TOP 09: Koaliční dohody se musí realizovat důsledně

31. 8. 2010

Předsednictvo TOP 09 se na svém pravidelném zasedání zabývalo aktuální politickou situací. K veřejně prezentovaným rozdílným stanoviskům předsedy vlády a některých ministrů za TOP 09 zaujalo následující stanovisko: Základní podmínkou naplňování společné odpovědnosti všech koaličních partnerů je důsledná realizace koaličních dohod a programového prohlášení vlády.

Proto předsednictvo TOP 09 přijímá usnesení:

a) Koaliční dokumenty jasně formulují dohodu, že koordinací evropské politiky bude pověřen předseda vlády a toto bude upraveno novelou Kompetenčního zákona. Proto předsednictvo TOP 09 odmítá realizovat tento návrh novelou Jednacího řádu Vlády ČR. Rovněž odmítá, aby příslušnými kompetencemi byl pověřen kdokoliv jiný než předseda vlády sám. Předsednictvo žádá předsedu TOP 09 a ministra zahraničí Karla Schwarzenberga, aby v souladu s koaliční smlouvou a programovým prohlášením vlády předložil novelu kompetenčního zákona, ať již sám či ve spolupráci s předsedou vlády.

b) Vláda vycházela ze svého programového prohlášení, když dne 11. 8. 2010 svým usnesením č. 563 schválila návrh závazných ukazatelů pro přípravu státního rozpočtu na rok 2011. Uložila při tom ministru financí do 31. 8. 2010 předložit vládní návrh o státním rozpočtu a do stejného data předložit nezbytné novely zákonů, vyhlášek a metodik, o které se bude tento návrh opírat. V rámci tohoto usnesení uložila ministru práce a sociálních věcí předložit rovněž do 31. 8. 2010 celkem deset legislativních novel, umožňujících realizovat nezbytné úspory ve státním rozpočtu. Mezi těmito novelami je i novela zákoníku práce. Předsednictvo TOP 09 konstatuje, že nabytí účinnosti těchto novel k 1. 1. 2011 je nezbytnou podmínkou jak řádného schválení státního rozpočtu, tak naplnění uzavřených koaličních dohod. Předsednictvo TOP 09 naléhavě žádá poslance a ministry své politické frakce, aby učinili vše pro naplnění těchto priorit programového prohlášení vlády a společného koaličního vládnutí.

Předsednictvo TOP 09

V Praze 31. srpna 2010

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme