28. 11. 2009

Vážený pane předsedo, vážený pane první místopředsedo, vážené delegátky a delegáti, vážení hosté.

Jmenuji se Pavol Lukša, je mi 47 let, jsem ženatý, mám 3 děti. Do politiky jsem vstoupil před 20 lety v obci Čeladná, kde působím v zastupitelstvu této obce. Byl jsem místostarostou, od roku 1994 starostou, poté náměstkem hejtmana v Moravskoslezském kraji. Jako kandidát na funkci místopředsedy bych Vás chtěl požádat o důvěru. Jsem jedním z vás, jsem člověk s chybami, které snad mohou být vyváženy zkušenostmi z politického života na krajské a komunální úrovni. Před několika dny skončilo důležité období budování struktury naší strany na krajských a regionálních úrovních, dnes toto úsilí završujeme volbou vrcholných orgánů. Činíme tak v době obdobné jako před 20 lety. I tehdy jsme byli plni očekávání, jak se nám podaří naložit se znovunabytou svobodou. Dnes je však mnoho občanů politikou a politiky i jejich chováním znechuceno. O to cennější je skutečnost, že mnoho z nich spojuje naději, že politika se dá dělat slušně, věcně, zkrátka jinak, s TOP 09. Důvodem není jen odpovědný program naší strany, ale také skutečnost, že v našem čele stojí velká autorita, člověk, jehož si je možno díky osobním i politickým postojům vážit. V této osobě jsme lidem dali jednoznačnou odpověď na otázku, zda takový člověk na naší politické scéně vůbec existuje. Je pro mě závazkem stát u zrodu strany, do které lidé vkládají své naděje a očekávání.

Vážené dámy, vážení pánové, stojí ale před námi neméně významné období TOP 09, a to je budování strany na místní či městské úrovni. Tato etapa je nesmírně důležitá právě proto, že bude vytvářet obraz naší strany v místech, kde žijeme a pracujeme. Budeme zřejmě mnohokrát postaveni před rozhodnutí, zda někdy méně skutečně neznamená více. V našich rozhodnutích bude vítězit kvalita nad kvantitou. Musíme lidem sdělovat svými postoji a svou prací, že TOP 09 je plnohodnotnou alternativou takzvaným zavedeným politickým stranám, že nejde jen o účelovou bezobsažnou skořápku, jak se snaží tvrdit naši konkurenti. Musí platit, že to, co říkáme, také musíme dělat. Pro naši politiku musíme získávat lidi, kteří si svůj společenský kredit vybudovali svou prací a kterým není lhostejné, v jaké společnosti budou žít oni a jejich děti. Takoví lidé jsou věrohodní a schopní přesvědčit své okolí, že TOP 09 je seriózní politickou stranou, se kterou se bude muset počítat. Naše strana se v žádném případě nesmí stát výtahem k moci pro kariéristy a jim podobné. V minulých týdnech mi bylo ctí účastnit se a moderovat jednání regionálních sněmů v našem kraji, ale účastnil jsem se také několika ustavujících krajských sněmů. Vážím si upřímného zájmu delegátů těchto sněmů přispět svými zkušenostmi k tolik potřebné nápravě věcí veřejných zejména v této nelehké době. Hlavní zkouška však, přátelé, stojí před námi. Musíme vytvořit v městech a obcích místní organizace se silnou členskou základnou. Není moc času, bude to těžký úkol, ale chceme jako strana uspět v nadcházejícím supervolebním roce ve všech volbách, senátních i komunálních v roce 2010.

Doufám, že nebudu podezříván z nemístného optimismu, když budu konstatovat, že jasné postoje TOP 09 jsou nemalou částí voličské veřejnosti a prvovoličů přijímány příznivě, což se odráží v zájmu o naši stranu. Nepodlehněme iluzím, že postavení TOP 09 je neměnné. Musíme být připraveni na sílící tlak politické konkurence, která využije všech našich chyb k oslabení a diskreditaci. Jedinými našimi jistotami bude program naší strany, oporou bude naše desatero, ale zejména naši členové, kteří ho budou na všech úrovních poctivě prezentovat.

Dámy a pánové, dovolte mi ještě pár posledních vět. Již to tady ráno zaznělo v projevu pana předsedy. Jedna z důležitých vlastností, která většině dnešních politiků a možná i nám samotným chybí, je pokora. Ani vzdáleně někteří netušíme, co se pod tím skrývá, často ale jen do doby, než to pod tíhou rány či životní událostii poznáme sami na sobě. Pokorní nejsou ti, kteří ze sebe na veřejnosti dělají trpaslíky, ale nikdy nepřevezmou žádný úkol, protože si nevěří. Nejsou to ani ti, kteří říkají "já jsem ten nejmenší". Jsou to ti, kteří se skromně a poctivě přiznávají k pravdivému obrazu. Vědí, že v nich samotných jsou skryty propasti tohoto světa, proto nikoho neodsuzují. Někdy se však museli sklonit k jádru pravdy, která nemusí být příjemná, mohou být těmi, kteří napraví lidi ohnuté a zlomené. Poctivostí a pracovitostí si musíme pomáhat v každodenní nelehké práci.

Děkuji vám za pozornost.

Pavol Lukša

V Praze dne 28. 11. 2009

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme