady obce. V letech 1997 a 1998 zde působil jako neuvolněný místostarosta. Po komunálních volbách v roce 1998 se stal starostou obce. Funkce zastupitele i starosty znovu obhájil v letech 2002, 2006 a 2010.

V roce 2006 byl zvolen předsedou svazku obcí a měst na Hlučínsku - Sdružení obcí Hlučínska a je jím i dnes.

Ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2013 kandidoval v Moravskoslezském kraji ze čtvrtého místa jako nestraník za TOP 09 a díky 2719 preferenčním hlasům byl zvolen poslancem.

Do TOP 09 vstoupil v červnu 2015. V současnosti je členem předsednictva strany a předsedou Expertní komise TOP 09 pro zemědělství a venkov.

Mezi jeho koníčky patří sport, především kopaná, ale také pěstování bonsajů nebo moderování.

Herbert Pavera je ženatý a má dvě dcery a pár týdnu je i nově i dědečkem vnoučka Honzíka.

 

Herbet Pavera - vede kandidátku TOP 09 v Moravskoslezském kraji, je dlouholetým úspěšným starostou Bolatic a předsedou Sdružení obcí Hlučínska. Expert TOP 09 na zemědělství hájí ve Sněmovně zájmy drobných farmářů a zemědělců.

59 starosta obce Bolatice Bolatice TOP 09
2. Ing. Michaela Roubíčková, Ph.D.

Ing. Michaela Roubíčková, Ph.D.

46 let

vysokoškolský pedagog

Vřesina, TOP 09

Narodila jsem se 9. 12. 1970 v Ostravě. Posledních téměř 20 let žiji s manželem, dvěma dcerami a třemi kočkami ve Vřesině. V současnosti jsem zastupitelskou, dříve místostarostkou a starostkou. Vystudovala jsem Ekonomickou fakultu VŠB - TU. Od roku 1994 působím jako vysokoškolský pedagog na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné.  

Mám ráda, když  mohu diskutovat s mladými lidmi. Mám ráda jejich přístup a nadšení pro věc :-)

A proč kandiduju do Poslanecké sněmovny?

Protože už před nějakým časem jsem se rozhodla nestát stranou a jen se dívat na to, co se mi ve společnosti nelíbí. Je to už 7 let, co jsem aktivním politikem a jsem v této své životní roli spokojená. Není sice vždy jednoduchá, ne všichni se na mne usmívají a sem tam mi někdo i vynadá. Zažila jsem zdary i nezdary. Ale to není důvod, abych z politiky odešla. Spíš naopak, je to důvod proč pokračovat. I občasné nezdary jsou součástí života. A je třeba brát je s humorem.

Protože jak řekl Karel Čapek: "Humor je nejdemokratičtější z lidských zvyků."

Michaela Roubíčková  - vysoškolský pedagog

46 vysokoškolský pedagog Vřesina TOP 09
3. doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.

doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.

46 let

vysokoškolský pedagog

Havířov, bezpp

Má cesta do politiky…

Narodil jsem se v Ostravě a svou životní dráhu jsem spojil s prací v Moravskoslezském kraji. Základy pro svou profesní kariéru jsem položil svým studiem ekonomických disciplín, a to nejprve na Střední ekonomické škole v Ostravě, ale zejména studiem na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzitě Ostrava. Po absolvování vysoké školy jsem nastoupil na civilní vojenskou službu na své Alma Mater a v jejím průběhu jsem se rozhodl, že kariéra vysokoškolského pedagoga je pro mne tím pravým ořechovým. Má akademická dráha započala na Ekonomické fakultě VŠB-TUO, katedře národohospodářské, již jsem po roce opustil a přešel na konkurenční Obchodně podnikatelskou fakultu v Karviné, Slezské univerzity v Opavě, kde dodnes působím na katedře ekonomie a veřejné správy. Na univerzitě vyučuji předměty spíše teoretického rázu, jakými jsou mikroekonomie, makroekonomie, ekonomické teorie nebo makroekonomická analýza.

Ve vědecké oblasti jsem se zaměřil především na oblast analýz. V průběhu uplynulých dvaceti letech jsem na fakultě působil jako odborný asistent, zástupce vedoucího katedry, vedoucí katedry, předseda Akademického senátu a děkan OPF. V současnosti zastávám pozici rektora Slezské univerzity. Má profese a mé osobní zkušenosti postupně utvářely můj názor na fungování společnosti a v průběhu času mne přivedla k potřebě angažovat se i mimo akademickou půdu.

Na politické kolbiště jsem tak poprvé vstoupil v roce 2010, kdy jsem za Nezávislé kandidoval do Zastupitelstva města Havířov. Vzhledem k tomu, že mé liberální názory na fungování společnosti nejlépe naplňoval program TOP 09, začal jsem postupně podporovat tuto politickou stranu a svou podporu jsem se nakonec rozhodl vyjádřit otevřeně tím, že jsem přijal nabídku kandidovat do Poslanecké sněmovny v letošních volbách. Jsem totiž toho názoru, že politik by neměl jen slibovat, ale své sliby také plnit. A že se tyto dvě věci v politice vzájemně nevylučují, bych rád dokázal i lidem v České republice. 

Pavel Tuleja - vysoškolský pedagog, rektor Slezské univerzity    

46 vysokoškolský pedagog Havířov bezpp
4. Adam Kratochvíl

Adam Kratochvíl

22 let

student

Ostrava, TOP 09

Narodil jsem se 22. září 1995 v Ostravě. Vystudoval jsem Gymnázium v Hlučíně. Nyní studuji Ostravskou univerzitu, obor Sociální práce. Mým handicapem je spinální svalová atrofie 3. typu.

Studium sociální práce jsem si vybral, protože mám rád práci s lidmi. Je pro mě důležité provádět osvětu v problematice lidí s handicapem, a tím jim pomáhat a snad i zlepšovat život. Mám rád, když výsledky své práce vidím rychle, a to podle mě sociální práce splňuje. Chci využít své osobní zkušenosti, předávat je dalším lidem, a společně s nimi zlepšovat životní podmínky handicapovaných.

V politice jsem se začal angažovat a do TOP 09 jsem vstoupil, protože rád diskutuji s lidmi a zjišťuji, co si myslí a co je trápí. Už na gymnáziu jsem měl k ní blízko. Vždy mě zajímali lidé a jejich názory. Často jsem přemýšlel o tom, co se kolem mě děje a co to znamená pro mě a mé okolí. Chci ve společnosti šířit osvětu o lidech s tělesným postižením. Proto kandiduji do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Myslím si, že je důležité jít s kůží na trh a věci měnit právě teď.

 

Adam Kratochvíl - student

22 student Ostrava TOP 09
5. MUDr. Tomáš Papuga

MUDr. Tomáš Papuga

50 let

lékař

Bolatice, TOP 09

Narodil jsem se v Ostravě, kde jsem absolvoval i ZŠ a gymnázium Matiční. Po studiu na lékařské fakultě v Olomouci jsem nastoupil jako chirurg ve Slezské nemocnici v Opavě, kde pracuji dodnes na různych pozicích; a nyní ve funkci vedoucího lékaře mezioborové chirurgické JIP. Svůj volný čas věnuji především rodině a také motorce.

TOP 09 je má mateřská strana a nikdy předtím jsem v žadné jiné straně nepůsobil. Stal jsem u jejího zrodu v Opavě, kde jsem stále jejím členem.

Věřím, že lidé pochopí, že je to strana slušných a pro slušné a podpoří nás svým hlasem ve volbách. Nejsme populisté, kteři slibují před volbami a pak nečiní. Snažíme se nabídnout lidem reálný program a cíle. Hlavně však si uvědomuji, že politik je zde pro lidi a ne naopak. 

Tomáš Papuga - lékař

50 lékař Bolatice TOP 09
6. Mgr. Bc. Lukáš Volný

Mgr. Bc. Lukáš Volný

42 let

lektor a supervizor v oblasti sociálních služeb

Ostrava, TOP 09

Narodil jsem se v roce 1975 v Ostravě. Vystudoval jsem Univerzitu Palackého v Olomouci a Ostravskou univerzitu v Ostravě.

Od roku 2000 do roku 2017 jsem pracoval v Charitě Hlučín, posledních 12 let jako její ředitel. V oblasti sociálních služeb se pohybuji i nadále, nyní jako supervizor, lektor a připravuji dotační výzvy pro Místní akční skupinu Hlučínsko.

V roce 2002 jsem byl zvolen do Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Třebovice jako nezávislý kandidát za KDU-ČSL. Podruhé jsem do zastupitelstva kandidoval již jako člen TOP 09 v roce 2014 a opět jsem byl zvolen zastupitelem.

Jsem ženatý a mám dva syny. A také celou řadu koníčků, převažuje četba, sport a poslech hudby, především metalové a klasické.

Mé základní životní motto zní asi takto: "Život přináší dost starostí a je příliš krátký na to, aby si ho lidé zbytečně navzájem znepříjemňovali. Hledejme na sobě i na druhých především to dobré."

 

Lukáš Volný - lektor a supervizor v oblasti sociálních služeb

42 lektor a supervizor v oblasti sociálních služeb Ostrava TOP 09
7. Bc. Tomáš Velička

Bc. Tomáš Velička

49 let

ředitel Poradny pro primární prevenci

Bílovec, TOP 09

Nadil jsme se 2. 7. 1968 v Ostravě.  Od roku 2000 žiji v Bílovci. Jsem ženatý a mám dvě děti. Vystudoval jsem Filozofickou fakultu Ostravské univerzity, obor poradenství. V minulosti jsem pracoval v Pedagogicko psychologické poradně v Ostravě, kde jsem se věnoval problematice sociálně patologického chování dětí. V současné době jsem ředitelem Poradny pro primární prevenci Ostrava. Externě vyučuji na VOŠ, pracuji jako supervizor v sociálních službách a vzdělávám pěstouny.

V politice jsem aktivní od roku 2009, kdy jsem vstoupil do TOP 09. V letech 2011 až 2017 jsem byl regionálním předsedou TOP 09 okresu Nový Jičín, od roku 2015 jsem krajským předsedou. V období let 2011 až 2014 jsem byl zastupitelem a radním města Bílovce, vedl jsem i finanční výbor obce. Od roku 2010 jsem zároveň předseda bytové a sociální komise města.

Kromě aktivit v politice a mé profese mě můžete vidět občas hrát na kytaru, chodit po horách či na táborech s dětmi.

Prostě jak říkal Jan Werich, žiji v činorodém ruchu. V politice jsem proto, že mě to baví a chci, aby mé děti žily a vyrůstaly ve svobodné společnosti.

 

Tomáš Velička - ředitel Poradny pro primární prevenci

49 ředitel Poradny pro primární prevenci Bílovec TOP 09
8. Ing. Miroslav Mališ

Ing. Miroslav Mališ

41 let

starosta obce Ostravice

Ostravice, TOP 09

,,Jsme v horách, tož k žití jsou dány ty hory.... " Petr Bezruč.

Jako narozený v Beskydech a proto se snažím již od dětství žít a hospodařit na rodinné farmě s úctou k přírodě a k horám.

Vystudoval jsem zemědělskou školu v Krnově a pak Mendelovu univerzitu v Brně. Na rodinné farmě chováme dobytek a vše co s venkovem souvisí.

Do politiky jsem vstoupil v roce 2002 jako radní obce Ostravice. Od roku 2006 jsem byl místostarostou a od roku 2008 po generační výměně zastávám funkci starosty obce až do dnes.

Mým krédem je pozvolný a vyrovnaný rozvoj nejen obce ale i daného regionu. Beskydy si to plně zaslouží. Jsme oblastí s vysokým podílem cestovního ruchu, kde se Ostravice zařazuje mezi hlavní tahouny. Lysá hora a masiv hory Smrku k obci neodmyslitelně patří. Nejenom já, ale i místní občané a turisté se snaží k sobě nacházet vzájemné přívětivé vztahy. Jsem ženatý a mám dvě děti.

Miroslav Mališ - starosta obce Ostravice

41 starosta obce Ostravice Ostravice TOP 09
9. Slavomír Bača

Slavomír Bača

44 let

agronom

Palkovice, TOP 09

Jmenuji se Slavomír Bača, je mi  44 let a žiji v obci Palkovice na Frýdeckomístecku.

Vystudoval jsem střední zemědělskou školu v Českém Těšíně a po absolvování základní vojenské služby jsem nastoupil na pozici agronoma v místním zemědělském podniku. V současnosti se i nadále věnuji zemědělství.  Mým koníčkem je příroda, pohyb a sport.  Jsem ženatý a mám syna a dceru.

V roce 2006 jsem byl poprvé zvolen zastupitelem v naší obci. V roce 2010 jsem se stal členem TOP 09. V současnosti jsem již třetí volební období  zastupitelem obce Palkovice a zastávám funkci člena rady obce Palkovice.

V rámci politické strany TOP 09 jsem předseda regionálního výboru TOP 09 Frýdek – Místek a člen předsednictva  Moravskoslezského kraje TOP 09.  Jsem také členem celostátní expertní komise TOP 09  pro zemědělství a venkov .

Mým dlouhodobým tématem je správný životní styl a zdravé potraviny, ochrana půdního fondu a životního prostředí.

 

Slavomír Bača - agronom

44 agronom Palkovice TOP 09
10. Mgr. Marcela Schullová

Mgr. Marcela Schullová

54 let

středoškolská učitelka

Ostrava, TOP 09

 

Narodila jsme se  29.12.1962 v Opavě. Dětství a mládí jsem prožila v Šilheřovicích a tamtéž již 35 let pracuji na SŠ hotelnictví, gastronomie a služeb jako středoškolský pedagog. Jsem vdaná, mám 2 dospělé dcery a 2 vnučky a bydlím v Antošovicích v MO Slezská Ostrava, kde působím již druhé volební období jako zastupitel za TOP 09 a toto volební období vykonávám funkci předsedy Kontrolního výboru a členky Komise pro styk s veřejnosti a vydávání Slezsko ostravských novin. Členkou politické strany TOP 09 jsem od jejího vzniku. Mezi mé záliby patří cestování, studium cizích jazyků a sport všeobecně.

 

MOTTO: "Komu  není shůry dáno, v apatyce nekoupí."

 

Marcela Schullová  střeškolská učitelka

54 středoškolská učitelka Ostrava TOP 09
11. Václav Srb

Václav Srb

59 let

tlumočník a průvodce

Praha,

Narodil jsem se 13.4.1958 v Karlových Varech. Absolvoval jsem gymnázium v Liberci a potom jsem studoval historii a filosofiie na Univerzitě Karlovy, kde jsem byl vyloučen v 5.semestru z politických důvodů.

V roce 1989 jsem byl plně rehabilitován rehabilitační komisí FF UK.

Má profese je průvodce a tlumočník (francouzština, italština, ruština), zároveň jsem vinárník, cestovatel a nezávislý odborník cestovního ruchu.

Jsem zákládající člen Koruny České( monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska ), od roku 2003 – 2014 jsem byl její výkonný, nyní čestný předseda.

Jsem pravoslavný křesťan s velkou afinitou k tradičnímu katolicismu a tridentské mši svaté. Jsem rozhodný a důsledný konzervativec s velmi vyvinutým sociálním cítěním, v politice se klonící ke křesťansko-sociálnímu proudu. Ctím „sociální“ encykliky papežů, zejména Rerum novarum. Celoživotní bojovník za návrat legitimního panovníka na trůn jeho předků.

„Třebaže žiji a pracuji v Praze, jezdím velmi často k rodině své ženy do Bohumína a nejen z tohoto důvodu jsem do hloubky a do detailů obeznámen s problematikou Slezska, jak z hlediska historického, tak i jazykového, národnostního, etnologického atd. Koruna Česká je jedinou stranou, jež má Slezsko ve svém názvu a obnova historicky logického a spravedlivého  zemského uspořádání, zrušeného komunisty, je jednou z jejích programových priorit již téměř 30 let.

"Jsem milovníkem a propagátorem krásného a specifického jazyka „po naszymu“, kterým se hovoří v rodině mé ženy, a kterým hovoří 24.000 lidí a měl by tudíž být uznán jako samostatný jazyk. Byl jsem iniciátorem prvního Slezského zemského sněmu Koruny České ve Slezské Ostravě v r. 2010. Jsem  samozřejmě zároveň rozhodným stoupencem spravedlivého a důstojného postavení Markrabství moravského v rámci Zemí Koruny České, ale, pochopitelně, budu vždy vystupovat proti jakémukoliv upozaďování Vévodství Slezského. Současné územní členění na 14 krajů považuji za do značné míry umělý i ahistorický konstrukt a zejména název „Moravskoslezský“ za Moravany nevyžádaný, nesmyslný a vůči Slezsku ( ale i Moravě ) nespravedlivý.

Jsem rád, že TOP 09 mi poskytla možnost kandidovat na kandidátce Moravskoslezského kraje a pokusit se tyto hodnoty prosazovat“ .

Motto: „ I kdyby se náš boj zdál býti marným, nezbavuje nás to povinnosti jej vést.“

Václa Srb - tlumočník a průvodce

59 tlumočník a průvodce Praha
12. Ing. Petr Šarman

Ing. Petr Šarman

32 let

analytik

Krnov, TOP 09

32 analytik Krnov TOP 09
13. Ing. Václav Mores

Ing. Václav Mores

63 let

projektový koordinátor

Bruntál, TOP 09

Narodil jsem se dne 10.05. 1954 v Bruntále. Střední průmyslovou a železniční školu v Šumperku jsem  absolvoval v roce 1973. Nastoupil jsem do zaměstání u Státních statků Bruntál oborové ředitelství. Při zaměstnání jsem dosáhl vysokoškolského vzdělání na VŠZ v Brně v oblasti ekonomiky (funkce energetik, plánovač investic)  a ukončil pracovní poměr jako finanční ředitel  závodu Zemědělské stavby Bruntál v roce 1991. Dále jsem pracoval na Finančním úřadě v Bruntále, likvidátor společnosti BRUNA Bruntál a jako OSVČ.

V roce 1993 jsem nastoupil do funkce vedoucí  ekonom u společnosti KARLA Bruntál odkud jsem byl uvolněn v roce 2007 na výkon veřejné funkce místostarosty města Bruntál. Tuto funkci jsem zastával dvě volební období tedy do roku 2014. Po odchodu z firmy KARLA v roce 2014 jsem působil v oblasti sociálních projektů v Bruntále. V současné době jsem ve starobním důchodu a spolupracuji  nadále v oblasti podpory zaměstnanosti v Bruntále.

Václav Mores - projektový koordinátor

63 projektový koordinátor Bruntál TOP 09
14. Ing. Ladislav Sitko

Ing. Ladislav Sitko

65 let

důchodce, radní města Rychvald

Rychvald, TOP 09

Narodil jsem se 10.4.1952 v Ostravě. Jsem absolventem strojní fakulty VŠB v Ostravě, kterou jsem absolvoval v roce 1976. Další vzdělání jsem si doplnil postgraduálním studiem v oblasti ekonomiky hutnictví a manažerským vzděláním na EBS v Praze. 

Po celou dobu (35 let) jsem pracoval v Bohumíně, nejdříve v ŽDB a následně ve společnosti Bonatrans a.s. Za tu dobu jsem postupně vystřídal řadu manažerských pozic. Svou "pracovní cestu" jsem zakončil v místě svého bydliště tj. v Rychvaldě, kde jsem v letech 2010-2014 byl ve funkci místostarosty města. Práce s lidmi mě vždy bavila, v současnosti jsem sice v důchodu, nicméně 

stále jsem zastupitelem, členem Rady města v Rychvaldě a také předsedou finančního výboru.

 

Jsem ženatý (42 let), mám dvě dcery a čtyři vnoučata. K mým koníčkům patří turistika a rybaření.

 

Ladislav Sitko - důchodce, radní města Rychvald

65 důchodce, radní města Rychvald Rychvald TOP 09
15. JUDr. Aleš Nytra

JUDr. Aleš Nytra

35 let

advokát

Kopřivnice, TOP 09

Od mládí jsem nadšeným skautem, který vedl již tři skautské oddíly, také hraji na varhany a pracuji pro křesťanský dobročinný spolek. Ochotu pomáhat druhým považuji za nezbytnou součást politiky. Při tvorbě zákonů bych chtěl uplatnit své pracovní zkušenosti advokáta a doktora práv.

Mé životní motto je: Slova dojímají, ale příklady táhnou.

 

Aleš Nytra - advokát

35 advokát Kopřivnice TOP 09
16. Ing. Jaroslav Jouza

Ing. Jaroslav Jouza

51 let

ředitel VaK Bruntál, a.s.

Krnov, TOP 09

51 ředitel VaK Bruntál, a.s. Krnov TOP 09
17. Mgr. Aleš Moravec

Mgr. Aleš Moravec

49 let

ředitel základní školy

Opava, TOP 09

49 ředitel základní školy Opava TOP 09
18. Jana Ochmanová

Jana Ochmanová

37 let

živnostník v autodopravě

Brantice, TOP 09

37 živnostník v autodopravě Brantice TOP 09
19. Jaroslav Vavříček

Jaroslav Vavříček

43 let

řidič

Jakartovice,

Narodil jsem se 1.2.1974 v Horním Benešově, které je známe těžbou  zlata a stříbra ve  13 století.

Celý svůj život jsem patriotem Slezska a navždy jim zůstanu.

Základní školu jsem navštěvoval tamtéž a střední jsem absolvoval v Ostravě na stavebním učilišti. Během své bohaté  pracovní činnosti, jsem získal mnoho zkušeností praktických, které využívám každodenně nejen jako řidič na úřadě v Opavě, ale jako i zastupitel obce Jakartovice na Opavsku nebo jako předseda numismatické společnosti taktéž v Opavě. Za svůj největší úspěch v životě považuji své manželství, ve kterém mám dva syny a trvá  téměř  dvě desetiletí.

Rozhodl jsem se jít do aktivní spolupráce s TOP 09, a to především z důvodu, aby tato zem zůstala tím, co chce každý z nás. Pro budoucnost naší další generace a spokojený život v ní.

"Znát minulost je nutné pro naší společnou budoucnost"   

 

Jaroslav Vavříček - řidič

43 řidič Jakartovice
20. Bogdan Dal

Bogdan Dal

33 let

operátor ve výrobě

Třinec, TOP 09

Po ukončení Gymnázia s polským jazykem vyučovacím v Českém Těšíně jsem pět let pracoval jako vedoucí sportovních kroužků v Salesiánském středisku volného času DON BOSCO Ostrava. V roce 2009 jsem nastoupil do nošovické automobilky, kde momentálně pracuji jako operátor na hale finální montáže.

V roce 2012 jsem se stal členem TOP 09 jelikož je pro mne důležité proevropské směřování naší zamě, zároveň oceňuji na této straně, že se nebojí říkat i nepříjemné věci.

Mým životním mottem je: "Nenadávat, ale něco dělat!"

 

Bogdan Dal - operátor výroby

33 operátor ve výrobě Třinec TOP 09
21. Mgr. Pavel Netušil

Mgr. Pavel Netušil

46 let

středoškolský učitel

Příbor, TOP 09

Jmenuji se Pavel Netušil, je mi 46 let. Od ukončení vysoké školy pracuji jako středoškolský učitel s aprobací biologie - matematika - informatika a výpočetní technika na Masarykově gymnáziu v Příboře, kde již přes 10 let vykonávám funkci vedoucího předmětové komise biologie. Biologii a kritickému myšlení je věnována také má přednášková činnost, kterou provádím zejm. v Příboře, Kopřivnici a Studénce. Přednáškovou činnost konám pod heslem "Kdo nic neví, musí všemu věřit".

Od roku 2010 jsem zastupitelem města Příbora, vykonávám také funkci předsedy finančního výboru. Práci ve prospěch města se také věnuji v rámci různých komisí, přičemž se soustřeďuji na problematiku životního prostředí a cestovního ruchu : podílel jsem se na tvorbě Strategického plánu města Příbora, pracuji v komisi rady města pro životní prostředí a v pracovní skupině pro záležitosti týkající se kácení stromů. 
 
Pavel Netušil - středoškolský učitel
46 středoškolský učitel Příbor TOP 09
22. Michal Opletal

Michal Opletal

49 let

vedoucí údržby

Bruntál, TOP 09

Po vystudování střední školy jsem působil na různých postech v soukromých společnostech a nějaký čas i jako živnostník. Od roku 2017 pracuji na pozici vedoucí údržby ve firmě Alfa Plastik, a.s. Od roku  2009 jsem členem TOP 09 a důvod mého angažování byl morální kredit předsedy Karla Schwarzenberga a směřování strany do Evropského společenství, kde chi být i já se s vou rodinou.

Mé celoživotní motto: "Život je pro mne cesta, která vede k vrcholu."

 

Michal Opletal - vedoucí údržby

49 vedoucí údržby Bruntál TOP 09
23. Ludmila Palatová

Ludmila Palatová

59 let

zdravotní sestra

Studénka, TOP 09

Jmenuji se Ludmila Palatová

Narodila jsem se ve Zlíně, 13.11.1957. Vystudovala jsem Střední zdravotnickou školu, studium na gymnáziu škola nedoporučila, pro možné potíže s dalším studiem (byť jsem  měla  samé jednič. :-)

Na medicínu jsem se nedostala, pracovala jsem cca 18 let v nemocnici na chirurgickém oddělení jako zdravotní sestra. Při zaměstnání jsem absolvovala dvakrát specializační studium na Institutu pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, ale až po roce 1989, protože předtím jsem nebyla tzv. vhodná kádrová rezerva. Zdárně jsemj ukončila toto vdělávání v oboru chirirgie a následně ještě gasroenterologie a endoskopické vyšetřovací metody....s výborným prospěchem. 

 Od roku 1993 pracuji v soukromé lékařské praxi chirurgické, interní a gastroenterologické. 

Ráda čtu, miluji divadlo i práci na zahradě rodinného domku, kde bydlím.  

Od roku 1990 jsem , vyjma jednoho období, zastupitelkou města Studénka a ve funkci radní jsem počtvrté ....Dříve za KDU-ČSL, kde jsem kandidovala  jako nestraník, nyní od roku 2014 jsem radní za TOP 09, ji ako členka  "TOPky" ve Studénce. Zajímá mne vše kolem, a především mne zajímá, jak tady budou žít moje tři děti. Jde mi o společenské dění a vždy šlo, což za totality bylo příčinou potíží.

 TOP 09 má moje namalé sympatie, protože je o tom, co člověk žije, populismu a smyšlenek prosta. Máme vizi, snažíme se vidět kousek dál a myšelní je konzistentní. 

 Za TOP 09 jsem se rozhodla kandidovat proto, aby za vše nemohl jenom Kalousek  :-))

Ludmila Palatová - zdravotní sesta

 P.S. Držme si palce i pěsti....abychom měli potřebný počet voličů a tíhu zvládli nésti...

59 zdravotní sestra Studénka TOP 09
24. Ing. Petr Štíhel

Ing. Petr Štíhel

54 let

stavební inženýr

Ostrava, TOP 09

54 stavební inženýr Ostrava TOP 09
25. RNDr. Roman Strzondala

RNDr. Roman Strzondala

52 let

astrofyzik, soudní tlumočník

Mosty u Jablunkova, TOP 09

Narodil jsme se 18. dubna 1965. Po absolvování polského gymnázia v Orlově jsem vystudoval fyziku na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Po studiích jsem nastoupil na Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, z které následně přestoupil do Opavy. Zde se jako místopředseda fakultního senátu a zároveň člen univerzitního senátu aktivně podílel na vzniku a konsolidaci Slezské univerzity v Opavě.

Členem TOP 09 jsem od roku 2013. V současnosti jsem členem předsednictva krajského výboru TOP 09 Moravskoslezského kraje, předsedou regionálního výboru TOP 09 Karviná a předsedou místní organizace TOP 09 Karviná. Jsem rovněž krajským garantem expertní komise energetiky.

 

Roman Strzondala -  astrofyzik, soudní tlumočník

 

52 astrofyzik, soudní tlumočník Mosty u Jablunkova TOP 09
26. Ing. Jan Koloničný, Ph.D.

Ing. Jan Koloničný, Ph.D.

43 let

projektový manažer, vědecký pracovník

Metylovice, TOP 09

Jsem vzděláním Ph.D. v oblasti energetiky a působím na vysokoškolském pracovišti rovněž jako projektový manažer.

Jsme zastupitelem v Metylovicích.

 

Proč kandiduji? Odpovědný a aktivní přístupu k budoucnosti by měl mít každý z nás.

Moje priority: efektivní hospodaření, kvalitní školství, trvale udržitelný rozvoj, dodržování tradic, energetická soběstačnost, komunikace. 

Motto: "Život má takový smysl, jaký mu dáme." (L. A. Seneca)

 

Jan Koloničný - projektový manažer, výzkumný pracovník

43 projektový manažer, vědecký pracovník Metylovice TOP 09
27. Bc. Jiří Hruška

Bc. Jiří Hruška

29 let

IT architekt

Bílovec, TOP 09

Narodil jsem se 2.8.1988 v Bílovci, vystudoval jsem místní gymnázium a obor Elektrotechnika-informatika na ostravské Vysoké škole Báňské. Pracuji již sedmým rokem v ostravské IT firmě Tieto, která se stará o IT outsourcing, kde zastávám pozici síťového architekta datacenter. Mimo to se starám i o hudební studio, organizuji projekce filmů, koncerty a pomáhám v rámci bíloveckého think-tanku ideaspot s organizací různých dobrovolnických aktivit a happeningů, jako jsou například pravidelné běžecké akce Rozběháme Bílovec, Uklidíme Bílovec a mnoho dalších aktivit. Baví mě ovlivňovat veřejný prostor a přispívat svým málem k tomu, aby se v kraji žilo alespoň o trochu lépe.

Od mala jsem se zajímal o historii a ztotožnil jsem se s citátem Edmunda Burka : „K tomu, aby zlo zvítězilo, stačí jediná věc – aby dobří lidé nedělali nic.“ Vstoupil jsem do TOP 09 a kandiduju za ni, protože je to strana, která se nebojí říkat a konat věci, které jsou potřeba, i když jí to nemusí vždy přinést popularitu. Je to strana, která hájí svobodu, demokracii a naši příslušnost k západní civilizaci, s tím se mohu plně ztotožnit.

 

Jiří Hruška - IT architekt

29 IT architekt Bílovec TOP 09
28. Mgr. Monika Klapková

Mgr. Monika Klapková

50 let

středoškolská učitelka

Opava, TOP 09

Motto: "Největším bohatstvím naší země jsou vzdělaní a moudří lidé." 

 

Snažím se toto poselství aktivně prosazovat ve své profesi pedagoga, kterou vykonávám již 26 let. Není mi lhostejné směřování této země, za nejdůležitější věc považuji svobodu, což je jediná hodnota, za kterou je třeba bojovat v každém okamžiku. Věřím ve vyspělost evropské kultury a evropského společenství a toužím v něm žít. V tomto duchu jsem vychovávala i své tři děti.
 
Monika Klapková  - středoškolská učitelka
50 středoškolská učitelka Opava TOP 09
29. Mgr. Mikuláš Strnadel

Mgr. Mikuláš Strnadel

31 let

produktový manažer

Krnov, TOP 09

31 produktový manažer Krnov TOP 09
30. Karel Tejchman, DiS.

Karel Tejchman, DiS.

32 let

upisovatel v pojišťovně

Nový Hrádek, KAN

32 upisovatel v pojišťovně Nový Hrádek KAN
31. Roman Jašek

Roman Jašek

43 let

ekektromechanik

Kobeřice, TOP 09

Narodil jsem se 9.11.1973 v Kobeřicích u Opavy.

V Ostravě Hrabůvce jsem vystudoval maturitní obor elekromechanik pro stroje a zařízení.
Jsem ženatý mám dvě děti. Již 17 let pracuji v Německu u elekro firmy.
 
Ve volném čase rád sportuji, především kolo a běh. Zároveň jsem spolupořadatelem a orgnizátorem celé řady běžeckých závodů.
Mezi mé oblíbené citáty patří: "Nemůžeš? Přidej!"
 
Roman Jašek - elektromechanik
43 ekektromechanik Kobeřice TOP 09
32. Ing. Radomír Surák, MBA

Ing. Radomír Surák, MBA

55 let

jednatel společnosti

Bílovec, TOP 09

Na konci nastávajícího řádného volebního období mi bude 60 let. Jelikož to bude doba, kdy se budu připravovat na poslední dekádu života, chci, aby to byla doba s jasně nastavenými pravidly v prosperující Evropě. Proto kandiduji za TOP 09, která mi dává smysl a jasný směr. Jsem jejím členem od počátku a v minulosti jsem byl zastupitelem a radním.

Patnáct let podnikám a aktivně se zapojuji do dění ve městě. Jsem ženatý, máme dva syny. Jsem přesvědčen, že v těchto volbách rozum zvítězí.

 

Radomír Surák - jednatel společnosti

55 jednatel společnosti Bílovec TOP 09
33. Pavel Fabián

Pavel Fabián

55 let

energodispečer

Stonava, TOP 09

55 energodispečer Stonava TOP 09
34. Bc. Sonja Frašová

Bc. Sonja Frašová

44 let

informatik, správce počítačové sítě

Moravskoslezský Kočov, TOP 09

Narodila jsem se 23.7.1973 v Bruntále, vystudovala jsem Střední průmyslovou školu v Bruntále, od roku 1993 jsem zaměstnanec MěÚ Bruntál  až doposud jako Informatik a správce počítačové sítě.

Dále jsem vystudovala Vysokou školu podnikání Ostrava obor Ekonomie a management.

Od roku 2015  až doposud podnikám ve společnosti Broker Consulting, a.s.  jako manažer. Jsme finanční a realitní konzultanti. Pomáháme lidem s jistotou zvládat osobní cíle a velká životní rozhodnutí. Inspirujeme své klienty i spolupracovníky k růstu a finanční nezávislosti.

Bydlím v Moravském Kočově, mám 2 děti syna a dceru. 

44 informatik, správce počítačové sítě Moravskoslezský Kočov TOP 09
35. Ing. Aleš Barták

Ing. Aleš Barták

48 let

jednatel společnosti

Hlučín, TOP 09

Narodil jsem se 30.12.1968 v Opavě, základní školu a Gymnázium jsem absolvoval v Hlučíně, místě svého bydliště.  Následně jsem vystudoval  Stavební fakultu na ČVUT v Praze, obor Konstrukce a dopravní stavby. Po absolvování vysoké školy a krátkém působení na projekci Nové Huti v Ostravě, jsem se stal zaměstnancem rodinné firmy v Kozmicích u Hlučína, která vyrábí designový nábytek a atypické interiéry. 

Motto Emila Zátopka : „Když nemůžeš, tak přidej!“

 

Aleš Barták - jednatel společnosti

48 jednatel společnosti Hlučín TOP 09
36. Ing. Martin Špetla

Ing. Martin Špetla

53 let

ekonom

Frýdek-Místek, TOP 09

53 ekonom Frýdek-Místek TOP 09

 

Děkujeme za Váš hlas. Vážíme si toho. A slibujeme - Neuhneme!
23. 10. 2017

Děkujeme za Váš hlas. Vážíme si toho. A slibujeme - Neuhneme!

Celý článek
Pavera (TOP 09): Místo digitalizace zdravotnictví musí lékaři zavádět EET
19. 10. 2017

Pavera (TOP 09): Místo digitalizace zdravotnictví musí lékaři zavádět EET

Celý článek
Pavera: Bolatice jsou baštou TOP 09
19. 10. 2017

Pavera: Bolatice jsou baštou TOP 09

Celý článek
Pavera: Víme jak zamezit odlivu mladých lidí z našeho kraje
17. 10. 2017

Pavera: Víme jak zamezit odlivu mladých lidí z našeho kraje

Celý článek
Pavera: Za náš program ručíme vlastními příběhy
17. 10. 2017

Pavera: Za náš program ručíme vlastními příběhy

Celý článek
Tuleja: Potíže s penězi mají vysoké školy dlouhodobě
12. 10. 2017

Tuleja: Potíže s penězi mají vysoké školy dlouhodobě

Celý článek
Vždy mě zajímali lidé a jejich názory a v budoucnu bych se rád živil politikou, říká mladý politik
12. 10. 2017

Vždy mě zajímali lidé a jejich názory a v budoucnu bych se rád živil politikou, říká mladý politik

Celý článek
Jsem netradiční, vtipná a nejen pro mladé
10. 10. 2017

Jsem netradiční, vtipná a nejen pro mladé

Celý článek
Pavera: Podivný tendr Ministerstva zemědělství. Proč chce najmout agenturu?
10. 10. 2017

Pavera: Podivný tendr Ministerstva zemědělství. Proč chce najmout agenturu?

Celý článek
Pavera: Zaměstnat i ty, kteří pracovat nechtějí
10. 10. 2017

Pavera: Zaměstnat i ty, kteří pracovat nechtějí

Celý článek
1 2 3 4
Články 1 - 10 z 31
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme