TOP 09, ODS, KDU-ČSL: Vzdělávání musí být prioritou, první stupeň by se měl vrátit do škol

5. 2. 2021

Podle opozičního AntiCovid týmu by měla vláda zařadit vzdělávání mezi priority a postarat se o co nejrychlejší návrat prvních stupňů do škol za přísných hygienických podmínek. Učitele by podle AntiCovid týmu měla vláda vybavit respirátory FFP2 nebo zařídit možnost plošného testování pro žáky a studenty. Ministerstvo musí brát při zavádění opatření ohled také na britskou mutaci koronaviru a její rychlejší šíření mezi mladými lidmi.

„Vzdělání je nejlepší investice do života a nejlepší obrana proti všem ekonomickým krizím. Jako ředitel školy vidím, jakému tlaku dnes čelí děti, rodiče i pedagogové a každým dnem zavřených škol a dalších aktivit pro děti tento tlak stoupá. Ministerstvo školství i vláda tyto nedozírné negativní následky na dětech i v rodinách přehlíží. Zavřít na dlouhé měsíce školy není plán. To je pouze odmítnutí situaci řešit a odpovědnost hodit na rodiče a učitele. Ale my chceme plán! A jsme ochotni s ním pomoci. Další týdny a měsíce bez škol a pohybu jsou již nepřijatelné. Náš návrh umožní rychlý a bezpečný návrat žáků do škol,“ uzavírá senátor TOP 09 Jan Grulich.

„Situace ve školství je velmi vážná. Ministr Blatný sliboval otevření škol, které se neuskutečnilo, rodiče jsou v dlouhotrvající nejistotě a nevidí světlo na konci tunelu. Vláda jedná chaoticky, ve vládních opatřeních je zmatek. Distanční výuka nedokáže plně nahradit výuku prezenční, kvalita i plnohodnotnost vzdělávání klesá a děti trpí nedostatkem sociálních kontaktů, absencí aktivit a izolací. Nemůžeme děti a studenty hodit přes palubu a sebrat jim možnost vzdělávání. Proto apeluji na vládu, aby zařadila vzdělávání mezi nejvyšší státní priority a bezodkladně umožnila návrat dětí a studentů do škol. Je nutné vybavit pedagogy respirátory, zajistit plošné testování žáků a přednostní dobrovolné očkování pro pedagogy,“ říká místopředseda ODS Martin Baxa.

„Učitelé i rodiče jsou už na pokraji sil a propadají frustraci. Vláda evidentně nepovažuje na rozdíl od většiny civilizovaných zemí vzdělávání za svoji prioritu. S tou nejistotou je potřeba skončit a ukázat lidem světlo na konci tunelu. Nevoláme po bezhlavém uvolnění všech opatření, ale není důvod, proč neumožnit obnovu výuky na 1. stupni ZŠ nebo v ZUŠ, kde jde vždy o jednoho žáka. Je bezpodmínečně nutné také jasně sdělit, jaký bude další postup, když slavný PES je definitivně v rozkladu. Inspirujme se například v Rakousku. Na 2. stupni ZŠ je prezenční výuka, třída se rozdělí na poloviny a výuka se koná střídavě. Pátek je volný den. U dětí se velmi negativně projevuje ztráta sociálních kontaktů. Tu prostě žádný iPhone ani Instagram nenahradí. Vidím to doma na vlastních dětech. Není tedy důvod, proč za dodržování přísných opatření neumožnit volnočasové aktivity skautům nebo turistickým oddílům,“ vysvětluje poslanec KDU-ČSL Marek Výborný.

Plán na záchranu vzdělávání v Česku
AntiCovid tým SPOLU

I. VÝCHODISKA

 • Ministr Blatný v lednu neuváženě slíbil otevření škol od 1. února, což se nesplnilo – roste frustrace z tohoto stavu, rodiče nevidí světlo na konci tunelu.
 • PES odpovídá 4. stupni, kdy je možná např. docházka na 1. stupni ZŠ, ale vláda drží zemi v 5. stupni.
 • Jasně se ukazuje, že distanční výuka nedokáže plně nahradit prezenční, a prohlubují se tak i rozdíly v přístupu ke vzdělávání, výrazně bere za své i kvalita a plnohodnotnost vzdělávání.
 • Děti trpí ztrátou sociálních kontaktů, izolací a absencí volnočasových, sportovních či kulturních aktivit.
 • Stávající situace vystavuje neúnosnému tlaku rodiče zejména dětí navštěvujících 1. stupeň ZŠ.
 • Školy mají stále nízkou podporu od státu v distančním vzdělávání.
 • Ministr Plaga přešlapuje na místě a ministerstvo školství nemá v tuto chvíli jasný plán, jak situaci řešit.
 • Ministerstvo zdravotnictví si vůbec neuvědomuje devastační dopady na vzdělávání mladé generace, které se budou plně projevovat dlouhodobě.

II. NAVRŽENÁ OPATŘENÍ

 1. Zařadit krizovou situaci ve vzdělávání mezi nejvyšší státní priority
 2. Obnovit bezodkladně docházku do škol za přísných hygienických podmínek následujícím způsobem:
  1. Prezenční výuka pro celý 1. stupeň ZŠ
  2. Prezenční výuka pro 9. třídy ZŠ a absolventské ročníky SŠ – možno i omezeně (skupinová výuka)
  3. Praktická výuka na odborných školách – možno i omezeně (skupinová výuka)
  4. Prezenční výuka ve formátu 1 učitel – 1 žák na ZUŠ
 3. Stanovit jasné podmínky a formu návratu ostatních žáků do škol
 4. Okamžitě ze státních zdrojů vybavit všechny pedagogy respirátory třídy FFP2
 5. Zajistit možnost plošného testování žáků docházejících do škol (např. inspirace rakouským modelem s využitím testů, k jejichž odběru není třeba zdravotnický personál)
 6. Zajistit přednostní dobrovolné očkování pro pedagogy z důvodu veřejného zájmu pro udržení vzdělávání
 7. Co nejdříve otevřít část mimoškolních aktivit pro děti a mladé lidi – skaut, sportovní a turistické kluby, byť za přísných protiepidemických podmínek

Vladan Vaněk, tiskový mluvčí TOP 09

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme