Strana TOP 09 a hnutí Starostové a nezávislí podepsaly smlouvu o spolupráci

9. 7. 2009

Na dnešní tiskové konferenci zástupci obou subjektů podepsali Smlouvu o dlouhodobé spolupráci a společném postupu ve volbách. Strany se dohodly vést ve volbách společnou kampaň, podat k registraci kandidátní listiny, kde budou nominovat osobnosti veřejného života známé a úspěšné v regionech, a představit veřejnosti společný volební program.

„Pro konzervativní stranu TOP 09 je pojem ‚spořádaná obec‘ jednou z programových priorit. Starostové jsou proto logicky naším přirozeným partnerem,“ uvedl předseda přípravného výboru TOP 09 Karel Schwarzenberg. 

Předseda hnutí Starostové a nezávislí Petr Gazdík zdůraznil, že smlouva není projektem na jedno použití, ale základním kamenem k vybudování stabilní polické síly, která bude prosazovat programové zásady uvedené v článku 2 Smlouvy. „Proto se smlouva netýká jen předčasných voleb do PS v roce 2009, ale všech následujících komunálních, regionálních i parlamentních voleb do roku 2012. Poté může být Smlouva prodloužena,“ uvedl Gazdík. Zástupci starostů vyjádřili uspokojení, že společný projekt bude respektovat jejich priority, kterými jsou například férové rozpočtové určení daní, zdůraznění významu samosprávy a snížení byrokracie. 

Pro volby do PS v tomto roce se obě strany shodly, že společně nominovaní kandidáti budou zaregistrováni na kandidátních listinách TOP 09. V případě volebního úspěchu pak založí v PS PČR společný poslanecký klub s názvem „TOP 09 a Starostové“.

K dnešnímu dni obě strany rozhodly o nominaci lídrů kandidátních listin ve 4 krajích. Pražskou kandidátku povede Karel Schwarzenberg, zlínskou Petr Gazdík, olomouckou zastupitelka kraje a dětská lékařka Jitka Chalánková a na Vysočině bude v čele kandidátky Ladislav Jirků, rektor Vysoké školy polytechnické v Jihlavě.

„Pan rektor Jirků určitě nebude jediným zástupcem akademické obce v čele našich kandidátek,“ podotkl člen přípravného výboru TOP 09 Miroslav Kalousek. Obě strany zdůraznily, že vzdělávání, vědu, výzkum a inovace považují v zájmu prosperity státu za bezpodmínečnou prioritu a hodlají to zdůraznit nejen programově, ale i personálně.

Ve volebním programu pak hodlají představit návrh, který by se věnoval nejen objemu rozpočtových prostředků na tuto prioritu, ale také na efektivitu jejich vynakládání. K diskusi chtějí nabídnout model, který by změnil současné kompetence jednotlivých ministerstev tak, aby vzniklo ministerstvo pro vysoké školy, vědu, výzkum a inovaci. Došlo by tak ke sloučení všech agend výzkumu a vývoje (včetně vysokého školství) pod jednoho správce, který by odborné hodnotící a expertní činnosti delegoval na nezávislé orgány. V nich by zasedli přední odborníci z vysokých škol, Akademie věd i aplikovaného výzkumu. Zkušenosti z vyspělých zemí prokazují, že tak lze dosáhnout mnohem větší efektivity vynaložených zdrojů a současně se vědci sami mnohem více podílejí na rozhodování o prioritách a hodnotících mechanismech.

za přípravný výbor TOP 09
Miroslav Kalousek
V Praze dne 9. 7. 2009
Přílohy
PDF Smlouva o dlouhodobé spolupráci mezi TOP 09 a STAN.pdf (69.8 kB) PDF Společné prohlášení TOP 09 a Starostů pro volby do PS P ČR 2009.pdf (59.1 kB)
Galerie
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme