Pavera: Podivný tendr Ministerstva zemědělství. Proč chce najmout agenturu?

10. 10. 2017
Zemědělství chce najímat studenty práv přes agenturu práce. 
Dva miliony korun bez DPH hodlá zaplatit Ministerstvo zemědělství ČR vybrané pracovní agentuře za to, že zajistí studenty právnických fakult na stáže. Vyplývá to z informací zveřejněných na profilu zadavatele.

„Předmětem plnění veřejné zakázky je zprostředkování zaměstnání studentů právnických fakult dle aktuálních potřeb dodavatele na základě dohod o dočasném přidělení," uvádí se v předmětu veřejné zakázky. Návrh smlouvy je pak o něco detailnější: „Účelem této Smlouvy je přiblížit studentům práv práci v institucích veřejné správy a motivovat je k práci na ministerstvech a jiných správních úřadech. Pracovníci veřejné správy budou mít bližší kontakt s poznatky z akademické sféry, budou nuceni více přemýšlet nad svou prací, protože budou předávat své zkušenosti studentům - možným budoucím kolegům," píše se v návrhu smlouvy. Předpokládaná cena je stanovena na 2 miliony korun bez DPH, což je přesně hranice pro zakázku malého rozsahu - § 27 zákona 134/2016. Zakázkami malého rozsahu se také zabýval Odbor dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR, který k nim vydal stanovisko.

Zarážející je, že ministerstvo vypisuje nejen tendr na samé hranici zakázky malého rozsahu, která se administruje jednodušeji, ale také skutečnost, že poptává pracovní agenturu a neobrátilo se na samotné vysoké školy či přímo právnické fakulty. V zadávací dokumentaci se uvádí kvalifikační podmínky na zadavatele: "povolení ke zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 3 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, vydaného Generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR." 
Poslanci - proč ministerstvo nespolupracuje přímo s fakultou

Přitom vysoké školy často spolupracují se státními i soukromými subjekty a zajišťují svým studentům stáže.
„Domnívám se, že by MZe mohlo zorganizovat stáže pro studenty samo a nemuselo by na to najímat agenturu. Dokonce MZe může přímo oslovit právnické fakulty a ty posílají zdarma studenty v rámci jejich praxe. MZe má i dostatečný aparát na personálním odboru, který by sám mohl zvládnout administraci a případně i odměňovat studenty za jejich práci," míní poslanec zemědělského výboru Herbert Pavera (TOP 09).

Zakázka je nyní ve fázi hodnocení nabídek. Budeme sledovat, kdo ji vyhrál a jak je plněna.

Zdroj:ekonomicky-denik.czDatum vydání:25.9.2017 Rubrika / pořad:Aktuality

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme