Opoziční audit: ministerstvo financí a zdravotnictví

24. 2. 2015

Ministr plýtvání

Opoziční audit agendy ministra financí

Zhoršení stavu veřejných rozpočtů

 • Po letech, kdy vláda s účastí TOP 09 úspornými kroky zlepšovala stav veřejných rozpočtů, přichází změna trendu. Přesně to ukazuje strukturální deficit, který popisuje záměry vlády a očišťuje vliv hospodářské cyklu a vlivů, které nemůže vláda ovlivnit. V plné nahotě tak demonstruje zhoršení pozice českých veřejných financí. I přes celosvětovou hospodářskou krizi dokázala vláda v letech 2010 až 2013 snížit strukturální deficit ze -4,3 procent HDP až na -0,3 procent HDP. Sobotkova a Babišova vláda však tento deficit v  letošním roce opět zvyšuje na -1,8 procent HDP. Nejde o žádné drobné, v absolutních částkách je to asi 80 miliard korun.

Divadlo o transparentnosti

 • Ministr Babiš s velkou pompou oznámil, že zveřejňuje seznam faktur, které proplatilo jeho ministerstvo. Ve skutečnosti se však brání transparentnímu Registru smluv pro zveřejňování faktur a místo něj nabízí pouze ubohé torzo s redukovanými informacemi. 

Šikana daňových poplatníků

 • Plýtvání provozních výdajů se ministr Babiš snaží kompenzovat šikanou malých a středních podnikatelů. Finanční správa zadržovala nebývale vysokou částku na DPH v rámci „postupu k odstranění pochybností“. Finanční správa nakonec musela vrátit miliardy korun, a dokonce v této věci prohrála soudní spor, který dal zapravdu postiženým podnikům.

Snížení investic hospodářský růst nepodpoří

 • Současné strany vládní koalice tvrdí, že vláda s účastí TOP 09 dusila hospodářský růst nízkými investicemi. Samy nyní investiční výdaje výrazně snižují. Průměr investičních výdajů státního rozpočtu z dob vlády TOP 09 byl 46 miliard korun z národních zdrojů a 112 miliard korun včetně evropských peněz. Současná vláda přitom prosadila návrh rozpočtu na rok 2015, který investice snižuje o 5 miliard korun z národních zdrojů a o 36 miliard korun po započtení peněz z EU. Prorůstové investice do výzkumu a vývoje se snížily téměř o miliardu korun.

Plýtvání na provozu

 • Slib Andreje Babiše, že bude šetřit na provozu státu vzal brzy za své. Snížení investic a zvýšení celkových výdajů se projevily v nárůstu provozních výdajů. Jen platy úředníků zvýší výdaje téměř o sedm miliard korun, další miliardy navíc padnou na nákup služeb a materiálu. Pozoruhodné je zvýšení dotací podnikatelským subjektům cca o 6 miliard korun. V této souvislosti lze jen poblahopřát skupině Agrofert ke zvýšení zisku za rok 2014 o 20 procent.

Zvyšování daní

 • Vláda TOP 09 prosadila do právního řádu snížení vysokých nákladů práce pro občany i firmy od ledna 2015. To by bylo zvýšilo konkurenceschopnost České republiky a přispělo ke snížení nezaměstnanosti. Sobotkova a Babišova vláda však již platné zákony zrušila. Tím fakticky bere občanům 14 miliard korun za rok.

Zvyšování administrativní zátěže

 • Ministři TOP 09 prosadili značné snížení administrativních nákladů pro daňové poplatníky od roku 2015. Mělo vzniknout Jedno inkasní místo (JIM), kde by poplatník byl mohl vyřídit veškeré své odvodové povinnosti. Nemusel by obíhat několik úřadů, ubylo by formulářů, podání, plateb a sjednotila by se kontrola. Současná vláda tyto zákony o JIM zrušila, a tím rezignovala na úsporu minimálně 13 miliard korun ročně při administraci a správě přímých odvodů.

Zhoršování efektivity výběru daní

 • Ministr financí sliboval energický zásah proti údajným daňovým únikům a zlepšení výběru daní o desítky miliard ročně. Opak je bohužel pravdou. Díky rostoucí ekonomice se výběr daní sice zvyšuje, ale mnohem méně, než by odpovídalo současnému růstu ekonomiky (spotřeba rostla o 6 procent, DPH však nerostlo o 6 procent, ale o 4,5 procenta). Každoměsíční údaje o plnění příjmů usvědčují ministerstvo financí z klamavé reklamy neboť tvrdí, že se výběr daní zlepšuje.   

Likvidace rezerv na splácení státní dluhu

 • Po finanční krizi v roce 2009 si Česká republika vytvořila „polštář“ financí pro případ, že by se vrátily turbulence na dluhopisových trzích. Když vláda TOP 09 v roce 2013 soustředila peníze státních organizací na účtech ČNB, bylo možné tento „polštář“ částečně a opatrně rozpustit. Současný ministr financí jej však chce rozpustit téměř úplně, financovat tak mnohasetmiliardový deficit za svého funkčního období a ještě se tvářit, že státní dluh neroste. Tento trik však nelze dlouho utajit. Hazarduje s důvěryhodností České republiky a může přivést zemi k neschopnosti splácet své závazky.

Personální rozklad ministerstva

 • Žádný z ministrů České vlády se v minulosti nedopustil takové personální genocidy na dlouholetých odborných pracovnících ministerstva financí jako ministr Babiš. Téměř každý měsíc se zde odehrává rušení, slučování či vznik nových útvarů. V této atmosféře strachu a zmatku logicky nemůže fungovat žádný úřad, tím méně ministerstvo financí. Logickým důsledkem tohoto stavu je jen zhoršování efektivity výběru daní a porušování zákonů o hospodaření se státním majetkem. 

Ministr bez receptu

Opoziční audit agendy ministra zdravotnictví

Vláda deklarovala, že zajistí ekonomickou stabilitu zdravotnictví. Ale miliardy stabilitu nezajistily.

 • Ministr selhává v hlídání financí, které do zdravotnictví plynou. Deset miliard korun, které letos přitečou do zdravotnictví navíc, se ztenčí o 4 miliardy korun na kompenzaci neracionálně zrušených regulačních poplatků. Navýšení platů zdravotníků spolkne další 3 miliardy korun a minimálně 1 až 2 miliardy korun budou potřeba na léčbu v centrech pro onkologii, roztroušenou sklerózu či revmatologii, kterým roste počet pacientů.
 • Přestože hospodářství je na vzestupu, na rozvoj zdravotnictví skoro nic nezbývá. Například tolik potřebné reformě psychiatrické péče by stačilo na odstartování asi 800 milionů korun a každým rokem pak jen 300 milionů korun. Tedy 20 procent dnes a dál méně než 8 procent toho, co plynulo do zdravotnictví ze zrušených poplatků. Zrušené poplatky přitom už neplatily děti, nejchudší lidé a důchodci měli stanovený strop 2,5 tisíce korun ročně.

Vláda slíbila vyšší efektivitu zdravotnictví. Efektivita ve skutečnosti klesá. Ministr odložil elektronický recept a oddlužuje černé díry.

 • Ministr odsunul o tři roky na přání České lékařské komory jeden z nejvíce doporučovaných kroků směřujících k vyšší efektivitě zdravotnictví - elektronický recept. Zůstává nám riziko duplicitní preskripce, hrozby rizikových interakcí léků a těžko se budeme dále zlepšovat v racionální farmakoterapii.
 • V roce 2014 ministr použil 0,7 miliardy korun na oddlužení neúspěšných nemocnic. Je to již šestá vlna od listopadu 1989, přitom po každé z předchozích zůstaly neúspěšní dále na scéně i se svým špatným hospodařením bez jakéhokoliv pokusu o nějaká nápravná opatření.  
 • Zrušení regulačních poplatku způsobilo nejen růst počtu pacientů v ambulancích, ale zejména prodloužení délky přetížení již tak zaplněných LDN. 

Efektivita zdravotnictví před pár lety a navzdory levici

 • Přestože se během hospodářské krize strašilo kolapsem zdravotnictví, vývoj stavu veřejného zdravotního pojištění byl pozitivní. Narůstaly při něm platy lékařů a posílily finance pro nejtěžší pacienty. Dnes vidí ministr a vláda zlepšování zdravotnictví pouze v přisypávání peněz ze zadlužené státní pokladny, kroky ke zvyšování efektivity ale chybí

audit3-1

Transparentní Heger, netransparentní Němeček

 • Ministr podporuje netransparentnost při zadávání veřejných zakázek. Pod jeho vedením se podíl zakázek bez výběrového řízení zvýšil oproti stavu z roku 2012 z nuly na 79 procent. Ministr rozdělil bez soutěže zakázky za víc než půl miliardy korun.

audit3-2

Štítky