Tisková zpráva předsedy TOP 09 Karla Schwarzenberga

7. 8. 2009
Byl jsem velmi nepříjemně překvapen informací, že Pražská informační služba pronajala významné pražské památky obchodní společnosti, která v tomto oboru podnikání nemá žádné zkušenosti. Podnikatelský záměr společnosti ABL FM Services vyvolává mnoho pochybností a rozhodně nebudí důvěru, že k architektonickým skvostům, které jsou součástí našeho národního dědictví, bude přistupováno s náležitou úctou a nezbytnou citlivostí. Podporuji veškeré aktivity pražského magistrátu, které smysluplně podpoří zájem turistů o naše hlavní město. Je však naprosto zjevné, že v tomto případě jde o rozhodnutí špatné, které může obraz Prahy naopak poškodit.

Malostranská mostecká věž i Staroměstská věž na Karlově mostě, Prašná brána, Staroměstská radnice, Petřínská rozhledna i věž chrámu sv. Mikuláše na Malostranském náměstí jsou národní kulturní památky. Na jejich správu svým způsobem přispívají všichni občané v zemi. Rozpočtové určení daní poskytuje pražskému rozpočtu na jednoho obyvatele téměř pětinásobek částky, kterou mají rozpočty malých měst a obcí. To je logické, neboť Praha je hlavním městem, sídlí v ní nejvíce centrálních úřadů, vysokých škol i kulturních památek. Očekával bych však, že podle této logiky budou pražští zastupitelé přistupovat k této záležitosti s ještě větší zodpovědností, než v případě problémů, které se týkají jen samotných Pražanů.

Pokud Zastupitelstvo hlavního města Prahy své rozhodnutí nepřehodnotí a smlouvu se společností ABL FM Services v dohledné době nezruší, je namístě uvažovat i o legislativním řešení, které by zastupitelstvo přinutilo k zodpovědnému přístupu k jemu svěřeným památkám.

Karel Schwarzenberg
předseda přípravného výboru TOP 09
V Praze 7. 8. 2009