TOP 09: Bez velkého rámusu pracujeme pro republiku

Delegáti 3. celostátního sněmu TOP 09 během dvoudenního jednání nezaháleli. V sobotu si odsouhlasili teze programu do eurovoleb, v neděli si zvolili vedení. Funkci předsedy s přehledem obhájil Karel Schwarzenberg, prvním místopředsedou i po víkendovém sněmu zůstává s velkou podporou Miroslav Kalousek.

8. 12. 2013

Neděle byla na třetím celostátním TOP 09 ve znamení voleb. Krátce po deváté hodině zvolili delegáti v elektronické volbě předsedu strany. Karel Schwarzenberg potvrdil svou silnou pozici, když získal 92 procent hlasů.

Cílevědomost, střídmost a ukázněnost. To je cesta pro nás. Budeme-li, tací, jací jsme - strana bez velkých slibů, bez velkého rámusu kolem sebe a strana, která soustavně pracuje na svém úspěchu - jsem přesvědčen, že naši voliči to ocení,“ naznačil Karel Schwarzenberg, jak vidí budoucnost strany.

Jasně byl ve funkci potvrzen také první místopředseda Miroslav Kalousek, pro kterého hlasovalo celkem 91 procent delegátů.

Další místopředsednická místa obsadili: Marek Ženíšek, který získal 79 procent hlasů, Leoš Heger, kterého podpořilo 78 procent delegátů, Pavol Lukša, který získal 51 procent a Helena Langšádlová s podporou 52 procent delegátů ve druhé volbě. Odpoledne delegáti zvolili také další členy předsednictva, kterými se stali František Laudát, Tomáš Tesař, Jiří Oliva, Jaroslav Kacer a Adolf Jílek.

V průběhu dvoudenního jednání delegáti vyslechli také zprávu předsedy strany a odsouhlasili teze programu TOP 09 do voleb do Evropského parlamentu.

Nakonec přijali delegáti usnesení třetího celostátního sněmu TOP 09:

USNESENÍ 3. CELOSTÁTNÍHO SNĚMU

konaného ve dnech 7. a 8. prosince 2013 v Praze

 

1.    Politická část usnesení

1. 1. Celostátní sněm TOP 09 schválil návrh programu TOP 09 pro volby do Evropského parlamentu 2014 jako základní programový dokument a uložil výkonnému výboru jeho dopracování do konce ledna 2014 na základě návrhů vzešlých na sněmu.

1. 2  Sněm TOP 09 ukládá předsednictvu TOP 09, aby v souladu se čl. 12.1. normy Kompetence a jednací řád a Statutem expertních komisí a programové rady TOP 09 (čl. 1) ustanovit bez zbytečného odkladu expertní komisi pro problematiku EU.

 

2.    Volby

         Celostátní sněm TOP 09:

 • Zvolil předsedu TOP 09 Karla Schwarzenberga.
 • Zvolil 1. místopředsedu TOP 09 Miroslava Kalouska.
 • Schválil počet dalších místopředsedu, a to čtyři.
  • Zvolil místopředsedy TOP 09, kterými se stali: Marek Ženíšek, Leoš Heger, Pavol Lukša a Helena Langšádlová.
 • Schválil počet dalších členů předsednictva TOP 09, a to pět.
  • Zvolil členy předsednictva TOP 09, kterými jsou: František Laudát, Tomáš Tesař, Jiří Oliva, Jaroslav Kacer, Adolf Jílek.
  • Zvolil další patnáct členů výkonného výboru TOP 09, kterými jsou: Ladislav Bárta, Jiří Blažek, Tomáš Bouzek, Petr Bušanský, Miroslav Janoušek, Lenka Mergenthalová, Ladislava Michalová, Václav Mores, Jan Němec, Lukáš Otys, Bohumil Straka, Bořivoj Šarapatka, Michal Toufar, Vlastimil Válek, Michal Vrba.
  • Schválil návrh předsednictva o stanovení počtu náhradníků Celostátní revizní komise: náhradníky se stanou všichni navržení kandidáti, kteří nebudou zvoleni členy CRK, v pořadí dle počtu hlasů.
  • Zvolil celostátní revizní komisi ve složení: předseda Zdeněk Urban, členové Věra Podhorská, Jan Jakob, náhradníci Jan Hlava, Kateřina Helikarová, Stanislav Motyčka, Petr Roubíček.
  • Schválil návrh předsednictva o stanovení počtu náhradníků Celostátního smírčího výboru: náhradníky se stanou všichni navržení kandidáti, kteří nebudou zvoleni členy SV, v pořadí dle počtu hlasů.
  • Zvolil celostátní smírčí výbor ve složení: předsedkyně Lucie Krausová, členové Miloš Jirman, Pavel Janda, náhradníci Jindřich Zuziak, Jakub Lapáček, Zuzana Šídlová.

 

3.    Organizační část usnesení

 

3.1. Celostátní sněm TOP 09 schválil:

 • Program celostátního sněmu TOP 09 se zapracovanými změnami.
 • Jednací řád celostátního sněmu TOP 09.
 • Volební řád celostátního sněmu TOP 09.
  • předloženou Zprávu o politické a organizační činnosti TOP 09 včetně materiálu Volby 2013.
  • auditora ing. Ivana Ptáčníka, Na Výsluní 1308, 277 11 Neratovice, osvědčení KAČR 1309, k provedení auditu účetnictví a ověření účetních závěrek TOP 09 ve smyslu zákona 424/1991 Sb., O politických stranách.
 • Zprávu o činnosti poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové.
  • Zprávu o činnosti senátního klubu TOP 09 a Starostové a navazujícího klubu Starostové a Ostravak.
 • Zprávu o činnosti smírčího výboru TOP 09.
 • Zprávu o činnosti celostátní revizní komise TOP 09.
  • Změnu stanov TOP 09 přijatých výkonným výborem a smírčím výborem 13. 8. 2013 a zaregistrovaných Ministerstvem vnitra 21. 8. 2013.
 • Návrh nových změn stanov TOP 09 projednaných a přijatých Stálou komisí pro změnu stanov.
  • Zadání úkolu pro Stálou komisi pro změnu Stanov zabývat se návrhem Václava Kováříka, který se týkal zvýšení počtu členů regionální revizní komise z 2 na 5 bez náhradníků.

                                                 

3.2. Sněm TOP 09 zvolil:

 • Mandátovou a volební komisi ve složení 7 členů.

Členové: Michal Vozobule, Michal Feigler, Reda Ifrah, Antonín Navrátil, Petr Louda, Martin Skotnica, Aleš Nytra

Vzal na vědomí zvolení předsedy komise Michala Vozobuleho.

 

 • Návrhovou komisi ve složení 7 členů.

Členové: Milan Schweigstill, Jan Hodic, Radim Bzura, Jiří Brož, Ondřej Kyselo, Miloš Dohnálek, Jiří Koubek

Vzal na vědomí zvolení předsedy komise Miloše Dohnálka

 

 • Dva ověřovatele zápisu Radka Ostřížová, Petr Bušanský
 • Hlavního skrutátora – Petr Štědroňský

3.3. Sněm TOP 09 vzal na vědomí:

 • Zprávu předsedy TOP 09 Karla Schwarzenberga, Projevy hostů
 • Zprávu Marka Ženíška o činnosti TOPAZ

Vše o 3. celostátním sněmu TOP 09 si přečtěte na: http://www.top09.cz/snem-2013/

On-line reportáž ze sobotního i nedělního dění si můžete přečíst zde: http://www.top09.cz/snem-2013/video/

Martina Týblová
tisková mluvčí

V Praze 8. 12. 2013

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme