TOP 09: Zastánci fiskálního paktu by měli podpořit finanční ústavu

TOP 09 vyzývá všechny poslance, kteří si přejí odpovědné hospodaření státu, aby hlasovali pro přijetí ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti. Návrh poslanců TOP 09 bude dnes na pořadu schůze poslanecké sněmovny.

11. 2. 2014

Uvítal jsem, že se nová vláda hlásí k evropskému fiskálnímu paktu. Náš návrh finanční ústavy je s ním úzce svázán, proto předpokládám, že koaliční poslanci jej podpoří. V opačném případě by si protiřečili. Nicméně i ti, kteří jsou k fiskálnímu paktu vlažní, by měli tento návrh podpořit, protože dluhová brzda zakotvená v právním řádu je především výrazem odpovědnosti vůči našim potomkům,“ uvedl předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek.

Připomněl také, že návrh již obsahuje ústupky, které dříve požadovala sociální demokracie. „Neexistuje tedy důvod pro něj nehlasovat,“ doplnil Miroslav Kalousek.

Návrh má zabránit růstu zadlužení nad udržitelnou úroveň a uvádí konkrétní opatření tzv. dluhové brzdy. Stanovuje se pět pásem podle poměru dluhu (bez rezervy předfinancování) k HDP:

o          Nižší než 45 % HDP: nestanovují se žádná specifická opatření.

o          45 – nižší než 50 %: vláda sněmovně předloží zdůvodnění zvýšení dluhu a představí nápravná opatření na následující rok. Stát nebude s určitými výjimkami poskytovat státní záruky.

o          50 – nižší než 55 %: vláda rozhodne o vázání minimálně 3 % výdajů schváleného státního rozpočtu již v daném roce. Návrhy výdajů státního rozpočtu a rozpočtu státních fondů nesmí přesahovat jejich výdaje z předchozího roku. Dále dojde ke snížení platů ústavních činitelů kromě soudců o pětinu a zmrazí se mzdové výdaje na zaměstnance ve veřejné správě.

o          55 – nižší než 58 %: vláda předkládá návrh na vyrovnaný či přebytkový státní rozpočet, rozpočty státních fondů a schvaluje vyrovnané rozpočty zdravotních pojišťoven. Totéž platí pro obce a kraje. Další veřejné instituce nesmí přijímat dluhové závazky.

o          Větší než 58 %: vláda žádá Poslaneckou sněmovnu PČR o vyslovení důvěry.

Tyto limity jsou nastaveny velmi rozumně. Pokud bude vláda pokračovat v takovém tempu snižování deficitu veřejných rozpočtů, které jsme prosadili v minulých letech, nebude s nimi mít problém. Jako předkladatelé jsme nicméně připraveni v zájmu dosažení konsensu, debatovat o možných změnách za předpokladu, že nebude překročeno kritérium 60 procent poměru dluhu vůči HDP,“ uzavřel Miroslav Kalousek.

Martina Týblová, tisková mluvčí

11. 2. 2014

Přílohy
PDF Návrh poslanců TOP 09 na vydání ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti.pdf (286.8 kB)
Galerie
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme