Vlastimil Válek: Náš program budu prosazovat plnou vahou svých zkušeností, energie a názorů

11. 11. 2023

(projev kandidáta na prvního místopředsedu strany Vlastimila Válka na 8. celostátním sněmu TOP 09)

Vážené kolegyně, kolegové, spolustraníci, Milá Markéto, Milý Tomáši, otcové zakladatelé,

dnes před Vás všechny předstupuji s velkou prosbou a dovolte mi, abych se Vám, jako místopředseda strany a vlády a zároveň ministr zdravotnictví, nejprve zodpovídal ze své práce.

Na ministerstvu zdravotnictví jsem teprve dva roky, ale lidská paměť je krátká a uchovává si jen selektivní vzpomínky, a to je možná důvod, proč většina mužů mého věku vzpomíná na vojenskou službu se sentimentem. A když to poskládají, řeknou si, co jsem tam ty dva roky dělal?

Tak já to zkusím shrnout, jak to bylo v té vládě, to je koneckonců i moje hodnocení těch uplynulých dvou let.

Já jsem do funkce nastoupil 17. prosince 2021 a jenom připomenu, že jsme se okamžitě museli pustil práce.

Já jsem měl vlastně ne několik týdnů, ale dnů na to, abych zlikvidoval zbytné restrikce, naplánoval opatření na konec roku a první měsíce toho následujícího. To vše se podařilo a Silvestr proběhl bez problémů, děti jely na hory, plošně jsme testovali a ve spolupráci se soukromým sektorem jsme to zajistili všude. V zaměstnání, ve školách, úplně všude. Vzpomeňme na to. Tak jsme nejenom udrželi na uzdě variantu Deltu, ale i Omikron, a nedali jsme další smrtelné rány českému hospodářství a školství, jak se to dařilo předchůdcům. Zrušili jsme povinné očkování, a nakonec ve shodě s odborníky i pandemickou pohotovost.

Současně jsem musel chystat naše předsednictví v Evropské unii a vyřešit problém s objednanými vakcínami a antivirotiky. Bylo také nezbytné s Evropskou komisí dohodnout změnu Národního plánu obnovy a mimo jiné Evropské komisi vysvětlit, proč je Národní onkologické centrum ve Vinohradské fakultní nemocnici stejný nesmysl jako byla kdysi Fronta na maso na Letné.

Velký důraz kladu na prevenci, onkologii a především pacienty. Již zmíněný nesmyslný megaprojekt na Vinohradech na pozemcích, které nepatřili státu, bez stavebního povolení, jsem proto zrušil, a naopak jsem začal budovat Národní onkologické centrum v Motole, tam kde jsou dětští onkologičtí pacienti a základní kameny tohoto centra byly položeny ve spolupráci s výzkumným ústavem a dalšími. Navíc zůstaly peníze pro kraje – pro každý skoro 300 milionů na onkologii a tím pádem jsme mohli zahájit budování dalších Komplexních onkologických center v jednotlivých krajích, včetně Karlovarského, kde takové centrum chybělo, ať si opozice říká, co chce.  

V rámci předsednictví jsme byli velmi úspěšní a jsem na to opravdu hrdý. Je zásluhou České republiky, že jsme omezili množství objednaných vakcín a prosadili rozložení jejich dodávek do daleko většího časového úseku. Aby každý pacient dostal poslední variantu vyrobené vakcíny. Jedná se o úsporu pro ČR v miliardách, pro EU ve stovkách miliard.

A jakkoli je pro mě jako lékaře důležitý především pacient, tady jsme ušetřili spoustu peněz, které jsme mohli využít daleko smysluplněji. Stejně úspěšní jsme byli v projektu screeningových center. My jsme nachystali během několika měsíců, protože nic nebylo připraveno, jasnou strategii ve spolupráci s odbornými společnostmi, co se screeningových programů týče, představili jsme je Evropské komisi, získali jsme podporu všech ministrů zdravotnictví. A co je výsledek? Jako první v Evropě budeme mít příští rok od 1.1. screening karcinomu prostaty. Žádná jiná země ho nebude mít tak brzy a budou postupovat podle našeho plánu.

Nejvíce práce mě ale čekalo na samotném ministerstvu a při plnění programového prohlášení vlády. Já se nevnímám jako čistič, ale v rezortu jsem okamžitě začal omezovat administrativu. Tak jsme mohli snížit počet úředníků nejvíce ze všech ministerstev, stejně jako udržet náš rozpočet na uzdě.

Výsledek – dramatické zjednodušení akreditací. Když jsem přišel na ministerstvo, ležely tam žádosti zoufalých ředitelů, že čekají šest let na udělení akreditace. Dnes tam není ani jedna.

A to nestačilo, my jsme samozřejmě pokračovali v té práci. Je potřeba moc poděkovat paní předsedkyni, Honzovi Jakobovi a všem poslancům, protože se nám podařilo zrušit potravinářské průkazy – bolševický nesmysl, nebo provádění periodických prohlídek u zaměstnanců v nerizikových profesích. A začali jsme pracovat na zásadních reformách, ať už jde o reformu hygienické služby, od hygienické služby k veřejnému zdraví, tak jak je běžné na Západě. Kochův institut je náš vzor. A samozřejmě na zákonu o veřejném zdravotním pojištění, nejtěžší a nejkomplexnější legislativě, která když se podíváte do historie, nebývá jednoduchá pro žádnou vládu. Prosazujeme zákon o léčivech. Vypadalo to všechno dobře, ale pak z mého pohledu psychiatrický pacient, pracovně mu říkejme diktátor Putin, napadl Ukrajinu. A my jsme najednou museli řešit stovky tisíc žen, dětí a seniorů z Ukrajiny. Covid a Putinova válka měly řadu důsledků a pro zdravotnictví jeden zásadní – výpadky výroby léků a aktivních látek v Asii a dodávek obalových materiálů. Výsledkem toho byla a je situace která s léky v současné době panuje celý rok. Já si velmi vzpomínám, jak někteří ministři zoufale líčili, co se u nich děje, jak zoufale líčili, jak jim chybí základní léky pro jejich pacienty.  

Jako ministr zdravotnictví budu vždy pomáhat svým kolegům, protože jsem lékař. Vždy budu pomáhat svým kolegyním, vždy budu pomáhat sestrám a kolegům zdravotníkům. Ale jsem především ministrem pacientů, ministrem 10 milionů občanů České republiky.

Ano, chyběly léky, a některé dosud chybí, ta situace není jednoduchá, ale v některých zemích je v řadě oblastí katastrofální. Prakticky každý měsíc o tom jednáme s kolegy ministry.

Nám se ale velmi rychle podařilo přijmout zákon, který nám již od prosince minulého roku umožnoval mimořádně dovézt lék, který není v ČR, ale je v Evropě, na vládě schválit jeho úhradu a dostat ho do systému. A my jsme takto dovezli statisíce léků, které by tady bez toho zákona nebyly. Jednal jsem osobně s dodavateli i distributory, s držiteli licencí a tam, kde bylo možné z pozice ministra situaci zlepšit, tam jsem konal a konám dál.

I díky tomu jsme letos byli v řešení situace v evropském srovnání jedni z nejrychlejších. Máme dostatek tabletového penicilinu, budeme mít dostatek suspenzí penicilinových a já udělám všechno pro to, a nic mě nezastaví, abych ochránil české pacienty a nechyběly jim léky.

Jsem si jistý, že řada věcí šla udělat lépe a rychleji, a mě to trápí daleko víc než kohokoliv jiného v této republice. Ale v České republice na rozdíl od jiných zemí každý pacient dostal léčbu, kterou potřeboval.

Teď mi vážené delegátky a delegáti dovolte, abych se představil z jiného úhlu a pokusil se vám vysvětlit a říct, proč jsem se rozhodl kandidovat na prvního místopředsedu a proč před Vás předstupuji s velkou pokorou a prosbou o Vaši podporu.

Jsem odjakživa člověkem loajálním. Jsem zvyklý být loajální a neměním svoje názory. A tak přesto, že mě mnoho z Vás vyzývalo ke kandidatuře delší dobu, věděl jsem, že náš současný 1. místopředseda Tomáš Czernin svoji funkci vykonává dobře. A navíc je to kamarád. Já neměl potřebu ani ambici kandidovat na jeho místo. Tomáš se ale rozhodl již znovu nekandidovat, čímž mi sebral původně pro mě naprosto nepřekonatelný důvod, proč do toho nejít.

Zásadní pro mé rozhodnutí byly čtyři věci.

Zaprvé jsem přesvědčen, že díky svým životním, profesním i politickým zkušenostem mám TOP 09 co nabídnout.

Ten druhý důvod je jednoduchá, ale pro mě ještě zásadnější. Ten důvod byl ten, že se Markéta rozhodla a byla ochotná a připravená být znovu předsedkyní. Bez toho bych do toho nikdy nešel. A já Ti Markéto moc děkuji.

I tak ale moje rozhodnutí zrálo delší dobu, a to kvůli třetímu důvodu, kterým je pracovní vytížení na Ministerstvu zdravotnictví.

Pokud něco mám dělat a dělám to tak celý život, tak buď to pořádně nebo vůbec. Mezitím neexistuje žádné možná, trochu, třeba, jen.

Nelze začínat novou práci, když nevíte, jestli zvládnete i tu rozdělanou. Člověk ale do politiky nevstupuje proto, aby odpočíval. Navíc mi na ministerstvu zdravotnictví vyrostl opravdu úžasný tým. Efektivní a schopný tým, který mi mnoho práce a energie šetří. Teď tam nejsem a ministerstvo funguje. Díky tomu jsem přesvědčen, že tuto výzvu, pakliže mi dáte svůj hlas, zvládnu.

Čtvrtý důvod je především Vaše práce v krajích. Tu jsem měl možnost za dobu ministrování a působení v pozici místopředsedy TOPky vidět zblízka a myslím to naprosto vážně, smekám před Vámi.

V každém kraji vidím, kolik úsilí věnujete rozvoji. Kolik času, energie a nasazení vkládáte do toho, abychom na každý jeden kraj byli pyšní. Za to Vám chci ze srdce poděkovat, a především Vám slíbit, že i já budu Vaší oporou. 

Nyní pár slov k tomu, kdo jsem a co Vám jako kandidát na prvního místopředsedu Topky nabízím.

Já jsem lékař, to asi víte. Takový lékař – fotograf, radiolog, ale pořád lékař a univerzitní profesor. Toto poslání jsem si vybral už jako mladý člověk, moji rodiče byli lékaři. Dal jsem mu celý svůj život a všechnu svou energii.

Vystudoval jsem medicínu na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Pan premiér byl můj rektor. Působil jsem nejen ve Fakultní nemocnici u svaté Anny a ve Fakultní nemocnici Brno, ale také v univerzitních nemocnicích v Německu, Japonsku a Spojených státech.

Po návratu ze zahraničí jsem desítky let působil jako přednosta kliniky radiologie a nukleární medicíny a byl členem vedení Fakultní nemocnice Brno. Spolu s tím jsem učil i na své alma mater, na řadě dalších fakult, například na fakultě jaderné fyziky v Praze ale i na střední zdravotní škole. Jak říkám – lékař a univerzitní profesor. A to byl můj život.

Letos jsem ale také oslavil 10 let v TOP 09. Od svého vstupu do TOPky a do politiky jsem prošel všemi patry politiky. Jsem přesvědčen, že každý by měl začít na komunální úrovni a nabrat zkušenosti. Politika je totiž řemeslo, je to práce jako každá jiná.

Proto jsem začal jako komunální zastupitel ve své domovské Líšni a později jsem byl krajským zastupitelem. V roce 2017 jsem se stal poslancem a po Mirkovi Kalouskovi jsem převzal vedení poslaneckého klubu. A po vítězných volbách v roce 2021, jsem se stal i ministrem a vicepremiérem, této vlády ČR, na kterou jsem nesmírně hrdý.

Moji cestu voleného zástupce kopírovaly i mé stranické funkce. Začínal jsem jako řadový člen vedení místní organizace, pokračoval jako člen vedení brněnské regionální organizace, a později předseda krajské organizace.

Dnes před Vámi stojím jako místopředseda TOP 09.

Tolik k tomu, kdo jsem a nyní k tomu, co Vám nabízím.

V první řadě je to loajalita. Vám jako členům, kteří jste srdcem naší strany. S ní jde ruku v ruce i upřímnost. Vám i celému vedení TOP 09 budu vždy otevřeně říkat své názory a řešení výzev, kterým naše země čelí a bude čelit.

Budu prosazovat náš program tak, jako to dělám ve vládě nyní, a jako jsem to dělal coby předseda poslaneckého klubu v minulém volebním období. Tedy plnou vahou svých zkušeností, energie a názorů, které jsou a vždycky byly plně v souladu s hodnotami TOP 09.

I Topka, byť je to silná a krásná strana, potřebuje spojence. Proto je dobře, a já za to Markétě nesmírně děkuji, že jsme pevnou součástí koalice SPOLU.

Je ale stejně důležité, abychom jasně artikulovali naše priority, vycházející z hodnotového desatera, které je nedílnou součástí naší strany.

Naše proevropská orientace je stejně neotřesitelná jako naše rozpočtová zodpovědnost. Obojí souvisí s tím, že myslíme na budoucnost.

Toto hodlám hájit a prosazovat. Důkazem jsou činy, ne slova. A to, jak postupuji na ministerstvu zdravotnictví a hlasuji na vládě, snad každého přesvědčí, že to myslím vážně.

Jsem již ve věku, kdy mně stále více záleží nejen na tom, co bude zítra, ale také na tom, jak se budou mít naše děti a naše vnoučata. Jako táta i poměrně čerstvý děda stále silněji cítím odpovědnost za budoucnost naší země. Nechci, aby se znovu dostala do rukou populistických lhářů, nechci, aby se dostala do rukou lidí, které zajímá jen vlastní zisk a krátkodobé výhody.

Nechci, aby nám zase vládli ti, kteří jsou ochotni tvrdit, že sníh je černý jen proto, že v průzkumech vyjde, že jim to zvýší preference.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, z těchto důvodů jsem se rozhodl, že před vás předstoupím a požádám vás o vaši podporu.

Jsem připravený nést odpovědnost za budoucnost TOPky a neuhnout ze zásad naší strany. Jsem připravený věnovat této práci dostatek času, energie a nasazení.

Dál za Vámi budu jezdit do Vašich krajů a pomáhat vám řešit problémy v regionech.

Protože práce v komunálu a krajích je srdcem naší strany. A já si uvědomuji, že práce naši regionálních politiků je nesmírně důležitá. Byl jsem na výjezdu v každém kraji a v každém vidím obrovský potenciál a také neskutečně moc práce.

Budu rád, když Vám v této práci budu moci pomáhat jako první místopředseda. Chci s vámi, krajskými i komunálními politiky, sdílet starosti i radosti a společně s Vámi dosáhnout úspěchů pro naši stranu a v důsledku toho i pro celou společnost.

Celostátně pak chci budovat naši stranu jako pevnou, ale současně sebevědomou součást koalice SPOLU, pro kterou je zájem naší republiky a jejích občanů na prvním místě.

Závěrem mi dovolte poděkovat Tomáši Czerninovi za léta jeho služby ve funkci prvního místopředsedy. Tome, Ty víš, jak to myslím. Byly to úspěšné roky a pokud mi dáte důvěru, bude Tomáš při výkonu funkce mým velkým vzorem. Díky Vám všem za Vaši práci, děkuji za pozornost a za Vaši podporu. A abych skončil optimisticky, slunce v duši.

Vlastimil Válek, 1. místopředseda TOP

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme