Poslanci TOP 09 podporují vládu Jana Fischera - k programovým prioritám vlády mají dvě připomínky

21. 10. 2009

Dnes Poslanecká sněmovna PČR projednala zprávu předsedy vlády k programovým prioritám vlády na období do řádných voleb. „Poslanci hlásící se k TOP 09 podpořili Fischerovu vládu na samém počátku, byť se na jejím sestavení nepodíleli, a podporují ji nadále. Máme dvě drobné připomínky a dvě prosby. Z toho jednu velmi naléhavou," řekl člen přípravného výboru TOP 09 Miroslav Kalousek.

První připomínkou vůči vládě je prosba o předložení věcného návrhu zákona o rozpočtovém určení daní. „Bylo by totiž možné vést velmi vážnou diskusi o základních principech, s kterými mohou obce počítat pro své dlouhodobé plánovaní, při financování svého provozu i rozvoje," dodal při jednání ve sněmovně Miroslav Kalousek.

Druhá připomínka je mnohem naléhavější a politicky citlivější. Vláda Jana Fischera bude připravovat rozpočet na rok 2011, což znamená, že do konce dubna 2010 musí Ministerstvo financí ČR předložit do vlády výdajové limity pro rok 2011. Podle střednědobých výdajových rámců by však byl deficit pro rok 2011 přibližně o 20 miliard vyšší než deficit pro rok 2010. To by byl negativní signál nejen pro českou společnost, ale především pro investory na mezinárodních kapitálových trzích. Miroslav Kalousek vyzval vládu i politickou reprezentaci, aby se k tomuto závažnému problému postavila čelem: „Nezbývá nic jiného než požádat vládu, aby předložila takové úpravy rozpočtové legislativy, které umožní deficit ne vyšší než v roce 2010 pro rok 2011. Požádat ji, aby tak učinila s úpravou rozpočtové legislativy, která může platit třeba pouze rok, protože vláda, která vzejde z voleb řádných a bude mít politický mandát, navrhne a prosadí svoji strategii snižování deficitů a snižování relativní zadluženosti země tak, jak si budou přát její voliči."

poslanci TOP 09
V Praze dne 21. 10. 2009