Tůma: Pražská ODS se nezměnila

11. 10. 2010

Kandidát TOP 09 na primátora hl. města Prahy Zdeněk Tůma představil stínovou Radu hl. města Prahy. „Mám férový tým, kterému věřím,“ řekl Zdeněk Tůma. Stínová Rada TOP 09 má toto složení:

Zdeněk Tůma - primátor
Tomáš Hudeček - doprava
Milan Růžička - územní rozvoj
Jan Liška - kultura, památky, cestovní ruch
Eva Vorlíčková - evropské fondy, informatika, podnikání, inovace
Nataša Šturmová - životní prostředí
Martin Dlouhý - zdravotnictví, sociální politika
Albert Kubišta - školství
Helena Chudomelová - legislativa, veřejná správa

Stínová Rada TOP 09 hned upozornila na několik pražských problémů, které bude potřeba bezodkladně řešit.

Kauza Opencard

„Během tohoto týdne podáme další podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže týkající se probíhajícího výběrového řízení v souvislosti s Opencard – provozem pražského kartového centra. Zjistili jsme, že zadávací podmínky jsou diskriminující a splňuje je pouze jedna firma, konkrétně S&T CZ,“ uvedl Zdeněk Tůma. „Jednou z nesmyslných podmínek je, že účastník musí být držitelem certifikátu pro řízení v oblasti životního prostředí,“ doplnil Zdeněk Tůma.

Čistička odpadních vod

„Jak jsem již v minulých dnech upozornil, bylo otevřeno výběrové řízení na první fázi rozšíření čistírny odpadních vod. Zadání je i v tomto případě vede k výběru jedné technologie, která bude předurčovat další fáze rekonstrukce. Celkové náklady by při této technologii dosáhly 20 mld. Kč, přestože je dostupná levnější a efektivnější technologie. O potřebě rekonstrukce čističky se ví přinejmenším 10 let, přesto bylo výběrové řízení vypsáno těsně před volbami,“ řekl Zdeněk Tůma.

„Pokud budeme mít odpovědnost za vedení města, budou výše uvedená výběrová řízení patřit mezi hlavní kandidáty na zrušení,“ zdůraznil Zdeněk Tůma.

Kauza Trojmezí

„Situace ohledně Trojmezí a deklarované změny uvnitř ODS není ani zdaleka tak růžová, jak byla vylíčená v Otázkách Václava Moravce Speciál z úterý 5. 10. 2010. Konstatování náměstka primátora a jednoho z lídrů ODS Pavla Klegy, že magistrát se dohodl na odkoupení části území okolo Botiče je nepravdivé,“ upozornil Tomáš Hudeček. Magistrát samostatně nemá v této věci rozhodovací pravomoc a Zastupitelstvo hl. města Prahy o ničem takovém nejednalo. Navíc volební lídr ODS Bohuslav Svoboda uvedl, že se ODS rozhodla, že se „žádný územní plán v tomto území nebude měnit“. „Chtěl bych připomenout, že žádné takové rozhodnutí nebylo v řadách ODS učiněno, neboť podle Odboru ochrany prostředí magistrátu hl. m. Prahy bylo týden před pořadem vydáno nesouhlasné stanovisko. Nejedná se o žádný názorový veletoč uvnitř ODS, nýbrž o akt státní správy.  Na straně druhé je tento doklad evidentně jedinou zárukou, že Trojmezí nebude opravdu ohroženo,“ dodal Tomáš Hudeček.

Správa majetkových účastí

Zdeněk Tůma na závěr zdůraznil, že správa majetkových účastí má být vykonávána přes dozorčí rady, kde mají město zastupovat především odborníci.

Jan Jakob
tiskový odbor TOP 09

V Praze 11. října 2010

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme