Jak jsme dali Česko dohromady?

13. 6. 2023

Naše vláda převzala republiku za nečekaně složitých okolností a v obtížné době. I za těchto okolností se nám podařilo prosazovat zcela konkrétní a praktické zákony. Ty mimo jiné pomáhají zeštíhlit stát při zachování kvalit jeho služeb, podporují ekonomickou prosperitu a jsou předpokladem pro dostupné i kvalitní školství a zdravotnictví.

My v TOP 09 myslíme na budoucnost a své sliby dodržíme.

Zařídili jsme nezávislost na ruském plynu

Válka ukázala, jak zranitelnou zemí ČR byla. Z 97 procent jsme byli závislí na ruském plynu, významným způsobem jsme byli závislí na ruské ropě, zcela jsme byli závislí na ruském jaderném palivu.

Okamžitě po propuknutí krize jsme začali plnit zásobníky na plyn, které se nám před zimou podařilo naplnit téměř na 100 procent. Nyní neodebíráme z Ruska žádný plyn.

V zásobnících je dostatek plynu. Ty jsou na konci topné sezony víc než z poloviny plné. I díky lidem, kteří loni meziročně odebrali o pětinu plynu méně.

Prosadili jsme důstojné mzdy pro učitele

Hlavní a očekávanou změnou zákona je zejména garance platů učitelů navázáním na průměrnou mzdu v Česku. Podle propočtů dostanou ředitelé 1. ledna na platy učitelů 15 miliard korun.

I přes složité hospodářské období se nám daří plnit naše sliby z programového prohlášení vlády, že budeme zákonem garantovat učitelům kvalitní platové ohodnocení a udržíme jejich platy na úrovni 130 % průměrné hrubé měsíční mzdy.

Investujeme do naší bezpečnosti

Navýšili jsme rozpočet na obranu ČR na 2 % HDP, které umožní stabilní a transparentní financování armádních zakázek. Navíc plníme dohody s našimi partnery – jedná se o dlouhodobý závazek členských států NATO.

Zrušili jsme EET

Elektronická evidence tržeb přinášela zbytečnou administrativu podnikatelům, které souhrnně provoz a aktualizace pokladních zařízení stálo každoročně zhruba 1,5 miliardy korun. Zrušení evidence tržeb naopak znamená snížení byrokracie a ušetření v rámci státního rozpočtu.

Chceme lépe chránit oběti násilí

Definice domácího násilí míří do občanského zákoníku. Chceme zamezit nejednotnému postupu soudů, policie či orgánů sociálně-právní ochrany dětí k obětem domácího násilí.

V návrhu je domácí násilí definováno jako „jednání vůči oběti, kterým bylo nebo může být neoprávněně zasaženo do její duševní nebo tělesné integrity, svobody, důstojnosti, zejména v pohlavní oblasti, vážnosti, cti nebo soukromí“. Za domácí násilí se považuje i narušení schopnosti oběti uspokojovat své potřeby a zneužití moci nebo nerovného postavení.

Zeštíhlujeme a zefektivňujeme stát

K 1. lednu 2023 ubylo 850 systemizovaných míst ve státní správě. Počet úřednických míst tak klesl na úroveň roku 2016. Například Ministerstvo zdravotnictví pod vedením Vlastimila Válka snížilo počet úředníků o 10 procent.

Zajistili jsme více peněz pro české zdravotnictví

Díky automatickým valorizacím plateb za státní pojištěnce se od příštího roku budou předvídatelně zvyšovat peníze pro české zdravotnictví. Našemu ministrovi zdravotnictví Vlastimilu Válkovi se povedl velký krok, který se snažili prosadit ministři zdravotnictví napříč stranami už dlouhá léta. Pojišťovny  tak díky tomu budou lépe a dopředu vědět, s jakým obnosem peněz budou moci nakládat. Díky tomu budou efektivněji plánovat financování zdravotní péče a preventivních programů.

Zakázali jsme prodej nikotinových sáčků mladistvým

Novela zákona zavedla pro prodej nikotinových sáčků stejnou regulaci, která už platí pro tabákové výrobky nebo pro elektronické cigarety – nově je prodej těchto sáčků věkově omezen stejně jako u cigaret nebo alkoholu – tj. pouze pro osoby 18+.

Rušíme potravinářské průkazy

Taky vám doma v šuplíku leží už léta takový průkaz z dávné letní brigády? Nic nevypovídá o vašem aktuálním zdravotním stavu, a přece je platný. Tuhle nadbytečnou byrokratickou zátěž jsme proto zrušili.

Podporujeme částečné úvazky

Zlepšili jsme podmínky částečných úvazků a zatraktivnili je pro samoživitele, studenty i seniory. Chceme tak motivovat zaměstnavatele, aby vytvářeli zkrácené úvazky pro osoby, které obvykle nemohou pracovat na plný úvazek a mohou tak být na trhu práce znevýhodněny. Proto jsme umožnili zaměstnavatelům uplatnit slevu na sociálním pojistném ve výši 19,8 procenta, které budou moci uplatnit například u osob starších 55 let nebo naopak mladších 21 let.

Zrušili jsme silniční daň

Majitelé vozidel s hmotností do 12 tun už nemusí díky naší vládě platit silniční daň. Zrušení platí u osobních automobilů, autobusů a nákladních aut do 12 tun.

Prosazujeme dostupné bydlení

Na výstavbu nájemního bydlení v Česku dáme 800 milionů korun! Zvýšíme tím jeho dostupnost. Většina peněz bude určena pro obce, část ale mohou dostat i soukromí investoři, kteří ve spolupráci s obcí byty staví. Navíc budou tyto byty nabízené za cenu v lokalitě obvyklou, aby se ceny bydlení dál nezvyšovaly.

Ukončili jsme byrokracii u zdravotních prohlídek

Periodické lékařské prohlídky u nerizikových povolání se staly jen administrativní překážkou, které zbytečně zatěžovaly firmy, zaměstnance i lékaře. Reálný dopad neměly žádný. Z tohoto důvodu došlo k jejich zrušení.

Zavádíme nulové DPH na knihy a učebnice

Klademe důraz na vzdělání, proto jsme vyjednali 0 % DPH na knihy, učebnice i e-knížky. Proč? Protože vzdělání je nejlepší investicí do budoucnosti.

Přílohy
PDF Jak jsme dali Česko dohromady?.pdf (4 MB)
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme