TOP 09 navrhuje pomoc pro menší obce a města

1. 12. 2009

Hospodářská krize způsobuje propad příjmů nejenom státnímu rozpočtu, ale i rozpočtům obcí a měst. To způsobuje stále větší problémy ve financování základních standardů veřejné služby, které obce poskytují svým občanům. Výrazně také narůstá riziko neschopnosti kofinancovat rozvojové projekty dotované buď ze strukturálních fondů EU, nebo národních zdrojů. Obcím většinou nezbývá, než prostředky na kofinancování získat úvěrem. Je zřejmé, že menší města a obce mají z důvodu malého zajištění mnohem horší přístup k úvěrovým zdrojům než velká města.

Proto poslanci TOP 09 navrhnou úpravu ve vnitřní struktuře státního rozpočtu, která spočívá v mírném snížení vládní spotřeby v jednotlivých kapitolách státního rozpočtu o celkem 2,033 mld. Kč. Tyto prostředky by pak byly v průběhu roku 2010 použity na kompenzaci propadů rozpočtových příjmů v obcích a městech do 10 000 obyvatel v maximální výši 517 Kč. na jednoho obyvatele.

Uvědomujeme si, že se nejedná o systémové řešení, je to řešení krizové, proto také nemůže být ideální. Jeho přijetí však bude znamenat významnou pomoc pro běžný život 4 milionů občanů ČR, a proto požádáme Poslaneckou sněmovnu o podporu našeho pozměňovacího návrhu.

Miroslav Kalousek a Petr Gazdík
V Praze dne 1. prosince 2009
Galerie