TOP 09: Veřejné zakázky jsou od slova zveřejnit!

18. 5. 2010

Necelých 100 miliard korun bude možné ušetřit, pokud se zrealizují závěry Platformy pro transparentní veřejné zakázky, mezi kterými se odráží značná část návrhů TOP 09. „Podařilo se nám prosadit princip, že veřejné zakázky mají společný kořen se slovem zveřejnit,“ řekl předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg.

Účinný boj proti korupci je možný pouze minimalizací korupčního prostoru, nikoli budováním policejního státu, který je ze své definice prolezlý korupcí a klientelismem. Tzv. protikorupční balíček, který dnes ve Sněmovně projednáváme, je spíše základním kamenem policejního státu než státu, který umí hospodařit,“ prohlásil Pavel Severa, který je garantem protikorupčních opatření v programu TOP 09.

Starostové jako součást TOP 09 na obcích museli často obracet každou korunu a umí hospodařit, proto si uvědomuje dopad právě těchto opatření, zdůraznili zástupci TOP 09 na tiskové konferenci.

Stát chrání kde co, nikoli své peníze a z úplatků nezaměstnanost nesnížíme,“ dodal místopředseda TOP 09 Jaromír Drábek.

Za dva měsíce, kdy fungovala expertní skupina, kterou iniciovala americká obchodní komora, byla TOP 09 brána jako jedna z mála organizací a jedna z mála politických stran, která o toto téma jeví vážný zájem. V závěrech jednání se podařilo prosadit:

  • Minimum neveřejných informací, posílení prvků veřejné kontroly, zejména tzv. konkurenční kontroly od zainteresovaných subjektů.
  • Zavedení elektronických tržišť pro zadávání veřejných zakázek.
  • Všichni členové komisí v zadávacím řízení podepíší prohlášení vylučující střet zájmů ve smyslu zákona o střetu zájmů.
  • Prodloužit povinnosti uchovávat dokumentaci o veřejných zakázkách po dobu 10 let. Informace a podklady o tom, kdo rozhodoval, by měly být zachyceny pro možnou kontrolu v budoucnu.
  • Povinnost uchazečů o zakázky uvádět ve své nabídce identifikační údaje všech subdodavatelů, kteří se budou významně podílet na plnění veřejné zakázky.
  • U vybraných zakázek (objem financí) požadovat posouzení ceny ze strany MF ČR formou cenového auditu.
  • Možnost odstoupení zadavatele od smlouvy by měla být povinnou součástí obchodních podmínek – pro případ, že se ukáže údaj uvedený v nabídce nepravdivým.
  • Povinnou součástí smlouvy by mělo být uvedení údajů o ovládající a ovládané osobě.
  • Zařadit do režimu zákona o střetu zájmů i ty zaměstnance, kteří nepodléhají střetu zájmů nyní (nejsou vedoucími zaměstnanci), ale de facto mají vliv na veřejné zakázky.

Částka 100 miliard korun vychází z jednoduchého výpočtu. Podle Ministerstva pro místní rozvoj se ročně přes zakázky alokuje cca 630 miliard korun, zhruba polovina se utrácí bez veřejné kontroly. A podle hrubých odhadů neziskového sektoru (Transparency International) je „neefektivně“ vynaloženo min cca 15 % z těchto 630 miliard – tedy 95 miliard korun.

Jan Jakob
tiskový odbor TOP 09

V Praze 18. května 2010

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Jaromír Drábek, Pavel Severa, Karel Schwarzenberg
Témata:
Bezpečnost, kriminalita a korupce
TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Lenka Brandtová

tisková mluvčí

Lenka.Brandtova@top09.cz

tel.: 255 790 951

mob.: 606 709 954

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

TRANSPARENTNÍ
VOLEBNÍ ÚČET PRO EP

  

TRANSPARENTNÍ ÚČET
PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme