TOP 09: Chceme vracet politice její obsah

Prohlášení Předsednictva TOP 09

9. 4. 2011

TOP 09 byla založena jako politická síla, která se zavázala vracet politice její obsah, usilovat o nápravu veřejných poměrů a trvat na vládě práva.  Jedním z našich základních hodnotových postulátů bylo a je odmítání privatizace veřejné moci, kdy politika přestává sloužit občanům a je pouze nástrojem k prosazování privátních ekonomických zájmů.

Privatizační projekt veřejné moci firmy ABL, který v pátek zveřejnila Mladá fronta Dnes, pokládáme proto nejen za nepřijatelný, ale také za nesmírně nebezpečný pro demokratický systém jako takový.

Podepsali jsme koaliční smlouvu se stranou Věci veřejné. Nemůžeme a nechceme však nést rizika, že jsme ve vládní koalici s agenturou ABL.

Předsednictvo TOP 09 proto jednomyslně podporuje postup svých zástupců v K9 a podporuje navrhované personální kroky předsedy vlády. Pokládáme rovněž za nezbytné zdůraznit, že TOP 09 je jediná z koaličních stran, která od voleb nebyla postižena korupčním skandálem. Předsednictvo proto nevidí jediný důvod k personálním změnám svých ministrů.

TOP 09 si je vědoma, že do řad členů a příznivců strany Věci veřejné vstoupilo mnoho poctivých lidí v touze změnit veřejné poměry k lepšímu. S těmi, kteří se privatizačním projektem agentury ABL cítí podvedeni a neztrácejí chuť usilovat o lepší politickou situaci, budeme rádi úzce spolupracovat.

Předsednictvo TOP 09

V Praze 9. 4. 2011

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme