VRCHLABÍ DO TOHO! - TOP 09, ZELENÍ, KDU-ČSL A NEZÁVISLÍ

Vrchlabí do toho!

KDO JSME A CO CHCEME PROSAZOVAT? 

Kandidátka pro volby: 2022 zastupitelstva obcí

Město: Vrchlabí (Trutnov, Královéhradecký)
Volební strana: Vrchlabí do toho! (sdružení TOP 09, KDU-ČSL, Zelení a nez. kandidátů)

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl. Navrhovatel
1. Lukáš Teplý

Lukáš Teplý

42 let

zastupitel města, specialista vzdělávání a inovací

 

Lukáš Teplý se narodil a vyrostl ve Vrchlabí. Studoval obecné dějiny a anglistiku na FF UK v Praze, pracoval jako lektor angličtiny a vedoucí jazykových kurzů, během českého předsednictví EU v roce 2009 měl na starosti zahraniční novináře. Pracoval na ministerstvu školství, zastupoval ČR v pracovních skupinách Rady EU a Komise. Prahu a Brusel vyměnil za rodné Vrchlabí, kam se přestěhoval s manželkou Veronikou a třemi syny. Je členem zastupitelstva města a předsedou jeho Výboru pro vzdělávání a inovace. Vede vrchlabskou TOP 09 a je jejím krajským místopředsedou. Měl na starosti rozvoj zaměstnanců a kvalitu ve firmě provozující špindlerovský skiareál, teď pracuje pro Královéhradecký kraj. Věnuje se vzdělávacím tématům, spolupráci škol a firem a chytrým řešením ve městech. Je nadšeným skautským vedoucím, lyžařem, horským turistou a občasným orientačním běžcem.

42 zastupitel města, specialista vzdělávání a inovací Vrchlabí TOP 09 TOP 09
2. Ing. Markéta Jüptnerová, Ph.D.

Ing. Markéta Jüptnerová, Ph.D.

45 let

vysokoškolský pedagog

45 vysokoškolský pedagog Vrchlabí bezpp nez. kan.
3. Mgr. Ivo Farský

Mgr. Ivo Farský

57 let

učitel

 

Ivo Farský je vrchlabský historik, pedagog, ekolog a občanský aktivista. Mezi jeho zájmy patří práce se dřevem a kamením. Je také nadšeným chovatelem koz a kocourů. V politice se orientuje hlavně na podporu neziskových organizací a občanské společnosti (vyvážený přístup k podpoře sportu a vrchlabských neziskovek). Snaží se prosadit větší zapojení veřejnosti do záležitostí města (komunitní plánování, participační rozpočet) a pokračování účasti Vrchlabí v Asociaci zdravých měst. Dále se věnuje integraci „okrajových“ městských lokalit a ukrajinských uprchlíků. Akcentuje větší podporu městské zeleně a zákaz staveb na zemědělské půdě. Trvá na dodržení závazků vyplývajících z projektu Bezodpadové Vrchlabí. Jako zastupitel by se nadále zasazoval o zastavení „megalomanských“ staveb (bazén, fotbalový stadion, Náměstí Míru) a nepodporoval by výstavbu dalších apartmánových domů.

Motto: Vy sami buďte tou změnou, po které toužíte. (M. Gándhí)

57 učitel Hořejší Vrchlabí bezpp nez. kan.
4. Mgr. Ivana Hrubá

Mgr. Ivana Hrubá

41 let

metodička sociální politiky

 

Ivana Hrubá je vrchlabská rodačka a absolventka místního gymnázia. Vystudovala sociální práci a sociální politiku na VOŠ v Domažlicích, poté i na Filozofické fakultě UK v Praze. Nedávno si vzdělání doplnila o magisterskou sociální pedagogiku na Univerzitě v HK a také tzv. pedagogické minimum pro učitele. S manželem a 3 dospívajícími syny se vrátila v roce 2016 do Krkonoš. Je ředitelkou neziskové organizace EDDA, iniciovala vznik otevřeného klubu pro mládež COOLNA. Dlouhodobě spolupracuje jako metodička sociální politiky a sociálního začleňování s různými ministerstvy. Ve volném čase se závodně věnuje požárnímu sportu, snowboardu; ráda cestuje a toulá se se psem po méně frekventovaných cestách. Mezi její priority v komunální politice patří bytová a sociální politika se zaměřením na řešení problémů ohrožených osob v sociální, vzdělávací a zdravotní oblasti. Otevřela by na radnici téma aktivního vlivu obce na místní trh práce jako klíčový pilíř naší budoucí existence a podporovala by participaci mladých na řízení města.

41 metodička sociální politiky Vrchlabí bezpp nez. kan.
5. JUDr. Jiří Jebavý

JUDr. Jiří Jebavý

51 let

právník

51 právník Podhůří KDU-ČSL KDU-ČSL
6. Mgr. Dušan Vodnárek

Mgr. Dušan Vodnárek

47 let

učitel

 

Dušan Vodnárek žije v Hartě (Podhůří). Na ZŠ Školní ve Vrchlabí vyučuje přírodopis, chemii a zeměpis. Je také koordinátorem environmentální výchovy, lektorem místně zakotveného učení, environmentálních a ornitologických témat. Je autor regionální učebnice Střední Krkonoše a Podkrkonoší. Publikuje ornitologická témata (zejména ve zpravodaji Prunella) a témata environmentální. Je předsedou Spolku Pro Hartu, Oblastní ornitologické sekce při Správě KRNAP a členem Okrašlovacího spolku ve Vrchlabí. Je ženatý, má dvě dospělé děti. Jeho koníčkem je ornitologie a péče o veřejný prostor. Hlavními tématy, která přináší do komunální politiky, je ochrana životního prostředí a rozvoj města v souladu s respektem k přírodě a udržitelnému ekonomickému rozvoji obce, rozvoj školství (podpora výuky cizích jazyků, environmentální výchovy, kreativního a projektového vyučování), podpora občanské společnosti (aktivní komunikace města s obyvateli). 

47 učitel Podhůří bezpp Zelení
7. Mgr. Martin Bartoš

Mgr. Martin Bartoš

59 let

pedagog

 

Martin Bartoš je rodákem z Vrchlabí, žije zde bezmála 60 let. V mládí se věnoval vrcholovému sportu – běžeckému lyžování. Profesní život věnoval pedagogické práci na pozicích vychovatele, učitele mateřské, základní a střední školy, školního inspektora a ředitele školy. V posledních dvou volebních obdobích pracoval jako zastupitel města Vrchlabí, pro město pracoval ve sportovní a partnerské komisi, byl členem finančního a předsedou kontrolního výboru, stál u začátků partnerství s polským městem Kowary. Je autorem krkonošského bestselleru Historie krkonošských bud, spoluautorem knih Lánov 2000, Krkonoše – příroda, historie, život, Krkonošské čítanky a Naše hory, lyže, sníh. Podílel se na vzniku naučné stezky vrchlabským hřbitovem. S manželkou Zuzanou vychoval syna a dceru.

59 pedagog Vrchlabí Zelení Zelení
8. Mgr. Jan Krejčí

Mgr. Jan Krejčí

36 let

učitel

 

Jan Krejčí je ženatý a má tři děti. Po vrchlabském gymnáziu studoval v Praze na PedF UK a Konzervatoři Jaroslava Ježka. S výukou češtiny a matematiky má zkušenost ze ZŠ v Jilemnici, nyní působí na vrchlabském gymnáziu. Ve škole ho baví být se studenty a sledovat jejich pokroky a úspěchy. Ve volném čase se věnuje procházkám s dětmi a rodině obecně, sportu (zejména běh a běžecké lyžování) a četbě. Chtěl by, aby představitelé městské samosprávy více naslouchali potřebám svých občanů a přizpůsobili jim svá rozhodnutí. Měli by se také starat nejen o investice do nové výstavby na dluh, ale hlavně o údržbu a vylepšování stávající infrastruktury a majetku. Rád by prosadil pořizování audiovizuálního záznamu z jednání zastupitelstva a pořízení hlasovacího zařízení.

36 učitel Hořejší Vrchlabí bezpp TOP 09
9. Jaroslava Vacková

Jaroslava Vacková

67 let

důchodkyně

 

Jarka Vacková je vdova, má 2 dcery a 4 vnoučata. Zálibu nachází ve sportu. Celý život pracovala ve školství, proto je jí toto téma stále blízké. Ráda by prosadila sociální pedagogy, kteří ve školách ještě nejsou, ale do budoucna budou zcela jistě stále více potřeba. Pomáhají dětem i rodinám. Mapují, v jakém prostředí se dítě připravuje na vyučování. Už je několik let v důchodu, dochází k oslavencům 80+ s blahopřáním a poukázkami od MÚ. Často slyší problémy a trable starších spoluobčanů. Ráda by je pomohla řešit. Chtěla by pomoci vytvořit ve městě více sportovních a hracích zastavení pro děti (např. v zámeckém parku). Vrchlabí by nemělo být jen jednám z měst cestou do Špindlerova Mlýna, ale mělo by také nabídnout interaktivně svou historii a příběh, který by přitáhl další návštěvníky.

67 důchodkyně Vrchlabí bezpp KDU-ČSL
10. Ondřej Stránský

Ondřej Stránský

19 let

student

19 student Vrchlabí bezpp nez. kan.
11. Ing. Jana Skrbková

Ing. Jana Skrbková

35 let

účetní

 

Jana Skrbková chce jako rozená Vrchlabačka a matka dvou dětí přispět k rozvoji města a vytvoření obohacujícího kulturního, sportovního i vzdělávacího zázemí. V jejím povolání účetní jí ani čísla nejsou cizí, což již 8. rokem uplatňuje i jako členka finančního výboru města Vrchlabí. Jejím velikým koníčkem je sport a také cestování, které nejen jí, ale celé její rodině neustále rozšiřuje obzory a vnáší realističtější pohled na město, ve kterém žije.

35 účetní Vrchlabí bezpp nez. kan.
12. Ing. Lukáš Gašpar

Ing. Lukáš Gašpar

38 let

majitel realitní kanceláře

 

Lukáš Gašpar pochází z Hostinného, ale se ženou se usadili před více než deseti lety ve Vrchlabí, kde společně vychovávají tři děti. Již dvě volební období je členem majetkové a bytové komise města Vrchlabí. Jako jednatel a majitel realitní kanceláře má mnoholeté zkušenosti, které může ve vedení města uplatnit – bydlení je přece jedna ze základních potřeb každého z nás! V případě zvolení bude usilovat o změnu výběru nájemníků do městských bytů (zrušení obálkové metody, zrušení poplatku 100.000 Kč za přidělení bytu v penzionu pro seniory), o revitalizaci a obnovu bytového fondu (nejen oprava fasád, ale zvýšení standardu bydlení), o zlepšení komunikace města Vrchlabí s občany (možnost spolurozhodovat o některých stavbách jako je například vzhled náměstí, stavba bazénu nebo kina apod.), o opravu a rozvoj školských zařízení, o přípravu nových lokalit pro výstavbu rodinných domů a o rozvoj průmyslové zóny v lokalitě „Lánovská“. Mezi jeho další témata patří podpora neziskových organizací a zajištění online přenosu ze zasedání zastupitelstva.

38 majitel realitní kanceláře Vrchlabí bezpp TOP 09
13. MUDr. Jana Michlová

MUDr. Jana Michlová

44 let

lékařka

 

Jana Michlová má jednoho muže, tři děti a ve Vrchlabí žije s přestávkami už téměř 40 let. Přála by si, aby Vrchlabí bylo nejen hezkým městem z plakátu, ale také dobrým místem k životu pro všechny, kteří si tu přejí žít. Pracuje jako lékařka a ve své práci se potkává s lidmi, kteří musí ve svém životě překonávat spoustu překážek. Ráda by přispěla k tomu, aby naše město umělo i těmto lidem účinně pomáhat.

44 lékařka Vrchlabí bezpp nez. kan.
14. Ondřej Tuže

Ondřej Tuže

45 let

seřizovač CNC strojů

 

Ondřej Tuže je rodilý Vrchlabák. S manželkou Pavlínou, zdravotní sestřičkou, má 4 děti. Volný čas věnuje rodině, cestování a místnímu hokeji. Svůj pracovní život spojil s vrchlabskou Škodovkou. V současné době se zde stará o několik CNC strojů a zároveň tam zastupuje zaměstnance pro komunikaci s vedením závodu. V našem městě by chtěl udržet mladé občany a zajistit větší podporu při jejich startu do života. Snažil by se zabránit vzniku apartmánového města a pro Hartu by chtěl více podpory ze strany města.

45 seřizovač CNC strojů Podhůří bezpp KDU-ČSL
15. Bc. Lucie Venclová

Bc. Lucie Venclová

34 let

technik stanice jízdních zkoušek

 

Lucie Venclová bydlí ve Vrchlabí 9 let, a téměř stejnou dobu se stará o opuštěná zvířata (převážně kočky) v depozitu Bastet. Do komunálních voleb kandiduje, protože by ráda posílila dosud nedostatečnou podporu spolků starajících se nejen o lidi, ale právě i o zvířata. Zasadila by se o vznik městského útulku ve Vrchlabí.

34 technik stanice jízdních zkoušek Vrchlabí bezpp Zelení
16. Mgr. Jakub Gejdoš

Mgr. Jakub Gejdoš

37 let

právník

37 právník Vrchlabí bezpp nez. kan.
17. Linda Kmecková

Linda Kmecková

46 let

knihkupkyně

 

Linda Kmecková je spolumajitelkou rodinného knihkupectví ve Vrchlabí, které vzniklo již roku 1991. Je vdaná a s manželem vychovává 2 syny. Jelikož knihy jsou její celoživotní vášní, její práce je jejím největším koníčkem. Mezi její další záliby patří turistika, cestování, dobrá muzika a filmy. Do komunálních voleb jde s následujícími prioritami: Vylepšení komunikace města (jeho zástupců a zaměstnanců) vůči občanům ve všech oblastech. Zlepšení a zpříjemnění života občanů v okrajových částech města, což je Harta a Hořejší Vrchlabí. Podpora podnikatelských záměrů a vytváření lákavějších nabídek pro místní podnikatele. Podpora a rozvíjení místních spolků a zájmových skupin.

46 knihkupkyně Podhůří bezpp nez. kan.
18. Ing. Jana Poskerová

Ing. Jana Poskerová

42 let

finanční referent

 

Jana Poskerová pochází ze Severní Moravy, v Krkonoších ale žije už přes 20 let. Vystudovala cestovní ruch na UHK a veřejnou správu na ČZU. V současné době pracuje na Správě KRNAP, je vdaná, má dvě děti a ve volném čase sportuje, hodně čte a ráda cestuje. Ve Vrchlabí považuje za klíčovou věc, kromě bydlení a školství, vytvoření přátelského prostředí pro občany – dostupnost lékařské péče, logickou dopravu, kvalitní vybavení města, komunikaci s obyvateli.

42 finanční referent Vrchlabí bezpp nez. kan.
19. Bc. Dana Hniličková

Bc. Dana Hniličková

60 let

státní zaměstnanec

60 státní zaměstnanec Hořejší Vrchlabí bezpp nez. kan.
20. Mgr. Libor Dušek, Ph.D.

Mgr. Libor Dušek, Ph.D.

39 let

univerzitní pedagog (kulturní antropolog, etnolog), publicista

39 univerzitní pedagog (kulturní antropolog, etnolog), publicista Hořejší Vrchlabí bezpp Zelení
21. Tereza Kollmannová

Tereza Kollmannová

34 let

barmanka

 

Tereza Kollmannová se narodila a vyrostla ve Vrchlabí. Vystudovala střední školu hotelnictví a turismu ve Dvoře Králové nad Labem. V současné době je vdaná a vychovává dvě školou povinné děti. Pracuje v denních jeslích. Ve volných chvílích pomáhá jako barmanka, háčkuje nebo péče dorty. Jejím hlavním cílem je upozornit na potřeby Hořejšího Vrchlabí, jako je například možnost nákupu potravin nebo lepší údržba chodníku v zimních měsících.

34 barmanka Hořejší Vrchlabí bezpp nez. kan.

NÁŠ PROGRAM

PROČ KANDIDUJEME?

Vrchlabí budoucnosti je město, které funguje v rovnováze s lidmi i s přírodou, se službami i průmyslem. Město, které hledá chytrá řešení pro vytvoření příjemného a zdravého prostředí. K tomu je potřeba odvážná radnice, která bude aktivně přicházet s návrhy řešení a zároveň dá prostor lidem, kteří jsou aktivní, mají zájem o své okolí a chtějí ho měnit. 

Chceme, aby se ve Vrchlabí líbilo a dařilo nejen nám, ale i našim dětem. Usilujeme proto o položení základů dlouhodobého rozvoje města a o to, aby bylo modernější, aktivnější, zelenější, přístupnější, přívětivější, transparentnější, vzdělanější, efektivnější, ohleduplnější a přátelštější. O to, aby Vrchlabí bylo městem, ve kterém se dobře žije každému z nás, bez ohledu na to, jakou má práci, kolik je mu let nebo ve které části města bydlí. Městem, kde jsou občané a jejich iniciativy nedílnou součástí života a správy veřejných věcí a kde se mohou podílet na tvorbě veřejného prostoru. Chceme, aby Vrchlabí bylo moderní a otevřené město, spravované efektivně, chytře a zodpovědně. 

Jsme tým nadšených a zkušených lidí, kteří mají energii a nápady, jak využít a víc podpořit aktivitu svých sousedů a přátel. A také chuť podílet se se všemi, kteří chtějí posouvat město do budoucnosti, na hledání nových a neotřelých řešení. Proto kandidujeme znovu do zastupitelstva. Co tedy chceme?

 

PŘÁTELSKÉ VRCHLABÍ

I malé nápady mohou ohromně zlepšit život ve městě nám všem, přitom hned nemusí jít o projekt za miliony. Ať už jde o přidání zastávek MHD tam, kde jsou potřeba, a zrušení tam, kam nikdo nejezdí; bezpečné a častější přechody; městské parky jako přístupná místa pro všechny; opravy chodníků či stezek; osvětlení tam, kde chybí, a nesvícení tam, kde to není potřeba; nové bezpečné herní či vodní prvky pro děti s rodinami na vytipovaná místa; koupání nejen v Labi, ale znovu také v Kačáku; redukce velkoplošných reklam, znehodnocujících vzhled města; zajištění dodržování nočního klidu. To vše lze udělat, pokud bude kontinuálně probíhat intenzivnější komunikace s občany, rozvoj celého města bude stejně důležitý jako jeho jednotlivých částí a radnice bude otevřená, uživatelsky přívětivá a přátelská. 

Zapojení občanů města do rozhodování samosprávy a její práce proto musíme zásadně podpořit. Radnice by měla iniciovat vytvoření závazné dlouhodobé strategie směřování a rozvoje města, na jejíž přípravě by se podíleli sami občané města. Město rozdělíme na čtyři čtvrti (Hořejší Vrchlabí, centrum, Liščí kopec a Harta), kdy každá z nich bude mít místní výbor, tedy svou vlastní malou samosprávu, jak umožňuje zákon o obcích a jak je to v řadě moderních měst běžné – každá čtvrť tak bude mít v osobě předsedy místního výboru člověka, který bude jejím voleným zástupcem v kontaktu s radnicí a úřady. K zásadním změnám a zásahům ve městě by pak radnice vždy měla uspořádat veřejnou diskuzi přímo v místě a s lidmi, kterých se změna týká a zapojit je do rozhodnutí. Aktivní sousedé, jejich spolky a organizace jsou tmelem městské pospolitosti. Proto neziskový sektor podpoříme, například zřízením ucelené databáze, která bude umožňovat systém výpůjček a sdílení vybavení, nebo poradenstvím při získávání financí na jejich projekty. 

Za stejně důležité považujeme ty, díky kterým je Vrchlabí živé, plné obchodů, restaurací a služeb – místní živnostníky a podnikatele. Těm chceme vycházet vstříc, podporovat je a usnadňovat jim jejich podnikání, které obohacuje veřejný prostor a život ve městě. Řada profesí i podnikatelů dnes potřebuje ke své práci flexibilitu a inovativní přístup. Zasadíme se o zřízení coworkingového centra – sdíleného prostoru s dětským koutkem, kde mohou lidé pracovat na svých projektech, účastnit se workshopů a přednášek nebo je sami pořádat, vést jednání nebo nastartovat vlastní podnikání. Zajistíme, aby ve Vrchlabí bylo dostupné nejmodernější a nejvýkonnější rychlé připojení k internetu, bez kterého dnes není možné řadu profesí a projektů vykonávat.

Fungování radnice a její komunikace s občany jsou základním předpokladem uskutečnění jakýchkoli nápadů a vizí. Rozhodování těch, kteří město řídí, má být srozumitelné a snadno kontrolovatelné. Vítáme, že zastupitelstvo města už o všech bodech hlasuje veřejně a jmenovitě. Ale to, že o jeho průběhu se občané nemohou dozvědět jinak než tím, že přijdou na jeho jednání, považujeme za nepřijatelné. Prosadíme zavedení online přenosů a pořizování záznamů ze všech jeho jednání. Kromě výjimek daných zákonem chceme zveřejňovat podklady, se kterými naši zastupitelé i radní pracují. 

Radnice má fungovat v pravém i přeneseném slova smyslu bezbariérově a uživatelsky příjemně. S občany má komunikovat na přímo, bez zbytečných překážek a formalit a využívat k tomu moderní technologie a sociální sítě. Chceme dokončit elektronizacia digitalizaci úředních procesů a městských plateb, zřídit veřejně dostupnou elektronickou úřední desku (ovladatelnou i znevýhodněnými a nevidomými). Co je jen trochu možné a neomezují to předpisy fungování státní správy, to budou moci občané vyřídit on-line, bez zbytečného papírování a osobního chození na úřad. To, že hlavní budova městského úřadu není přístupná pro ty, kteří mají sníženou nebo omezenou pohyblivost, považujeme za problém a budeme hledat jeho řešení.

Rozpočet města musí být maximálně transparentní a srozumitelný pro všechny občany města, dostupný ve snadno ovladatelné interaktivní podobě. Skvělým nástrojem přímé a dobrovolné demokracie je také participativní rozpočet. Obyvatelé určité části města budou moci diskutovat a rozhodovat o využití části rozpočtu – sami přijít s návrhy rozpočtových priorit nebo konkrétních projektů, které zlepší život v jejich okolí, hlasovat o jejich výběru a monitorovat jejich uskutečnění. Zadluženost města musíme začít konečně snižovat, současná situace a rychlý nárůst výše úroků mohou být pro město nebezpečné. 

 

OHLEDUPLNÉ VRCHLABÍ

Sehnat ve Vrchlabí nové bydlení není snadné – nabídka bytů k nájmu i ke koupi je velmi omezená stejně jako počet pozemků, cena nemovitostí je velmi vysoká, trh dramaticky ovlivňuje boom výstavby investičního apartmánového bydlení. Město Vrchlabí vlastní víc než 700 bytů, což je v porovnání s jinými městy ČR ve srovnatelné velikosti nadprůměr. Avšak v jiných městech není takový zájem o investiční a rekreační bydlení, který zvedá ceny pronájmů i cen nemovitostí. Proto podle nás není počet bytů neúměrně vysoký. Cenu nájemného na udržitelné výši můžeme zajistit jedině tak, že nebudeme snižovat bytový fond, ale naopak se jej budeme snažit ještě navyšovat, a to buď rekonstrukcí stávajících objektů ve vlastnictví města, podporou družstevního bydlení, projekty spoluprácemezi soukromým investorem a městem nebo výstavbou nových městských bytů. Radnice prostě musí najít způsob, jak se lépe starat o svůj bytový fond, aby byl atraktivní i pro ty, kteří chtějí ve Vrchlabí začít svůj nový rodinný a pracovní život. Opravovat nevyužívané domy v majetku města a rekonstruovat je na byty. Zvýšit počet bytů k nájemnímu bydlení a tím zvýšit dostupnost těchto bytů pro místní obyvatele, ale i pro zaměstnance vybraných profesí, jako jsou lékaři, učitelé, ale také pracovníci sociálních služeb a podobně.

Hlavní podmínkou pro přidělení bytu je ve Vrchlabí složení jednorázové nevratné částky, jejíž minimální výše se odvíjí od stavu nabízeného bytu a lokality, kde je umístěn. Jsme zásadně proti tomu, aby výběr nájemců pokračoval touto cestou, jelikož znevýhodňuje zájemce, kteří si nemohou dovolit platit jednorázový dar městu, který běžně převyšuje částku 100.000 korun. Obálková metoda je soutěž, ve které vyhrává ten, kdo dá nejlepší nabídku. Ostatní kritéria jsou spíše zbytná. Nejde tedy o to, jak velká rodina žádá o jak velký byt či pro koho konkrétně by byt měl být určený, ale „kdo dá víc“. Někteří lidé se do takového systému nikdy nebudou moci přihlásit a vždy z něj vypadnou, protože na takový způsob získání nájemního bytu nebudou dost bohatí. Stejně tak chceme skoncovat s praxí, kdy zájemci, kteří z důvodu věku a nižší soběstačnosti žádají o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou, musí městu dát nevratný dar městu ve výši 100.000 korun na veřejnou zeleň.

Uznáváme, že zajištění bydlení a svých potřeb je především odpovědností každého jednotlivce. Přesto chceme postupně zajistit, aby ve Vrchlabí bydlení měl a získal každý, kdo ho potřebuje. Obec musí pečovat o vytváření podmínek pro uspokojování potřeb svých občanů. Budeme proto usilovat o:

  • zrušení obálkové metody pro výběr nájemníků do městských bytů a její nahrazení standardním, transparentním nástrojem výběru v kombinaci strukturovaného pohovoru, bodování a dalších kritérií
  • zrušení příspěvku ve výši 100.000 korun pro byty zvláštního určení
  • investování minimálně 100 % z vybraného nájemného zpět do městského bydlení
  • navýšení investic do rekonstrukce stávajících objektů, které jsou vhodné pro nájemní bydlení, včetně posílení a zvýšení absorpční kapacity pro čerpání dotací nejen z evropských fondů 

Městu má záležet i na těch, kteří z různých důvodů nezažívají úspěch a nemohou žít tak, jako většina ostatních. Chceme, aby Vrchlabí mělo transparentní a motivující způsob podpory potřebných, včetně nějaké formy přijatelného a funkčního systém sociálního bydlení. Financování sociálních služeb musí být předvídatelné, stabilní a odrážet potřebnost a kvalitu poskytovaných služeb. Proto vytvoříme ve spolupráci s občany města takový systém fungování sociálních služeb, aby každý měl možnost upozornit radnici na priority a potřeby sociální podpory a věděl, kam budou směřovat veřejné prostředky určené na její fungování.

Radnice by měla ve vlastním zájmu posilovat spolupráci s neziskovým sektorem, který už řadu služeb poskytuje a zajišťuje lépe a jednodušeji než samospráva nebo stát. Ať už jde o naše sousedy, kteří potřebují pomoc a péči poskytovanou domácím hospicem či denním stacionářem, nebo o opuštěná a toulavá zvířata, o která se starají depozita a útulky. Bezpečně a příjemně se ve Vrchlabí musí cítit všichni a každý den, i naši handicapovaní sousedé, pro které současné Vrchlabí není zrovna vstřícným a přátelsky naladěným městem. Chceme také, aby se Vrchlabí stalo stálým členem Asociace zdravých měst ČR – tedy nejen městem se zdravým prostředím, ale také zdravými vztahy a fungováním.

Pokud chce město i nadále provozovat městskou hromadnou dopravu, mělo by k ní přistupovat jako ke komunitní službě a neřídit se v jejím případě převážně komerčními ukazateli. Chceme, aby byla snadno dostupná, měla propracovanější síť zastávek a byla ohleduplná k životnímu prostředí.

V současné situaci raketového růstu cen energií a dalších životních i provozních nákladů má město řadu možností, jak podpořit své občany i podnikatele. V tuto chvíli je správnou cestou držet na nejnižší možné úrovni poplatky za městské služby (nájemné v bytech, vodné a stočné, likvidace odpadu), musí jít ale dočasné řešení, které neohrozí budoucí rozvoj města a jeho infrastruktury. Stejně tak může město přistoupit ke snížení nájmů živnostníků v městských prostorech, protože udržet fungující služby je pro prosperitu Vrchlabí zásadní.

 

ŽIVÉ A ZDRAVÉ VRCHLABÍ

Město tvoří především lidé, kteří v něm žijí, nejen ulice, domy, velké stavby a infrastruktura. Chceme proto pozorně sledovat a ihned řešit i zdánlivě malé problémy, jako jsou neopravené chodníky, díry v silnicích, chybějící přechody nebo osvětlení. Historické centrum města je dědictvím, které zásadně ovlivňuje náš vztah k městu. Proto ho musíme systematicky udržovat a rozvíjet jako živé místo setkávání, abychom za pár let mezi regály supermarketů na okraji města nezjistili, že už jsme ho vlastně opustili. Všechny investiční akce ve veřejném prostoru musí probíhat podle jednotné koncepce a se sjednoceným vzhledem, aby město na každém rohu nevypadalo úplně jinak. To platí i pro ostatní, často opomíjené, části města, jako třeba Hořejší Vrchlabí nebo Podhůří, které mají svůj specifický charakter a ve kterých je třeba usilovat o tvorbu jejich přirozených center, zlepšení dostupnosti, bezpečnosti a přátelského prostředí (chodníky, kryté zastávky) a posílení služeb (potraviny, bankomaty).

Jakkoli se může zdát, že Vrchlabí je ponořené v okolní zeleni, v ulicích jako takových (a v centru města zejména) zeleně spíše ubývá. I s ohledem na klimatickou změnu a význam zeleně pro ochlazení veřejného prostoru chceme urychlit její obnovu, přidávat do zástavby a ulic drobné zelené a kvetoucí prvky a věnovat zeleni pečlivou pozornost, protože na každém stromu záleží. Vrchlabí se musí rozvíjet a nabízet možnosti pro novou výstavbu. Budeme ale pečlivě dbát na dodržení územního plánu města, tak aby docházelo hlavně k využití volných míst v intravilánu a nestavělo se na zelených plochách a zemědělské půdě. Proto budeme především podporovat přeměnu a nové využití průmyslových areálů (brownfieldů), kterých je ve Vrchlabí jako průmyslovém městě řada a které dotvářejí jeho postindustriální charakter. Vzhledem k aktuálnímu boomu výstavby investičního bydlení je nutné se územním plánem zabývat opravdu aktivně a pečlivě a v případě potřeby (například vyjasnění účely a využití některých ploch) zvážit jeho revizi.

Vrchlabí musí přidat v tom, jak pracuje s odpadem. Podporujeme vizi Vrchlabí bez odpadu 2025, podílíme se a budeme se podílet na jejím prosazení, aby odpadu ve městě vznikalo naprosté minimum. Mezitím budeme systematicky komunikovat a pracovat s domácnostmi a firmami tak, abychom stále zlepšovali a zefektivnili systém třídění a recyklace. Podpoříme takové nastavení grantové politiky města, které předcházení vzniku odpadu zohlední i při rozdělování městské podpory sportovním a kulturním akcím. Budeme hledat nové formy férového a motivačního systému plateb za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Území města je také zatíženo množstvím starých skládek různého rozsahu a původu. Reálně mohou ohrožovat vodu v Labi, zdroje pitné vody a okolní pozemky únikem nebezpečných látek. Zasadíme se o to, aby byly tyto možné zdroje kontaminace prozkoumány a postupně odstraňovány.

Respektujeme, že většina z nás se z různých důvodů potřebuje po městě přepravovat co nejméně komplikovaně autem a potřebuje mít kde zaparkovat. Veřejný prostor má ale patřit především chodcům a jednoduchým způsobům přepravy, jako jsou třeba jízdní kola. S touto zásadou k jeho rozvoji budeme přistupovat a podporovat další budování smysluplných cyklostezek a rozvoj systému sdílených kol, který chceme začlenit do systému vrchlabské MHD.

 

ZVÍDAVÉ A AKTIVNÍ VRCHLABÍ

Radnice je zodpovědná za svoje mateřské a základní školy a k jejich spravování a řízení musí přistupovat aktivně. Pracovat s řediteli škol, kteří jsou základními články a hybateli našeho vzdělávacího systému, podporovat jejich nápady a přicházet s vlastními zlepšeními. Pomoci zvládnout školám a školkám výzvy, které souvisí s přípravou dětí na profese budoucnosti i na společné vzdělávání. Budeme pokračovat v naplňování vize Vrchlabí 4.0 pro moderní a flexibilní vzdělávání ve Vrchlabí:

  • posílení angličtiny ve školách, školkách a kroužcích prostřednictvím dobrovolníků – rodilých mluvčích 
  • podpora programu americké maturity na gymnáziu
  • vytvoření vlastního programu zahraničních vzdělávacích a dobrovolnických výměn – navázání partnerství s dalšími městy

Chceme, aby se naše děti ve vrchlabských školách cítily příjemně, bezpečně a respektovaně a chodily do nich rády. Chceme těsněji zapojit do spolupráce rodiče, místní komunitu a neziskový sektor, který má spoustu dobrých nápadů pro oživení výuky. Posílíme ještě vícspolupráci škol s vrchlabskými firmami, výuku cizích jazyků, zapojení škol do mezinárodních projektů a spolupráci s krajskou samosprávou. Budeme rozhodně a účinně podporovat využití moderních forem a metod – projektové a modulové výuky, spolupráce, kritického myšleníNabídneme pomocnou ruku i soukromým školám, které jsou plnoprávným článkem vzdělávacího systému. Budeme systematičtěji podporovat neocenitelnou práci struktur neformálního vzdělávání a dobrovolnictví, jako jsou skautské hnutí nebo kroužky DDM, jejichž důležitá role se naplno ukázala při zvládnutí integrace dětí ukrajinských válečných uprchlíků do škol. V té nás ještě důležité úkoly teprve čekají a musíme se připravit na to, že budou ještě potřebovat podporu.

Kultura ve městě není jen to, co se odehrává ve zdech oficiálních kulturních zařízení; právě tak sport není jen ten, který se provozuje na stadionu a atletické drázePodpora aktivního trávení volného času a toho, co vzniká díky lidem, kteří se dají sami dohromady a zaplňují svými projekty veřejný prostor, je pro nás naprosto klíčová. Jejich aktivity chceme využít a umožnit jim, aby oni mohli snadno využít podporu a infrastrukturu formálních institucí (KD Střelnice, ZUŠ, stadiony a městská sportoviště). Podpora neoficiální a neformální kultury musí být systematická a spolehlivá. Vrchlabí urazilo za poslední několik let velký kus cesty v podpoře a rozvoji kulturních akcí, příležitostí a infrastruktury – v tom chceme pokračovat a podporovat nové využití bývalého kina a rozvoj prostor pro základní uměleckou školu. Finanční podpora bude směřovat nejen k organizacím masových a mediálně viditelných sportů, ale i k menším nebo neorganizovaným aktivitám, které nenásilně a bez komerčního tlaku podporují pohyb a rozvoj našich dětí s často výjimečnými výsledky – rugby, kuželky, biking, orientační běh.

 

MODERNÍ VRCHLABÍ

Vrchlabí má všechny předpoklady, aby se stalo „chytrým“ městem, které využívá digitální, informační a komunikační technologie pro zvýšení kvality života svých obyvatel. V tomto ohledu ale naše radnice hodně zaspala a je potřeba, abychom už skoro ujetý vlak rychle dohnali. Chceme se inspirovat úspěšnými projekty z jiných českých i světových měst, pozorně je studujeme a máme v našem týmu lidi, kteří s nimi mají zkušenosti. Jako první krok musíme získat občany, firmy i místní průmysl pro vizi Vrchlabí jako inteligentního města. Chceme proto zřídit společné týmy firem, expertů a samosprávy k nalezení nejzajímavějších projektů, výzev a možných získání zajímavých dotačních titulů. V souvislosti s aktuálními problémy s nedostatkem energií můžeme začít třeba využíváním ploch budov v majetku města pro získávání solární energie.

Získávání dotací chceme zásadně zlepšit, využijeme je ale pouze tehdy, pokud budou mít jasný dlouhodobý dopad na zvýšení kvality života v našem městě. Město potřebuje nutně získat do svého týmu nebo ke spolupráci zkušeného a nadprůměrně zorientovaného dotačního manažera. Evropský plán obnovy i jeho národní verze, které mají za cíl pomoci regionům překonat ekonomické dopady pandemie, jsou obrovskou příležitostí pro rozvoj infrastruktury, veřejného prostoru, služeb nebo vzdělávání, která se už nejspíš nebude opakovat a musíme ji využít. 

Jak popisujeme v první kapitole programu, chceme všude, kde to bude možné, digitalizovat a zjednodušit služby a procesy městské samosprávy. Chceme také podporovat vznik a rozvoj „smart“ firem, které do Vrchlabí přinesou přidanou hodnotu a vytvoří tak pracovní místa atraktivní i pro vysoce kvalifikované lidi. Chceme pomoci těm firmám, které už ve Vrchlabí působí, aby se orientovaly na inteligentní výrobu a technologie, například zrychlením vyřizování formalit při realizaci jejich inovačních projektů. Chceme podporovat vznik jednoduchých start-upů a pomáhat mladým lidem rozjet jejich vlastní podnikání. Jedině tak bude Vrchlabí připravené na změny (známé jako průmysl 4.0), které naši ekonomiku nevyhnutelně čekají a nespoléhat na prosperitu zajištěnou kombinací turistického ruchu a konvenčního průmyslu. To bude mít také vliv na rozvoj a rozšíření nabídky pracovních míst.

 

VRCHLABÍ 2030

Vrchlabí urazilo obrovský kus cesty, ale hlavně díky svým podnikavým a nadšeným obyvatelům. Spolkům a organizacím, které zpříjemňují veřejný prostor, spojují lidi, věnují se našim dětem a pomáhají těm, kdo potřebují pomoc. Živnostníkům, kteří se starají o své domy, obchody a firmy, dávají práci místním lidem, jejich služby dělají naše centrum živé. Vedení města musí být konečně odvážnější, nebát se podpořit nové nápady, aktivní Vrchlabáky a otevřeně s nimi diskutovat. Nevzpomínat jen na to, kolik betonových staveb postavilo, ale dát městu dlouhodobou vizi postavenou na investicích do svých obyvatel a jejich dětí, do prostředí, ve kterém každý den žijí a pracují. Naše město má ohromný potenciál a my chceme, aby se do roku 2030 stalo nejlepším místem k životu v ČR.

Líbí se vám náš program? Povídejte si o něm se svými sousedy, kamarády a kolegy, sdílejte naše příspěvky na Facebooku, podpořte nás svým hlasem a dejte nám vědět, co bychom ještě mohli zlepšit a prosadit. Děkujeme!

Výbor místní organizace Vrchlabí

Vrchlabí do toho! je kandidátka s podporou nezávislých osobností, TOP 09, KDU-ČSL a Zelených. 

Vrchlabí do toho! je tým lidí, který chce přispět k tomu, aby Vrchlabí bylo modernější, aktivnější, zelenější, přístupnější, přívětivější, transparentnější, vzdělanější, odvážnější, efektivnější, ohleduplnější a přátelštější.

Naši komunální zastupitelé

Jan Kulhánek    Jan Kulhánek                  Lukáš Teplý    Lukáš Teplý

Vrchlabskou TOP 09 dál povede Lukáš Teplý
12. 4. 2021

Vrchlabskou TOP 09 dál povede Lukáš Teplý

Místní organizace TOP 09 Vrchlabí si na svém sněmu zvolila nové vedení. Vrchlabskou organizaci dál povede zastupitel města Vrchlabí za Vrchlabí do toho! a specialista na dodavatelskou kvalitu v technologické společnosti Lukáš Teplý. 

Celý článek
Koalice SPOLU darovala 1500 českých respirátorů v Královéhradeckém kraji
16. 3. 2021

Koalice SPOLU darovala 1500 českých respirátorů v Královéhradeckém kraji

Koalice SPOLU se rozhodla nakoupit téměř 30 000 kvalitních respirátorů FFP2 české výroby místo investice do březnové kampaně. 

Celý článek
Teplý: Jeden za všechny, všichni za jednoho
24. 2. 2021

Teplý: Jeden za všechny, všichni za jednoho

Novinářská a politická angličtina používá pro předvolební sdružení spřátelených stran (jako třeba projekt SPOLU vytvořený TOP 09, ODS a KDU-ČSL) nikoli coalition (koalice), ale alliance. Tedy spojenectví, svazek, aliance. 

Celý článek
TOP 09 má dalšího zastupitele ve Vrchlabí
5. 1. 2021

TOP 09 má dalšího zastupitele ve Vrchlabí

V zastupitelstvu města Vrchlabí zasedne další člen TOP 09.

Celý článek
O bazénu se rozhodne na Střelnici. Opozice je proti výstavbě
1. 12. 2020

O bazénu se rozhodne na Střelnici. Opozice je proti výstavbě

Dočká se Vrchlabí krytého bazénu, nebo ne? O investici zhruba za 190 milionů korun se definitivně rozhodne týden před Vánocemi. Opozice je proti výstavbě.

Celý článek
Záchranáři dostanou novou výjezdovou základnu a školicí centrum v Temném Dole
10. 2. 2020

Záchranáři dostanou novou výjezdovou základnu a školicí centrum v Temném Dole

Za více jak 40 milionů korun vznikne v Temném Dole nové výjezdové stanoviště a školicí centrum pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje. Stavební práce začnou nejpozději v dubnu letošního roku. Většinu částky projektu pokryje evropské dotace, zbylou částku zaplatí kraj ze svého rozpočtu.

Celý článek
Provoz zubních pohotovostí v Královéhradeckém kraji zůstává nezměněn
4. 2. 2020

Provoz zubních pohotovostí v Královéhradeckém kraji zůstává nezměněn

Rada Královéhradeckého kraje schválila nové smlouvy na zajištění zubních pohotovostí v regionu. Lidé tak budou moci i nadále využívat pohotovostní služby v oboru zubního lékařství ve všech stávajících oblastech kraje. Královéhradecký kraj za to ročně zaplatí téměř tři miliony korun.

Celý článek
Na pivo s Mirkem Kalouskem
14. 1. 2020

Na pivo s Mirkem Kalouskem

Přijďte si popovídat s předsedou poslaneckého klubu TOP 09 Miroslavem Kalouskem v pondělí 27. ledna 2020 od 17:30 hod. do Restaurante & Tapas La Terraza v Hradci Králové.

Celý článek
TOP 09 a HDK se domluvily na spolupráci pro krajské volby
6. 1. 2020

TOP 09 a HDK se domluvily na spolupráci pro krajské volby

TOP 09 a Hradecký demokratický klub se spojily pro nadcházející volby do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, které se uskuteční na podzim 2020.

Celý článek
TOP 09 přeje požehnané Vánoce a úspěšné vykročení do nového roku
23. 12. 2019

TOP 09 přeje požehnané Vánoce a úspěšné vykročení do nového roku

TOP 09 přeje požehnané Vánoce a úspěšné vykročení do nového roku

Celý článek
1 2 3 4
Články 11 - 20 z 36
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme