Horní zákon - průzkum a těžba břidlicového plynu

Voda je strategická a vzácná surovina. Závisí na ní život. Proto jsme se rozhodli změnit horní zákon a rozšířit zákaz na další technologie, které ji mohou ohrozit. Už dnes je zakázané kyanidové loužení při těžbě zlata. Nyní chceme vyloučit rizikové technologie při průzkumu a těžbě břidlicového plynu a podzemním zplyňování uhlí.

9. 7. 2014

Nechceme zakázat zkoumání geologického podloží, ani nechceme zakázat technologii jako takovou. Ale chceme dát lidem, kteří bydlí v oblastech možných průzkumů a těžby, zákonem jistotu, že se nebezpečné technologie nepoužijí.

Životní prostředí je priorita TOP 09. Chceme ho chránit nejen našimi zákony, ale podporujeme i společnou ochranu v Evropské unii. Nejsme fanatičtí ochránci přírody, uvědomujeme si, že náš život, naše hospodaření v krajině bude mít vždy za důsledek omezení přírody. Je ale nutné vyloučit technologie, které fatálně ohrožují naše životní prostředí. I v ochraně přírody u TOP 09 platí, že nechceme žít na úkor dalších generací.

  • Novelu horního zákona předložili poslanci TOP 09, sněmovna ho projedná na podzim:

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=220&CT1=0

Předsednictvo TOP 09 podpořilo novelu horního zákona. Ta jasně a velmi jednoduše zakáže technologie, které nebude možné používat při těžbě takzvaného „břidlicového plynu“ nebo při podzemním „zplyňování uhlí“.

Naše novela nechce zabránit dalšímu zkoumání geologického podloží. Jejím cílem je vzhledem k hrozícím rizikům dopadu na životní prostředí pouze zakázat konkrétní využití technologií, při jejichž použití se nedá jednoznačně vyloučit například kontaminace podzemních vod,“ řekl poslanec TOP 09 Michal Kučera.

Stát v současné době nemá žádný jednoznačný nástroj, jak by tyto technologie mohl z procesu průzkumu nebo těžby vyloučit. Lidé mají oprávněné obavy z možných ekologických škod a havárií které by byly nevratné už kvůli chybám, které se staly. Ministerstvo životního prostředí povolilo v Hradeckém kraji průzkum ložisek břidlicového plynu hydraulickou frakcí.

Chceme obyvatelům možných průzkumných a těžebních oblastí dát nezpochybnitelnou jistotu, že nebezpečné technologie budou jednoznačně zakázány,“ doplnil Kučera. Jejich obavy jsou pochopitelné. Otázku používání rizikových technologií totiž nyní zákon ošetřuje jen zákazem používání tzv. „kyanidového loužení“ při úpravě vytěžené rudy. TOP 09 chce proto jasné definování a rozšíření seznamu technologií, které pro průzkum a těžbu zásob břidlicového plynu nelze použít. Jedná se o zákaz těžby břidlicového plynu pomocí hydraulického frakování a podzemního zplynování uhlí. „Bez přijetí navržené novely zákona hrozí reálné riziko případných sporů mezi státem, těžaři, vlastníky pozemků nebo obecními samosprávami. Nejzávažnější je ovšem riziko trvalého a zásadního poškození životního prostředí,“ říká Kučera.

  • Novela horního zákona nezakáže technologii frakování, která se dál bude moci využívat, ale ne k průzkumu těžby břidlicového plynu. 
  • Je překvapivé, že Sobotkův kabinet odmítá zakázat průzkum a těžbu břidlicového plynu pomocí hydraulické frakce. Odvolává se na dokument Surovinová politika, který ale vláda dosud nepřijala a navíc nezabrání zahájení správních řízení (a případným odvoláním) subjektů s nejistým výsledkem.
  • Zatím žádná společnost povolení k průzkumu a těžbě břidličného plynu nemá. Ministerstvo životního prostředí už jedno povolení (odbor výkonu státní správy) muselo složitě a po nátlaku lidí rušit. Naposled těžaře úředníci odmítli na začátku března. Vladimír MANA, náměstek ministra životního prostředí /ČSSD/: To se týká Trutnovska. V ostatních případech běží žádost a správní řízení dál.
  • Na Moravě mají těžaři břidlicového plynu zájem o území velké skoro tisíc kilometrů čtverečních od Hranic na Moravě až po Vsetín. O průzkum těžaři žádají ještě na Berounsku.
  • Jak to bude s břidličným plynem v Česku do budoucna, rozhodne Ministerstvo průmyslu a obchodu. Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/: Vláda neumožní průzkum a následnou těžbu břidličných plynů a zlata. Naopak Pavel KAVINA, ředitel odboru surovinové bezpečnosti, MPO: Stát, který je majitelem nerostného bohatství, by neměl rezignovat na to, aby věděl, jak velký a jak hodnotný je majetek. 
  • Pro TOP 09 je hodnota nekontaminované podzemní vody vyšší než potvrzení, kolik břidlicového plynu české podloží ukrývá. Vláda chce nechat lidi v nejistotě, jak rozhodnou úředníci. 

TOP 09

9. 7. 2014

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme