Reakce předsedkyně TOP 09 ke kauze Dominika Feriho

28. 5. 2021

Dovolte mi prosím osobnější reakci. Informace zveřejněné v úterý v médiích pro mne byly šokující a já i mí kolegové je stále vnitřně zpracováváme. Jednání, které je Dominikovi připisováno, považuji nejen já, ale i zbytek vedení TOP 09 za neakceptovatelné nejenom pro veřejné činitele, ale také pro kohokoliv jiného.

Chci zdůraznit, že jsem nikdy, ani v minulosti a ani nyní, nezlehčovala závažnost násilí jako takového, a zejména pak toho sexuálního. K této problematice jsem se již před delší dobou sešla se zástupkyněmi několika organizací a hovořila s nimi o tom, že je potřeba změnit trestní zákoník tak, aby lépe chránil oběti takových činů a aby jasně stanovil, že nelze mít intimní styk bez souhlasu obou zúčastněných. V této iniciativě chci pokračovat a dotáhnout ji do konce. To, co by mělo být samozřejmostí v mezilidském kontaktu, musí reflektovat i naše legislativa.

Každý, kdo se odhodlá oznámit sexuálně motivovaný trestný čin, si zasluhuje ochranu příslušných orgánů a maximální citlivost a empatii vzhledem k traumatům, jaká takovéto činy obětem způsobují. Je zapotřebí, aby násilí páchanému na ženách společnost řekla jasné NE, ať je pachatelem kdokoliv. Bezpečnosti žen nepomáhá, že se diskuse o násilí zlehčuje, protože to vytváří podhoubí pro to, aby se žena uzavřela do sebe, nebyla schopna o své zkušenosti hovořit a mnohdy doživotně nesla sama velké osobní trauma.

Násilí na ženách v naší společnosti přítomno je a obětem pomůžeme jen tak, když před tím nebudeme z bezohlednosti nebo zjevné arogance zavírat oči. Potvrzují jej statistiky a zejména příběhy konkrétních žen, které našly odvahu o něm mluvit. To jsem já ani žádný z mých kolegů ve vedení TOP 09 nikdy nezpochybnili.

Okamžitá rezignace Dominika Feriho na veškeré veřejné funkce i vzdání se kandidatury v nadcházejících volbách byla jedinou možnou reakcí. To nejmenší, co lze v takové situaci udělat, je vyvození politické zodpovědnosti. Ve světle těchto skutečností vyzvalo předsednictvo TOP 09 Dominika Feriho, aby své členství ve straně přerušil, a to minimálně do doby, než budou všechna podezření řádně vyšetřena. Nyní má v občanské rovině, stejně jako ty ženy, které se přihlásily jako oběti, právo na důkladné prošetření a spravedlnost ze strany policie a soudů.

Kauza je mimořádně citlivá, ale může přinést i něco dobrého. Pokud se společnost posune v diskusi o tom, že sexuální násilí existuje a je mimořádně závažné, a také o tom, že intimní vztahy musí být vždy navazovány na základě vzájemné empatie a osobního respektu, bude soužití v naší společnosti o velký kus lepší.

Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně TOP 09

Štítky