× Pojďte do toho s námi.

Krajské volby 2016

Volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje 7. - 8. října 2016

TOP 09 v Moravskoslezském kraji zaregistrovala kandidátní listinu s 68 kandidáty.  Lídrem do krajských voleb je poslanec za TOP 09  a dlouhodobý starosta obce  Bolatice Herbert Pavera. Kandidátka je obsazena i dalšími známými starosty obcí, jako například starostka obce Vřesina  - Michaela Roubíčková, starosta obce Ostravice – Miroslav Mališ nebo starosta obce Sudice – Petr Halfar. Na předních místech figuruje i ředitel Poradny pro primární prevenci – Tomáš Velička, lékaři – Eva Dratvová a Tomáš Papuga, agronom Slavomír Bača, radní města Rychvald – Ladislav Sitko nebo středoškolská učitelka Marcela Schullová a vedoucí učitelka v mateřské školce Bára Pánková. Figuruje zde i celá řada zastupitelů, živnostníků, odborníků z nejrůznějších oblastí a v neposlední řadě i mladí studenti.

Náš kraj již dlouhodobě trápí nezaměstnanost a odchod mladých lidí. S tím souvisí i zavírání dolů a krize v hutnickém průmyslu.Nesmíme však utrácet peníze daňových poplatníků, abychom tato odvětví udržovali uměle při životě, ale naopak, musíme to proměnit na příležitost přivést do našeho kraje více moderních a perspektivních odvětví, která nebudou tolik zatěžovat ovzduší a životní prostředí a budou založena na nejnovějších poznatcích vědy a výzkumu a na moderních technologiích,“ vyzdvihl jedno z témat krajských voleb lídr Herbert Pavera.

Volební program TOP 09 Moravskoslezský kraj

PDFVolební program TOP 09 Moravskoslezský kraj.pdf (1 MB)

Zdravotnictví

Záchrana životů má vždy přednost a specializovaná pracoviště musíme mít v kraji jen ta nejlepší.

Každá nemocnice musí být schopna zachraňovat životy. A tedy akutní péče musí mít ty nejlepší podmínky všude. Ale specializovaná pracoviště musíme zachovat jen ta nejlepší. Na druhou stranu, v nemocnici by se měl každý ocitnout až v krajním případě, proto bychom měli podpořit primární terénní péči. Ta je rozhodující pro to, aby bylo zdravotnictví efektivní, rovné pro všechny, koordinované a udržitelné v následujících desetiletích. 

PDFOblast Zdravotnictví.pdf (824.9 kB)

Sociální služby

Méně byrokracie a více služeb v sociální oblasti

Chceme zrychlit a zjednodušit grantová řízení v sociální oblasti na úrovni kraje a zajistit, aby peníze na sociální služby přicházely včas. Zároveň chceme vyvinout tlak na Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby na své straně zásadním způsobem urychlilo proces rozdělování prostředků ze státního rozpočtu a jejich odesílání na účet kraje. Společným jmenovatelem většiny problémů v sociálních službách je dnes přemíra administrativy. Čím více byrokracie, tím méně energie zbývá na práci s klienty. 

PDFOblast Sociální služby.pdf (778.5 kB)

Zemědělství a životní prostředí

Změňme image Kraje i krajiny!

Již nějaký čas existuje projekt na zavedení rekreační lodní dopravy na řece Opavě, na Odře a na Ostravici. Ne, to není utopie a my budeme rádi tento projekt pomáhat prosadit. Chceme podpořit opatření zlepšující zadržování vody v krajině, aby se nestřídala sucha a povodně. Podpoříme výstavbu nezbytných protipovodňových opatření a budeme se snažit, aby města i obce byla před extrémními výkyvy počasí a rozmary řek opět bezpečná.

PDFOblast Zemědělstí a životní prostředí.pdf (776.8 kB)

Škola, věda a výzkum

Kvalitní školství je základ budoucího rozvoje regionu!

Střední školství prochází díky populačnímu propadu krizí kvality i kvantity. Chybí motivace učitelů i žáků zaměřit své vzdělání na nejcennější atributy, které jim může škola dát: dovednosti, znalosti a praxi. Střední školství se musí v učňovských oborech mnohem více věnovat praxi v reálném prostředí a připravovat své žáky na vstup do něj. A kraj musí kooperovat s vysokými školami, aby střední a vysoké školství probíhalo v symbióze a neprodukovalo jen další a další zbytečné absolventy. Podmínky k tomu musí a může dát jednoznačně kraj. Jsme připraveni se s touto výzvou poprat.

PDFOblast Školství, věda a výzkum.pdf (769.9 kB)

Podpora zaměstnavatelů a zaměstnanosti

Jsme specifický kraj s obrovským potenciálem. 

Navrhovat další plošné snižování nezaměstnanosti je trik, na který slyší levicoví voliči, ale přiznejme si, že žijeme v době, kdy naopak zaměstnanci chybí. Především ti kvalifikovaní. Zaměstnanost by se měla plošně podporovat tam, kde je to ještě potřeba – například na Bruntálsku a Karvinsku. Tam by pomoc kraje měla směřovat výhradně. Ve městech je naopak nutné podpořit kvalitu pracovních pozic – vznik atraktivních míst, podporovat inovace, vědu a výzkum, na které jsou navázána právě ta atraktivní, dobře placená místa. 

PDFOblast Podpora zaměstavatelů a zaměstnanosti.pdf (757.5 kB)

Doprava

Buďme kvalitním dopravním uzlem Evropy

Dostupnost kraje po silnici, železnici, ale i letadlem, je klíčová pro rozvoj kraje. Pokud se nám podaří urychleně napojit dálniční síť až na Slovensko, bude náš kraj mnohem významnějším spojovacím prvkem východu a západu. Kraj bude atraktivní pro nové firmy, které jediné mohou vyřešit problém úpadku těžkého průmyslu a změnu odvětvové struktury regionu. Pak k nám budou chtít nejen jezdit, ale také létat. Což je způsob jak rozproudit život na mošnovském letišti.

PDFOblast Doprava.pdf (711.6 kB)

Bezpečnost

Obecní policie by mohla fungovat i v malých obcích a rekreačních oblastech

Podpora vzniku obecních a městských policií může připadat v době všeobecně klesající kriminality jako nelogické a nesystematické řešení. Ale není tomu tak.  Náš plán je podpora vzniku „spádové“ obecní policie v rámci skupin obcí a mikroregionů. Takoví „šerifové“ by nerozdávali botičky a pokuty za parkování, ale dohlíželi na bezpečnost na vesnicích, kontrolovali chaty a chalupy, řešili drobné spory a byli spíše preventivní než represivní složkou; především pro výtržníky, zloděje a problematicky vnímané skupiny obyvatel.

PDFOblast Bezpečnost.pdf (779.2 kB)

Sport a kultura

Sport a kultura nejen jako prevence kriminality, ale také známka vyspělosti naší společnosti

V našem podání to je snaha dostat děti co nejvíce od mobilů a tabletů. Probudit v nich zájem o užitečné aktivity, motivovat je sportovat a podporovat rozvoj jejich fyzických a charakterových vlastností. K tomu je potřeba vybudovat nová a zrekonstruovat stará nevyhovující sportoviště, jejich zázemí a všemožně podporovat činnost řady dobrovolných trenérů a pracovníků.

Kultura zdaleka není jen umění, je to způsob pohledu na svět, její podpora je proto nepostradatelná. Kultura malého národa, jako je ten náš, byla a je základním znakem naší národní existence. Životní úroveň nespočívá totiž jen v materiálním zabezpečení, ale i v postoji k přijímání sebe sama a v seberealizaci.

 PDFOblast Sport a kultura.pdf (771 kB)

Kandidátka pro volby: 2016 zastupitelstva krajů

Kraj: Moravskoslezský
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Mgr. Herbert Pavera

Mgr. Herbert Pavera

58 let

starosta obce Bolatice, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Bolatice, TOP 09

Mgr. Herbert Pavera se narodil 4. ledna 1958. Po absolvování gymnázia v Hlučíně vystudoval učitelství matematiky a chemie pro základní i střední školy na Pedagogické škole v Ostravě.

Učil na základní škole v Opavě - Kylešovicích, kde od roku 1987 působil tři roky jako zástupce ředitele ZŠ a v letech 1992 až 1998 byl na této škole ředitelem. 

V komunálních volbách v roce 1990 byl Herbert Pavera poprvé zvolen do Zastupitelstva obce Bolatice v okrese Opava. Mandát zastupitele obhájil i v komunálních volbách v roce 1994, kdy byl zvolen členem rady obce jako nestraník za "Sdružení nezávislých kandidátů". V letech 1997 až 1998 působil jako neuvolněný místostarosta obce.

V komunálních volbách v roce 1998, kdy Herbert Pavera úspěšně kandidoval jako nestraník opět za "Sdružení nezávislých kandidátů", byl zvolen starostou obce. Funkci zastupitele i starosty pak obhájil ještě v komunálních volbách v roce 2002 (nestraník za SNK-ED), v komunálních volbách v roce 2006 (nestraník za SNK-ED) a v komunálních volbách v roce 2010 (nestraník za TOP 09). 

V roce 2006 byl Herbert Pavera zvolen předsedou svazku obcí a měst na Hlučínsku - Sdružení obcí Hlučínska a je jim i dnes. 

Herbert Pavera je ženatý a má dvě dcery.

Ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2013 kandidoval ze čtvrtého místa v Moravskoslezském kraji jako nestraník za TOP 09 a byl díky 2 719 preferenčních hlasů zvolen. 

Do TOP 09 vstoupil v červnu roku 2015. V současnosti je členem předsednictva strany a předsedou Expertní komise TOP 09 pro zemědělství a venkov.

58 starosta obce Bolatice, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Bolatice TOP 09
2. Ing. Michaela Roubíčková, Ph.D. 45 starostka obce Vřesina Vřesina TOP 09
3. Bc. Tomáš Velička 48 ředitel Poradny pro primární prevenci Ostrava Bílovec TOP 09
4. Ing. Miroslav Mališ 40 starosta obce Ostravice Ostravice TOP 09
5. Slavomír Bača 43 agronom, radní obce Palkovice Palkovice TOP 09
6. MUDr. Eva Dratvová 55 všeobecná praktická lékařka Opava TOP 09
7. MUDr. Tomáš Papuga 49 chirurg Bolatice TOP 09
8. Mgr. Marcela Schullová 53 středoškolská učitelka Ostrava TOP 09
9. Ing. Ladislav Sitko 64 radní města Rychvald Rychvald TOP 09
10. Bc. Barbora Pánková 32 vedoucí učitelka mateřské školy Raškovice TOP 09
11. Ing. Václav Mores 62 projektový vedoucí Bruntál TOP 09
12. Mgr. Bc. Lukáš Volný 41 ředitel Charity Hlučín, zastupitel městského obvodu Třebovice Ostrava TOP 09
13. Pavel Rada 38 živnostník v řeznictví Frýdek-Místek bezpp
14. JUDr. Aleš Nytra 34 advokát Kopřivnice TOP 09
15. Ing. Miroslav Michalík 57 stavební technik Ostrava TOP 09
16. Mgr. Jiří Myšinský 51 manažer ve zdravotnictví Nošovice TOP 09
17. Kamil Kůs 27 ředitel realitní společnosti Ostrava TOP 09
18. Mgr. Igor Slováček 44 místostarosta obce Nošovice, ředitel základní školy Nošovice TOP 09
19. Petr Halfar 49 starosta obce Sudice Sudice bezpp
20. Ing. Jaroslav Jouza 50 ředitel VaK Bruntál, a.s. Krnov TOP 09
21. Ing. Petr Štíhel 53 stavební inženýr Ostrava TOP 09
22. RNDr. Roman Strzondala 51 fyzik, soudní tlumočník Mosty u Jablunkova TOP 09
23. Mgr. Daniela Tatarková 48 personalistka Frýdek-Místek TOP 09
24. Mgr. Pavel Netušil 45 středoškolský učitel, zastupitel města Příbor Příbor TOP 09
25. Ing. Jiří Sup 55 stavební inženýr Ostrava TOP 09
26. Ing. Jan Koloničný, Ph.D. 42 projektový manažer Metylovice TOP 09
27. Mgr. Mikuláš Strnadel 30 obchodní ředitel Krnov TOP 09
28. Ing. Jan Frňka 34 živnostník v pohostinství Frýdek-Místek TOP 09
29. Ludmila Palatová 58 zdravotnická specialistka, radní města Studénka Studénka TOP 09
30. Mgr. Jiří Joneš 47 poradce pro finanční plánování Ostrava TOP 09
31. Ing. Petr Šarman 31 obchodní náměstek Krnov TOP 09
32. Ing. Aleš Barták 47 jednatel společnosti Hlučín TOP 09
33. Ing. Miroslav Mynář 51 technický ředitel Havířov TOP 09
34. Mgr. René Brinda 50 učitel základní školy Příbor TOP 09
35. Ing. Jana Mudrová 56 marketingová specialistka Ostrava TOP 09
36. Jana Ochmanová 36 živnostník v dopravě Krnov TOP 09
37. Mgr. Aleš Moravec 48 ředitel základní školy Opava TOP 09
38. Bc. Michael Carbol 27 projektant Palkovice TOP 09
39. Bogdan Dal 32 operátor ve výrobě Třinec TOP 09
40. Jakub Opletal 26 překladatel Bruntál TOP 09
41. Mgr. Ing. Václav Daněk 51 jednatel společnosti Frýdek-Místek TOP 09
42. Ing. Martin Gazda 31 programátor Nový Jičín TOP 09
43. Bc. Zdeněk Jankovský 37 informatik Ostrava TOP 09
44. Adam Kratochvíl 21 student fakulty Ostravské univerzity Ostrava TOP 09
45. Martin Polach 35 produkční Frýdek-Místek TOP 09
46. Mgr. Dušan Buchta 40 učitel základní školy Ostrava TOP 09
47. Leo Kornel 37 projektový manažer Krnov TOP 09
48. Mgr. Renáta Caletková 63 učitelka základní školy Frýdek-Místek TOP 09
49. Mgr. Kamila Králová 43 referentka Vratimov TOP 09
50. Jan Nedoma 25 referent - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Příbor TOP 09
51. Ing. Radim Karpeta 46 ředitel společnosti Petrovice u Karviné TOP 09
52. Ing. Radan Seidler 45 informatik Ostrava TOP 09
53. Petr Dolanský, DiS. 26 vedoucí expedice Frýdlant nad Ostravicí TOP 09
54. Mgr. Miloslav Kukol 61 učitel, trenér HC Slezan Opava Opava TOP 09
55. Bc. Jiří Hruška 28 architekt informačních technologií Bílovec TOP 09
56. Věra Anna Mánek, DiS. 46 optometristka, soudní tlumočnice v oboru znaková řeč Opava TOP 09
57. Tomáš Sarténa 31 elektromechanik Kopřivnice TOP 09
58. Mgr. Monika Klapková 49 středoškolská učitelka Opava TOP 09
59. Roman Jašek 42 elektromechanik Kobeřice TOP 09
60. Ing. Lumír Schmidt, MBA 52 ekonom Nový Jičín TOP 09
61. Petr Vilášek 18 student gymnázia Kravaře TOP 09
62. Ing. David Šrom 37 ekonom Petrovice u Karviné TOP 09
63. Lenka Nová 49 invalidní důchodkyně Opava TOP 09
64. Ing. Radomír Surák, MBA 54 jednatel společnosti Bílovec TOP 09
65. Ing. Martin Špetla 52 ekonom Frýdek-Místek TOP 09
66. Mgr. Petr Gřes 44 státní zaměstnanec Palkovice bezpp
67. Zdeněk Chorý 32 správce nemovitostí Opava TOP 09
68. Ing. Lubomír Vavroš 54 letecký instruktor, zastupitel města Studénka Studénka TOP 09

TOP 09 podporuje kandidáta na senátora Zdeňka Nytru

13. 10. 2016
TOP 09 podporuje kandidáta na senátora Zdeňka Nytru.
Číst více

Chovej se klidem tak, jak chceš, aby se oni chovali k Tobě

5. 10. 2016
A proč byste měli podpořit kandidáty TOP 09? Protože na kandidátce jsou slušní a pracovití lidé,  z nichž mnozí dosáhli vynikajících výsledků ve svých profesích. 
Číst více

Miroslav Kalousek: Vláda nabrala přes sto tisíc státních zaměstnanců a živnostníky likviduje evidencí tržeb.

5. 10. 2016
Hlavním cílem návštěvy předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska v Moravskoslezském kraji ve středu 5. října, dva dny před začátkem voleb do krajských zastupitelstev a třetiny Senátu, byla mobilizace sympatizantů a výzva všem občanům, aby šli volit. 
Číst více

TOP 09 Moravskoslezský kraj má volební potenciál 11%

5. 10. 2016
Výzkum potenciálu pro Českou televizi vypracovaly dvě nezávislé renomované společnosti pro výzkum veřejného mínění Median a STEM/MARK. Výzkum se konal od 8. srpna do 3. září, vždy na vzorku minimálně 1200 respondentů v každém kraji.
Číst více

Moravskoslezská TOP 09 není žádná pražská kavárna

29. 9. 2016
V poslední době často slýchám větu, že TOP 09 je vlastně pražská kavárna. Drtivá většina členské základny TOP 09 v Moravskoslezském kraji nejsou žádní kavárenští intelektuálové. Většinou se jedná o techniky, živnostníky, učitele, ředitele větších i menších firem, pár lékařů či úředníku. Těch klasických intelektuálu bych spočítal na prstech ruky. Jako krajský předseda TOP 09 vím, o čem hovořím. Jsou to lidé, kteří vědí, co je tvrdý, reálný život. Nejsou odtrženi od každodenní reality.
Číst více

Jiří Pospíšil: Lidé nesmí na naše území přicházet nekontrolovatelně

27. 9. 2016
Europoslanec Jiří Pospíšil se v pondělí setkal se studenty Moravskoslezského kraje.  Diskutoval i  s podporovateli, členy  a kandidáty do krajského zastupitelstva v našem kraji. Lidi nejvíce zajímala aktuální bezpečnostní politika a ochrana evropských hranic. 
Číst více

TOP ženy do TOP kraje

21. 9. 2016
V první desítce kandidátní listiny TOP 09 v Moravskoslezském kraji jsou čtyři zkušené ženy. 
Číst více
1 2 3 4   > Články 1 - 10 z 37

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Zámecká 488/20
702 00 Ostrava

info@msl.top09.cz
telefon: +420 725219199

 

KRAJSKÁ MANAŽERKA

Markéta Čuříková

Marketa.Curikova@top09.cz

telefon: +420 725219199

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2021  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme