Prohlášení poslanců a senátorů TOP 09 zvolených za KDU-ČSL

8. 10. 2009
Dnešním dnem vystupujeme oficiálně ze svých mateřských klubů v obou komorách Parlamentu ČR.

Podíleli jsme se na založení TOP 09 především proto, že jsme nemohli souhlasit s odklonem politiky KDU-ČSL od jejího volebního programu z roku 2006. Skutečnost, že k tomuto odklonu došlo, lze dokumentovat nejen na konkrétní politické praxi, ale i na výrocích vedoucích představitelů KDU-ČSL. Ti často ve sdělovacích prostředcích prezentovali, že volební program z roku 2006 strhl stranu příliš „doprava" a že je zapotřebí změnit programový směr a strategii strany. To je nepochybně legitimní cesta suverénní politické strany. Nereagovali jsme proto na ni výzvami, aby složili mandát ti, kteří za volební program 2006 byli zvoleni, ale rozhodli jsme se ke zdvořilému odchodu a prosazování původních programových principů v novém politickém subjektu. Podpora a sympatie našich voličů, kteří nám svěřili mandát, jsou dokladem oprávněnosti tohoto kroku. Nepokládali jsme za vhodné obtěžovat organizační mechanismy obou komor Parlamentu ČR a vedení obou klubů KDU-ČSL vystupováním z klubů. Chtěli jsme je ušetřit před technickými i finančními problémy tím, že i když nebudeme členy klubů fakticky, formálně jimi zůstaneme. Domníváme se, že slušnost a zdrženlivost byly v tomto případě vyloženy jako slabost. Pokud bychom byli kdykoli v minulosti požádáni vedením KDU-ČSL o vystoupení z klubů, bez protestů bychom tak učinili. Činíme tak tedy dnes, po zbytečně dramatické výzvě Předsednictva KDU-ČSL.

Čtrnáct poslanců a senátorů „TOP 09 a Starostové" představuje v Parlamentu ČR čtvrtou nejsilnější politickou formaci po ODS, ČSSD a KSČM. Povinností této politické síly je konstruktivně se podílet na řešení zásadních problémů ČR. Jsme připraveni bez personálních požadavků podporovat vládu Jana Fischera, zejména v její snaze stabilizovat veřejné rozpočty a hledat efektivní nástroje v boji s nezaměstnaností. Rovněž jsme připraveni nabídnout svoji kompetenci a podporu v procesech našeho plnohodnotného členství v EU a v dalších oblastech, které budou prioritními výzvami správy země. Svoji veškerou energii hodláme věnovat těmto problémům, nikoliv planým stranickým rozmíškám, které občanům ČR nepřinášejí žádný prospěch.

Záznam tiskové konference