28. 11. 2009

Vážení přítomní,

já bych nechtěl zdržovat některými morálně politickými apely a prezentovat je jako vlastní názory. Důvod naší přítomnosti je ten, že všichni zastaváme stejné či podobné názory a vyznáváme stejné hodnoty, stejně jako přibližně stejné jejich pořadí. 

Pocházím z malé vesnice ve východních Čechách, z rodiny soukromého zemědělce. Moje vzdělání: lesnická fakulta - bez relativních problémů. Angažoval jsem se celou dobu v lesním hospodářsví od nejnižších až po vyšší funkce, kdy jsem od roku 1992 do roku 2003 řídil státní podnik Lesy ČR. Od roku 1995 jsem také začal učit jako externista na Lesnické fakultě Lesnickou ekonomiku a politiku. Poté, co jsem skončil ve státních lesích, jsem sem přešel na plný úvazek.

Co se týká okolností, které mě přiměly ke vstupu do TOP 09, byly následující. Po roce 2000 jsem s údivem a s hrůzou zjistil, že praktiky, které zažil můj otec jako soukromý zemědělec v době mého mládí, tak se začínají objevovat na naší politické scéně a dokonce jsou doplněny o masivní zneužívání státního majetku a diskreditaci lidí, kteří se tomu snaží zabránit. V takovém případě člověk většinou dostane chuť na naprostou rezignaci a nezájem o ovlivnění čehokoli, co se týká věcí veřejných. Tento názor jsem změnil poté, co začal fungovat přípravný výbor TOP 09. Jednak proto, že za tou myšlenkou stáli lidé, kterých si hluboce vážím. S panem předsedou Schwarzenbergem mě navíc pojí i společná lesnická profese. Řekl jsem si, že by bylo dobře se pokusit o to, aby se politika vzdálila od toho latinského slova politicare, což znamená spekulovat nebo chytračit, a přiblížila se k řeckému politiké, což znamená správa věcí veřejných. Tomu bych chtěl podřídit veškeré své úsilí a veškerý čas a veškeré schopnosti, které - ať podporu dostanu či ne, v každém případě mohu slíbit.

Profil Jiřího Olivy

Jiří Oliva
V Praze 28. 11. 2009
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme