Stanovisko Zdeňka Tůmy k obvinění pražské ODS ze lži

14. 10. 2010

Pražská ODS mě ve svém stanovisku z 12. října 2010 a v inzerátu v novinách Metro ze 14. října 2010 obvinila z nepravdivých tvrzení, respektive ze lži. Skutečnost je taková, že ODS překroutila můj výrok z tiskové konference TOP 09, která proběhla v pondělí 11. října. Na tiskové konferenci jsem přesně řekl: „… podle veřejně dostupných informací se zdá, že zadávacím podmínkám a požadovaným certifikátům vyhovuje pouze jediná firma …“ (viz audiozáznam)

Komentář ke stanovisku ODS:

1. ODS zcela otáčí význam výroku, kdy z mého podnětu na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, kde napadám zadávací podmínky výběrové řízení, vytváří dojem, že napadám konkrétní firmu. Neřekl jsem, že se uvedená firma výběrového řízení účastní, jen jsem konstatoval, že pouze jedna firma v České republice splňuje zadávací podmínky a že podmínky jsou diskriminační a tudíž výběrové řízení není v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek. Z kontextu mého vyjádření je to zcela zřejmé. V žádném případě se nejednalo o napadení konkrétní firmy.

2. Na tiskové konferenci jsem pochopitelně nerozebíral detaily mého podání. Skutečností je, že důvodů pro můj podnět bylo více, a to:

- Změny podmínek řízení a nerespektování zásad zákona.

- Stanovení lhůty, která je s ohledem na předmět zakázky příliš krátká.

- Stanovení diskriminačních kvalifikačních předpokladů (když podmínky původní zakázky splňovala v ČR pouze jediná společnost).

- Stanovení kvalifikačního předpokladu, který nesouvisí s předmětem zakázky.

3. Z pohledu stanoviska ODS je totiž ještě důležitý moment lhůty a změny výběrového řízení v jeho průběhu. Zadavatel totiž 4. října 2010 změnil podmínky výběrového řízení, které bylo vypsáno 1. září 2010. Jednou z podstatných změn bylo právě vypuštění některých požadovaných certifikátů a je velmi pravděpodobné, že při současném znění výběrového řízení bude požadavky splňovat více firem. Společně s dalšími změnami výběrového řízení tak ale dochází ke zkrácení lhůty pro podání nabídek, která je hluboce pod požadavky zákona. Z tohoto pohledu tvrzení ředitele magistrátu uvedené ve stanovisku ODS o zcela transparentním řízení nemůže obstát.

4. Shrnuji, že můj výrok na tiskové konferenci nesměřoval proti konkrétní firmě, přestože byla jmenována, a mám za to, že to bylo z kontextu zcela zřejmé. Na tiskové konferenci jsem informoval o mém podnětu na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který z podstaty věci napadá výběrové řízení a ani nemůže mít jiné ambice, které mi pražská ODS podsouvá. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností o smyslu mého podnětu umístím jeho plné znění na webovou stránku TOP 09.

Zdeněk Tůma
kandidát TOP 09 na primátora hlavního města Prahy

V Praze 14. října 2010

Přílohy
PDF Podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.pdf (801.6 kB)
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme