Matěj Ondřej Havel: Nastal čas vrátit se na čelo pelotonu stran preferovaných nejmladšími voliči

11. 11. 2023

(projev kandidáta na místopředsedu strany Matěje Ondřeje Havla na 8. celostátním sněmu TOP 09)

 

Vážená paní předsedkyně, vážený pane 1. místopředsedo, vážené delegátky, vážení delegáti, děkuji za prostor k vystoupení, dovolte mi, abych vás seznámil se stručnou vizí, nápady a názory, se kterými se ucházím o pozici místopředsedy naší politické strany.

Obvykle bývá zvykem v osobní rovině řeč zakončit, já to dnes vezmu obráceně a o sobě začnu.

V době svého vzniku mě TOP 09 oslovila svojí jasně proevropskou orientací, zcela si mou voličskou přízeň ale získala, až když jsem prostudoval její program. Promyšlený, odvážný, svěží a moderní. Až později, kdy jsem se z voliče stal i členem a aktivně se zapojil, si získala i mé srdce, mimo jiné proto, že jsem v naší královéhradecké organizaci našel spoustu opravdových přátel. Kdo si někdy zkusil volební kampaň od začátku do konce, dobře ví, jak je to nevděčné, jak to prověří vztahy a ukáže charaktery. Já jsem vděčný, že kolem sebe v Topce charakterní obětavce potkávám.

Proč to ale říkám? Domnívám se, že právě dobrý program a hodnotové ukotvení strany jsou fundamenty, které nejenom dlouhodobě oslovují veřejnost, ale i ukotvují stranu v turbulentních dobách, kdy se dostaví dílčí neúspěch, což je v politice přirozené. Program buduje značku.

Jsme právě v polovině volebního období, kdy ve volbách do Poslanecké sněmovny uspěla koalice SPOLU, jejíž jsme součástí. Pokládám ji za úspěšný parlamentní projekt. Podle mého názoru splnila, co jsme očekávali, a je i do budoucích sněmovních voleb životaschopným a smysluplným projektem.

Je ale jistě přirozenou daní za každé členství, a to v libovolné koalici, že se po čase objeví zkazky o ztrátě identity či rozmělnění postojů. Jistě na nich může být něco pravdy i v našem případě.

A jak s tím tedy naložit v případě TOP 09? Osobně se na to dívám z několikeré perspektivy.

Za prvé je třeba mít definovanou a promyšlenou dlouhodobou vizi, postavenou na hodnotové orientaci strany. Myslím, že ji máme, ale přiznejme si, že ne všechny pracovní skupiny naší programové rady vydaly v uplynulém období maximum na to, aby ji udržovaly svěže aktuální. Poctivá a slušná politika, která není jen vzrušující, povrchní a nebezpečnou hrou o moc, je, myslím, vždy do hloubky založena na hodnotách a dlouhodobých vizích.

Naše strana má náročné voliče, kteří naše vize i konkrétní kroky pečlivě a kriticky zkoumají. O další takové voliče bychom měli i usilovat. Právě pro ně je dobrý program uvěřitelnou a pravdivou nabídkou. Politické projekty, které nemají robustní hodnotové základy a obsáhlé a pravdivé programové cíle, jsou jen dočasné bubliny nadnášené emocemi a často živené populismem. Taková TOP 09 v žádném případě není.

Druhou perspektivou, kterou se na to dívám, jsou aktuální výzvy. Těch jsme si v minulých dvou letech užili nebývale. Pro politickou stranu je velkou výzvou umět pružně zareagovat na měnící se situaci a rychle nabídnout kvalitní řešení. V případě našeho ekonomického programu Česko musí zrychlit se to, myslím, podařilo.

Jako třetí a neméně důležitou a také neméně složitou zásadu vidím komunikaci směrem ven. Nemělo by se nám stávat, že naše komentáře k aktuálnímu dění či osobní postoje bude veřejnost zaměňovat s programem, či dokonce s dlouhodobými vizemi naší strany.

A ještě dovolte začtvrté! Naše strana vždy měla velký potenciál programem i prostředky komunikace oslovovat mladé lidi, dokonce i prvovoliče. Čísla posledních několika let ukazují, že právě u nich svoji pozici ztrácíme. Čím to je? Věřím, že pokud jsme celkem nedávno tuto schopnost měli, máme šanci, když budeme, obrazně řečeno, trochu zpytovat svědomí a revidovat komunikaci, vrátit se na čelo pelotonu stran preferovaných nejmladšími voliči. Nemám vůbec namysli umělé nabírání témat, která by měla jen prvoplánově mladé voliče zaujmout pro okamžik voleb. To by byl pochopitelně krátkozraký populismus. Myslím si spíše na nalezení odpovídajícího způsobu komunikace důležitých témat, zejména těch, která se mladých lidí budou týkat nejdéle. Věřte, že se pohybuji mezi adolescenty často. Zajímají je úplně stejná a složitá témata, jako náš všechny ostatní. Otázky bezpečnosti, vzdělání, zahraniční politiky, zajištění v penzi a podobně.

Vážené delegátky, vážení delegáti, pokud bych dostal Vaši důvěru, rád bych se zasadil o to, aby programová rada měla optimální podmínky pro práci, aby pravidelně jednala, a to i atomizovaně v dílčích programových oblastech. Abychom nastavili program ve dvou vrstvách – dlouhodobě a aktuálně –, jak jsem o tom hovořil. Rád bych přiložil ruku k dílu ať už v kanceláři v Praze, nebo při výjezdech po celé zemi, aby se naše cíle, vize, nápady a řešení dostaly ke všem, a to srozumitelnou a přístupnou formou. TOP 09 je plná inspirativních profesionálů a ve svém okolí má mnoho respektovaných odborníků; pojďme je více zapojit a lépe si práci dělit.

Vzpomínám si na vůbec první, ustavující sjezd naší strany, který proběhl před 14 lety. Miroslav Kalousek tehdy zmínil, že politická strana se sebelepším programem, která je ale šedivá a nudná, nemá šanci uspět. Přirovnal to k rande s někým takovým, které se už nezopakuje.

Vážení přátelé, TOPka je, věřím, svěží a atraktivní strana. Pokud dostanu příležitost, pokusím se udělat maximum pro to, aby na rande s ní šlo v budoucnu ještě více lidí, než je tomu doposud.

Matěj Ondřej Havel, místopředseda TOP 09

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme