Rozpočtové určení daní

Vládní návrh schválený 23. května 2012

23. 5. 2012

Teoretický propočet sdílených daňových příjmů obcí a srovnání současného systému RUD s návrhem nového RUD

Vyhledání údajů pro konkrétní obec:

Tabulku s údaji všech obcí si můžete stáhnout zde: souborPropočet a srovnání současného systému s novým návrhem RUD.xlsx (874 kB)

Výchozí parametry a poznámky k propočtu

Výchozí parametry

 • Propočet vychází z predikce sdílených daní v objemu 117,5 mld. Kč (současný systém RUD). V návrhu nového RUD je tento objem navýšen o částku 12 mld. Kč (z toho 1,5 mld. Kč - dosavadní příspěvek na školství v kapitole VPS uvolňovaný v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí resp. hl. m. Prahy).
 • Údaje o počtech obyvatel a výměře katastrálních území obcí použitých pro propočet odrážejí stav k 1. lednu 2011 a vychází z bilance počtu obyvatel Českého statistického úřadu resp. dat zpracovaných Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním. Údaje o počtech dětí MŠ a žáků ZŠ poskytnuté MŠMT jsou podle stavu k 30.9.2011.

Praha

V případě hl. m. Prahy jsou výstupem propočtu pouze sdílené daně, které dostává Praha jako obec (nejsou tedy započteny sdílené daně, které Praha získává jako kraj).

Poznámky

Sdílené daňové příjmy zahrnují

 • DPH (§4 odst. 1 písm. b)  zákona č. 243/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
 • daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (§4 odst. 1 písm. c)  zákona č. 243/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
 • daně z příjmů fyzických osob vybíraných srážkou (§4 odst. 1 písm. d)  zákona č. 243/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
 • daně z příjmů právnických osob (§4 odst. 1 písm. f)  zákona č. 243/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
 • daně z příjmů  fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti (§4 odst. 1 písm. e)  zákona č. 243/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Propočet nezahrnuje

 • výnos daně z nemovitostí (§4 odst. 1 písm. a)  zákona č. 243/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
 • 30% z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti (§4 odst. 1 písm. g)  zákona č. 243/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
 • daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec (§4 odst. 1 písm. h)  zákona č. 243/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
 • podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (§4 odst. 1 písm. i)  zákona č. 243/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Hodnoty o sdílených daňových příjmech byly zaokrouhleny na celé tisíce.

Názorně viz Schéma rozdělení rozpočtového určení daní od 1. 1. 2008.pdf (206.6 kB).

Přílohy
PDF Schéma rozdělení rozpočtového určení daní od 1. 1. 2008.pdf (206.6 kB) XLSX Propočet a srovnání současného systému s novým návrhem RUD.xlsx (874 kB)
Štítky
Témata: Hospodářství
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme