Prohlášení Ladislava Šustra

Na žádost Ladislava Šustra uveřejňujeme jeho tiskové prohlášení.

26. 9. 2009

V pátek jsem informoval člena přípravného výboru TOP 09 Miroslava Kalouska o skutečnosti, že jsem byl konfrontován redaktorem MF Dnes s natočením svých rozhovorů o možném sponzorském daru na svojí volební kampaň. Již v tomto rozhovoru jsem nabídl, že shledá-li TOP 09 mé jednání za nepřijatelné, bez protestu odstoupím z kandidátky a nebudu se nadále nijak pro TOP 09 angažovat.

Zdůrazňuji, že jednání jsem vedl sám a až do tohoto pátku jsem o něm nikoho z TOP 09 neinformoval. Nejsem ani řadovým členem TOP 09, nepodal jsem přihlášku do této strany a souhlasil jsem s nabídnutou kandidaturou do Poslanecké sněmovny jako nestraník. Jsem si jist, že ani sponzorský dar, ani jakýkoliv jiný hmotný prospěch by nemohl nijak ovlivnit mé politické rozhodování při hlasování o novele loterijního zákona. Abych vyloučil další pochybnosti o možném střetu zájmů, budu okamžitě rezignovat na svoji pozici v dozorčí radě Sazka, a. s.
Pokud jsem svým postupem zklamal ty, kteří mně věří a mají mě rádi, hluboce se jim omlouvám. V každém případě bych pokládal za nespravedlivé a zcela nepravdivé tvrzení, že můj postup byl postupem politické strany TOP 09. Po celou dobu jsem jednal já sám a s nikým dalším jsem svá jednání nekonzultoval. V určité fázi jsem jednání přerušil, protože jsem začal ztrácet důvěru v celou záležitost.

Mám za sebou 65 let poctivě prožitého života naplněného prací, za kterou se nemusím stydět. Chci mít stejný pocit i ze závěru své politické kariéry.
Jakkoliv si nejsem vědom žádných nečestných motivů či snahy osobně se obohatit, nechci se zříct osobní politické odpovědnosti. Rovněž nemám v úmyslu nabízet politickým soupeřům TOP 09 levnou předvolební munici. Budu proto rezignovat na svůj mandát v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Ladislav Šustr
V Telnici 26. září 2009
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme