Vyjádření TOP 09 ke komunálním volbám v Liberci

24. 9. 2010

Výkonný výbor TOP 09 dnes přijal toto usnesení:

„Výkonný výbor TOP 09 bere na vědomí odvolání zmocněnce Karla Forejta ze dne 20. 9. 2010.

Výkonný výbor TOP 09 konstatuje, že stávající volební zmocněnkyní pro region Liberec je Iveta Kajdanová, která bude oprávněná činit úkony ve volebních věcech pro volby v roce 2010 do zastupitelstev všech obcí daného regionu, kde TOP 09 podala kandidátní listinu.

Výkonný výbor TOP 09 ukládá zmocněnkyni pro region Liberec, aby písemně odvolala kandidaturu všech kandidátů do městského zastupitelstva města Liberec podle § 24 zákona č. 491/2001 Sb. do 27. 9. 2010.

Výkonný výbor TOP 09 ukládá Krajskému výboru TOP 09 Libereckého kraje s přihlédnutím k vyjádření regionálního výboru Liberec bezodkladně nejpozději však do 1. 10. 2010 zrušit MO Liberec pro jednání, které poškozuje stranu.

Výkonný výbor TOP 09 bere na vědomí usnesení smírčího výboru TOP 09, který vyslovuje s tímto postupem souhlas.“

Jan Jakob
tiskový odbor TOP 09

V Praze 24. září 2010

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme